Ubezpieczenie OC w PZU

Ubezpieczenie OC jest to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego. Zakres tego ubezpieczenia regulowany jest Ustawą o ubezpieczeniach grupowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, dlatego też będzie obejmowało dokładnie te same zdarzenia we wszystkich firmach ubezpieczeniowych. Różnić się ono może jedynie ceną.

PZU Ubezpieczenie OC ma za zadanie chronić przed kosztami związanymi z wyrządzoną szkodą. Jeśli kierowca jest sprawcą kolizji drogowej, PZU z OC pokryje koszty naprawy pojazdu, zajmie się formalnościami i wypłatą odszkodowania dla osoby pokrzywdzonej. Ubezpieczenie OC pokrywa koszty związane z : ruchem pojazdu, ładowaniem i rozładowywaniem pojazdu, wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu, zatrzymaniem się lub postojem pojazdu.

Dostępne są również różnego rodzaju rozszerzenia ubezpieczenia OC w PZU np.

  • zielona karta – niezbędna w niektórych krajach poza granicami Polski,
  • BLS – bezpośrednia likwidacja szkód,
  • wykluczenie szkód z OC.