NNW w Proama

Posiadanie polisy NNW, czyli ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, jest zupełnie dobrowolne. Nie mniej, warto wykupić ten rodzaj ubezpieczenia, ponieważ posiadanie go gwarantuje wiele korzyści zarówno dla Ciebie jak i podróżujących z Tobą osób.

W przeciwieństwie do OC i AC, polisa NNW odnosi się do ludzi, nie pojazdów. W jej skład wchodzi cały szereg ubezpieczeń, które mogą okazać się nieocenione w najmniej spodziewanych sytuacjach. W zależności od wykupionego przez nas pakietu w towarzystwie ubezpieczeniowym Proama mamy dostęp do:

  • kompleksowej pomocy medycznej, w tym pokrycie kosztów poniesionej operacji plastycznej i nabycia protez, jeśli sytuacja tego wymaga;
  • otrzymania odszkodowania w momencie trwałego uszczerbku na zdrowiu, w wyniku którego jesteśmy niezdolni do wykonywania zawodu;
  • otrzymania odszkodowania w momencie śmierci ubezpieczonego oraz pokrycia kosztów związanych z pogrzebem na skutek śmierci spowodowanej wypadkiem.

Posiadanie polisy NNW w towarzystwie ubezpieczeniowym Proama to gwarancja bezpieczeństwa na drodze każdego dnia.