Wypowiedzenie OC w Warcie

Polisa OC zawierana jest najczęściej na rok, czyli na 12 miesięcy. W trakcie trwania tego okresu umowa może zostać wypowiedziana w dwóch przypadkach:

 • jeśli pojazd został sprzedany,
 • jeśli pojazd został zezłomowany i wyrejestrowany.

Jeśli jednak nadal pozostajemy właścicielami samochodu i chcemy przenieść jego ubezpieczenie do innego towarzystwa, musimy złożyć odpowiednie pismo do TU Warta. Dokument taki musi dotrzeć do Warty nie później niż jeden dzień przed zakończeniem obowiązującej polisy. W przypadku wysłania wypowiedzenia umowy OC drogą pocztową, decydująca będzie data stempla pocztowego.

Dokument wypowiedzenia umowy w TU Warta powinien zawierać:

 • informację o chęci wypowiedzenia umowy,
 • imię i nazwisko właściciela pojazdu,
 • PESEL,
 • dane adresowe,
 • markę i model pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu.

Niezbędnym elementem dokumentu jest własnoręczny podpis właściciela pojazdu. Przy jego braku, TU uzna pismo za nieważne.

Wypowiedzenie umowy można dostarczyć do TU Warta:

 • drogą elektroniczną, przez formularz na stronie,
 • pocztową tradycyjną,
 • bezpośrednio przez agenta ubezpieczeniowego.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie polisy OC rolników >>
Wypowiedzenie polisy OC pojazdu mechanicznego >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>