Wypowiedzenie OC w TUW

Umowa OC zawierana jest z reguły na okres dwunastu miesięcy. Po upływie tego czasu umowa zostaje automatycznie przedłużona u tego samego ubezpieczyciela. Jak wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC w TUW?

Jeśli chcemy wypowiedzieć umowę OC należy złożyć odpowiednie pismo do TUW. Musi się to odbyć najpóźniej na jeden dzień przed upływem obowiązującej polisy. Jeśli decydujemy się na wysłanie wypowiedzenia pocztą, decydująca będzie data stempla pocztowego. Można również wysłać odpowiednie pismo na adres mailowy firmy TUW. Dokument, który złożysz do TUW musi zawierać:

  • własnoręczny podpis,
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer rejestracyjny pojazdu,
  • numer umowy, którą chcesz wypowiedzieć.

W okresie trwania polisy można ją wypowiedzieć tylko w dwóch konkretnych sytuacjach:

  • jeśli sprzedaliśmy samochód i przestaliśmy być jego właścicielem,
  • jeśli pojazd został zezłomowany i wyrejestrowany.

Należy również pamiętać, że polisa OC musi mieć ciągłość. Jeśli więc wypowiadamy umowę, musimy znaleźć sobie inne towarzystwo. W przeciwnym razie narażamy się na wysokie kary.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>