NWW w Warcie

To bardzo przydatne ubezpieczenie dobrowolne. Chroni nas ono przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW Warta dedykowane jest osobom prywatnym, zakładom pracy i organizatorom zorganizowanych wycieczek. Umowa zawarta w Warcie obejmuje zdarzenia, które wydarzyły się zarówno w Polsce jak i za granicą. Podstawowa wersja ubezpieczenia NNW w Warcie gwarantuje ubezpieczonemu:

  • wypłatę świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego,
  • wypłatę odszkodowania w wypadku kalectwa lub uszczerbku za zdrowiu,
  • zwrot kosztów za zakup i naprawę protez lub środków pomocniczych do określonej kwoty ubezpieczenia,
  • zwrot kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej w celu zmiany kwalifikacji zawodowych do określonej kwoty ubezpieczenia.

Wysokość świadczenia w NNW Warta naliczana jest w trzech wariantach:

  • Pakiet dla Ciebie - dedykowany osobom fizycznym do 67 roku życia,
  • Pakiet dla Ucznia - dedykowany osobom fizycznym w wieku do 26 lat pobierającym nauk (z wyłączeniem studentów studiów zaocznych i wieczorowych),
  • Pakiet dla Turysty (RP) - dedykowany jest wszystkim osobom fizycznym bez ograniczenia wiekowego, podróżującym po Polsce.

Zakup polisy NNW opłaca się, gdyż nigdy nie wiadomo, co może wydarzyć się w podróży i w codziennym życiu.