Ubezpieczenie jachtu

Własny jacht to ogromny komfort, wygoda i w wielu przypadkach także opłacalna inwestycja. Jednak jego posiadanie może wiązać się z pewnym ryzykiem. Niezależnie od tego, jaki rodzaj jachtu posiadasz, warto zadbać o jego ochronę i tym samym uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji. Dobrym rozwiązaniem jest wybór odpowiedniego ubezpieczenia, które w kompleksowy sposób zadba o Twoje mienie.

Ubezpieczenie jachtu – garść informacji

Ubezpieczenie jachtu w Polsce jest polisą dobrowolną. Obejmuje odszkodowanie za szkody, które powstały w wyniku użytkowania jachtu. Jest skierowane zarówno do właścicieli, armatorów, jak i użytkowników jachtów motorowych i żaglowych, które zostały zarejestrowane i dopuszczone do pływania nie tylko po polskich, ale też europejskich wodach śródlądowych.

W zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego oraz jego Ogólnych Warunków Ubezpieczenia polisa jachtu może obejmować:

  • ochronę na wodach śródlądowych w Polsce oraz w Europie;
  • remont lub zimowanie jachtu, czyli okres, w których jacht nie jest eksploatowany;
  • okres eksploatacji (zarówno rejsy turystyczne, jak i szkoleniowe czy sportowe);
  • transport lądowy jachtu w Polsce bądź w Europie.

Ubezpieczenie jachtu – co możesz dzięki niemu zyskać?

Podstawowe ubezpieczenie jachtu w dużej mierze przypomina standardowe ubezpieczenie OC i casco samochodu. Mianowicie w ramach oferty danego ubezpieczyciela możesz otrzymać:

  • ubezpieczenie jacht-casco – otrzymasz odszkodowanie, jeśli do uszkodzenia jachtu dojdzie w wyniku zderzenia z innym jachtem lub jednostką pływającą, wywrócenia lub zatonięcia;
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku kapitana lub członków załogi dojdzie u nich do trwałego uszczerbku na zdrowiu;
  • OC użytkownika jednostki pływającej – ubezpieczyciel pokryje koszty odszkodowania, jeśli jacht lub jego załoga wyrządzą szkodę osobie trzeciej (np. dojdzie do uszkodzenia innego jachtu lub powstania uszczerbku na zdrowiu osób trzecich w związku z użytkowanie jachtu;
  • ubezpieczenie rzeczy osobistych – Ty oraz inni członkowie załogi mogą liczyć na odszkodowanie, jeśli dojdzie do uszkodzenia, zniszczenia lub utracenia ich przedmiotów codziennego użytku członków załogi (np. telefony, odzież), które są przydatne na jachcie.

Oprócz tego niektóre z towarzystw ubezpieczeniowych oferują objęcie ochroną także silnika przyczepnego, jednak tylko w momencie, jeśli spełnia on wszelkie wymagania zabezpieczeń zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy. Warto mieć na uwadze, że nie każde towarzystwo oferuje ubezpieczenie silników przyczepnych, dlatego przed podpisaniem umowy zawsze warto zapoznać się z OWU ubezpieczyciela. Ponadto warto sprawdzić, czy dane towarzystwo ubezpieczeniowe oferuje ochronę przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie