Wypowiedzenie OC w YCD

Wypowiedzenie umowy w You Can Drive można złożyć przez internet na stronie towarzystwa. Umowa OC zawierana jest na okres jednego roku, a wypowiedzenie należy złożyć najpóźniej jeden dzień przed upływem ważności obowiązującej polisy. W przypadku niezłożenia wypowiedzenia w odpowiednim terminie, polisa OC zostaje automatycznie przedłużona w You Can Drive. Bardzo ważne jest również, żeby na dokumencie znajdował się własnoręczny podpis właściciela polisy. W przypadku braku podpisu wypowiedzenie nie zostanie uznane przez ubezpieczyciela.

W czasie trwania ubezpieczenia umowę wypowiedzieć można tylko w następujących przypadkach:

  • w przypadku sprzedaży samochodu osoba nabywająca może wypowiedzieć umowę na podstawie umowy kupna – sprzedaży,
  • w przypadku posiadania ubezpieczenia OC w dwóch zakładach ubezpieczeń.

Ponieważ OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, należy pamiętać o konieczności ciągłości. W wypadku braku ciągłości OC osoba ubezpieczająca naraża się na wysokie kary.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie polisy OC pojazdu mechanicznego >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>