Ubezpieczenie domu letniskowego

Ubezpieczenie domu letniskowego jest ubezpieczeniem dobrowolnym i najczęściej dostępne jest jako rozszerzenie polisy mieszkaniowej, w niektórych Towarzystwach może również stanowić samodzielny przedmiot ubezpieczenia.

Dom letniskowy może zostać objęty ochroną pod warunkiem, że spełnia określone kryteria (niektóre Towarzystwa nie ubezpieczają domów letniskowych znajdujących się na ogródkach działkowych oraz takich, które nie posiadają fundamentów).

Ubezpieczenie może zostać zawarte w zakresie podstawowym, chroniącym dom letniskowy, czyli mury i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych np. pożaru, powodzi, huraganu, uderzenia pioruna czy upadku drzew i masztów, jak również w zakresie opartym na formule od wszystkich ryzyk (All Risk).

Dodatkowo, jako rozszerzenie ubezpieczenia, ochrona może obejmować: ruchomości domowe znajdujące się w domu letniskowym, budynki gospodarcze usytuowane na działce, ogrodzenie wraz
z jego stałymi elementami, budowle związane z gruntem takie jak: oczka wodne, fontanny, ruchomości domowe znajdujące się na posesji trwałe związane z gruntem (np. zjeżdżalnie, piaskownice) jak również budowle nie mające charakteru stałego (meble ogrodowe, grille, parasole, sprzęt i narzędzia ogrodnicze, trampoliny).

Polisę można również rozszerzyć o szkody wyrządzone przez osoby trzecie, czyli wandalizm czy kradzież z włamaniem, chociaż objęcie tak szeroką ochroną często obwarowane jest dodatkowymi wymogami, które musi spełnić nieruchomość odnośnie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, a także ograniczeniami w postaci wyłączeń odpowiedzialności.

Decydując się na ubezpieczenie domu letniskowego należy zwrócić uwagę na oferowany zakres ochrony ubezpieczeniowej, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialności a także, o jakie dodatkowe ryzyka można rozszerzyć polisę, jakie wyłączenia odpowiedzialności stosuje Ubezpieczyciel?

Agenci Unilink posiadają najszerszą ofertę ubezpieczeń od wszystkich ubezpieczycieli dostępnych na rynku, w tym także ubezpieczenie domu letniskowego. Nasi Agenci chętnie przedstawią ofertę najbardziej dopasowanego produktu i doradzą najlepszy wybór a wszystko to przy atrakcyjnej cenie.

Potrzebujesz ubezpieczenie domu letniskowego? Już dziś wyszukaj najbliższego Agenta Unilink.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie