Ubezpieczenie na życie w Polisa-Życie

Polisa-Życie Ubezpieczenia to towarzystwo ubezpieczeniowe, którego działanie opiera się na doświadczeniu i tradycji pochodzącym z tradycji Polisa-Życie TU S.A. Vienna Insurance Group. Swoją stabilną pozycję na rynku ubezpieczeń w Polsce spółka ta budowała przez 23 lata. Obecnie posiada 16 regionalnych biur handlowych na terenie całego kraju. Specjalizuje się w sprzedaży zarówno grupowych, jak i indywidualnych ubezpieczeń na życie. Głównym akcjonariuszem spółki jest Vienna Insurance Group – lider w Europie Środkowo-Wschodniej.

Ubezpieczenie na życie – dlaczego warto?

Ubezpieczenie na życie w Polisa-Życie to idealny wybór dla osób, którym zależy na finansowym zabezpieczeniu swoich bliskich na wypadek śmierci. Co więcej, wybierając tę polisę, będziesz mieć możliwość jej rozszerzenia o umowy dodatkowe, dzięki czemu Twoja ochrona ubezpieczeniowa będzie jeszcze bardziej kompleksowa:

  • na wypadek trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • na wypadek zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • gromadzenie środków w ramach ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Ubezpieczonym może zostać osoba pełnoletnia, której wiek mieści się pomiędzy 18. a 85. rokiem życia.

Polisa-Życie – zalety ubezpieczenia

Wybierając ubezpieczenie na życie w towarzystwie ubezpieczeniowym Polisa-Życie, możesz liczyć na:

  • zawarcie umowy na czas nieokreślony;
  • możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci w każdą kolejną rocznicę polisy o kwotę nieprzekraczającą 10% wartości aktualnej sumy ubezpieczenia w dzień złożenia wniosku;
  • możliwość rozszerzenia zakresu ochrony z tytułu umowy o umowy dodatkowe: na wypadek całkowitej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz w przypadku zgonu ubezpieczonego będącego wynikiem nieszczęśliwego wypadku;
  • możliwość gromadzenia środków w ramach ubezpieczonych funduszy kapitałowych.

Jeśli jesteś zainteresowany wyborem ubezpieczenia na życie w Polisa-Życie, skontaktuj się z jednym z naszych doświadczonych agentów ubezpieczeniowych, który z chęcią odpowie na Twoje pytania.