NWW w Warcie

To bardzo przydatne ubezpieczenie dobrowolne. Chroni nas ono przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW Warta dedykowane jest osobom prywatnym, zakładom pracy i organizatorom zorganizowanych wycieczek. Umowa zawarta w Warcie obejmuje zdarzenia, które wydarzyły się zarówno w Polsce jak i za granicą. Podstawowa wersja ubezpieczenia NNW w Warcie gwarantuje ubezpieczonemu:

  • wypłatę świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego,
  • wypłatę odszkodowania w wypadku kalectwa lub uszczerbku za zdrowiu,
  • zwrot kosztów za zakup i naprawę protez lub środków pomocniczych do określonej kwoty ubezpieczenia,
  • zwrot kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej w celu zmiany kwalifikacji zawodowych do określonej kwoty ubezpieczenia.

Wysokość świadczenia w NNW Warta naliczana jest w trzech wariantach:

  • wariant proporcjonalny,
  • wariant progresywny,
  • wypłata w sytuacjach określonych listą zdarzeń OWU.

Zakup polisy NNW jest bardzo przydatne, gdyż nigdy nie wiadomo, co może wydarzyć się w trakcie podróży.