Ubezpieczenie OC w Warcie

OC jest obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że każdy posiadacz pojazdu mechanicznego musi je wykupić. Ponieważ jest to ubezpieczenie obowiązkowe jego zakres regulowany jest Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Obejmuje więc swoim zakresem te same zdarzenia dla każdej firmy ubezpieczeniowej. W przypadku różnych towarzystw ubezpieczeniowych OC może się różnić tylko ceną.

Ubezpieczenie OC Warta zapewnia komfort i wybawi cię z opresji, gdy jesteś sprawcą wypadku i musisz pokryć koszty związane z wyrządzonymi szkodami. Warta odpowiada za szkody powstałe w związku z :

  • ruchem pojazdu,
  • zatrzymaniem się i postojem,
  • załadunkiem i rozładunkiem pojazdu,
  • wsiadaniem i wysiadaniem z pojazdu.

Warta przystąpiła do rynkowego systemu BLS (Bezpośrednia Likwidacja Szkody). Pomimo, że nie zwiększa to zakresu ubezpieczenia OC, zapewnia szybką i bezproblemową obsługę w przypadku likwidacji szkód podczas zdarzenia drogowego, w którym jesteśmy poszkodowani. Nie ma tutaj znaczenia czy sprawca wypadku był ubezpieczony w towarzystwie, które przystąpiło do BLS.