Wypowiedzenie OC w Wiener

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla wszystkich właścicieli pojazdów. Umożliwia nam wypłatę zadośćuczynienia w momencie, kiedy doszło do kolizji i z naszej winy ucierpiały w niej osoby trzecie. Umowa OC obejmuje okres 12 miesięcy i w świetle prawa, trwa do końca ważności naszej polisy. Istnieją jednak wyjątkowe sytuacje, w których możliwe jest jej wcześniejsze wypowiedzenie.

Wypowiedzenie polisy OC we wcześniejszym terminie będzie możliwe, jeśli sprzedasz lub wyrejestrujesz swój pojazd. Jeśli chcesz zrobić to skutecznie, musisz pamiętać o dostarczeniu do swojego ubezpieczyciela pismo nie później, niż na jeden dzień przed końcem polisy. W Wiener możesz zrobić to w następujący sposób:

  • drogą pocztową – wydrukowany, wypełniony i koniecznie własnoręcznie podpisany formularz możesz wysłać na adres towarzystwa ubezpieczeniowego;
  • drogą elektroniczną – skan wydrukowanego, wypełnionego oraz zeskanowanego formularza wysyłasz na adres e-mailowy ubezpieczyciela. Pamiętaj, aby własnoręcznie podpisać dokument.


Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia obowiązkowego rolników >>
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>