Ile kosztuje ubezpieczenie ogrodu?

Podwórko przed domem za pomocą kwiatów i krzewów, a także innych elementów dekoracyjnych, można zamienić w prawdziwe dzieło sztuki. Nic dziwnego, że coraz bardziej wzrasta zainteresowanie ubezpieczeniem ogrodu. Można je wykupić osobno, ale najczęściej taka polisa dotyczy oferty rozszerzenia polisy mieszkaniowej. Ubezpieczyć można: przydomowy ogród, ogród zimowy, ogródek działkowy, a nawet ogród na balkonie. Ile kosztuje taka polisa i co obejmuje ubezpieczenie ogrodu?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jak ubezpieczyć ogród?
 2. Od czego zależy cena polisy ubezpieczeniowej?
 3. Co można ubezpieczyć w ogrodzie?
 4. Czego ubezpieczenie ogrodu nie obejmuje?

Jak można ubezpieczyć ogród?

Ponad 60 proc. ogrodów w Polsce jest zlokalizowanych przy domach jednorodzinnych. Z tego powodu towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają rozszerzenie polisy mieszkaniowej na ogród. Istnieje też możliwość wykupienia osobnego ubezpieczenia ogrodu. Dotyczy to głównie ogródków działkowych, na których nie stoją żadne nieruchomości. Jeśli na terenie działki znajduje się sezonowy domek, można zapytać swojego ubezpieczyciela, czy ubezpieczenie domku letniskowego zawiera rozszerzenie o ogród.

Ogród można ubezpieczyć przez internet, telefonicznie albo w biurze towarzystwa ubezpieczeniowego. Pewne dokumenty i tak dostaniemy pocztą tradycyjną lub mailem. Polisa otrzymana mailem (potwierdzenie jej opłacenia i zawarcia) jest tak samo ważna jak tradycyjne dokumenty otrzymane pocztą.

Ubezpieczenie ogrodu - cena polisy. Od czego zależy?

Istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia ogrodu już za 100 zł za rok. Jednak bywa i tak, że za taką polisę zapłacimy 200 - 300 zł albo nawet więcej. Wszystko zależy od:

 • lokalizacji naszej działki - czy jest częściej niż inne narażona na szkodliwe działanie warunków pogodowych albo akty wandalizmu?
 • metrażu ogrodu - im większy ogród, tym wyższa cena,
 • rodzaju budownictwa postawione na terenie działki (w przypadku domków letniskowych i domów jednorodzinnych, a także ogródków balkonowych),
 • zakresu ochrony,
 • liczby lokatorów domu/mieszkania, liczby osób, które opiekują się ogrodem,
 • kwestii prawnych - czy ogród jest naszą własnością, czy służy do celów działalności gospodarczej?
 • historii ubezpieczenia działki - jeśli wcześniej ogród był ubezpieczony i nie doszło do żadnych zdarzeń, cena ubezpieczenia będzie niższa,
 • palności konstrukcji na terenie ogrodu (najdroższe polisy są w przypadku konstrukcji drewnianych),
 • i innych, indywidualnych ocen towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jeśli posiadamy ogród, w którym uprawiamy kwiaty egzotyczne bądź nietypowe (a więc o podwyższonej wartości), ubezpieczyciel weźmie to pod uwagę. Jednak nie odpowie za ich zniszczenie w przypadku nieprawidłowej uprawy/pielęgnacji, zaniedbań czy działania standardowych warunków pogodowych.

W przypadku rozszerzenia polisy mieszkaniowej wzrośnie nam ogólny koszt ubezpieczenia mieszkania - nie będziemy musieli płacić odrębnej składki.

Co można ubezpieczyć w ogrodzie?

W przypadku rozszerzenia polisy mieszkaniowej o teren ogrodu i znajdującą się w nim zieleń oraz zabudowania, zakres ubezpieczenia jest taki sam, jak zakres ochrony domu. Ogród można więc zabezpieczyć na wypadek zalania, pożaru, działania szkodliwych warunków pogodowych kradzieży czy aktów wandalizmu.

W ogrodzie można ubezpieczyć:

 • zieleń i krzewy,
 • plac zabaw dla dzieci i jego wyposażenie,
 • meble i parasole ogrodowe,
 • narzędzia przechowywane w składkach ogrodowych,
 • sprzęt do grillowania,
 • ogrodzenie i bramę wjazdową,
 • studnie, fontanny, sadzawki itp.,
 • instalacje fotowoltaiczne i solarne,
 • powierzchni utwardzone, np. chodnik z kostki brukowej.

Ubezpieczenie ogrodu może więc obejmować zarówno elementy stałe, jak i ruchomości domowe. Zakres ubezpieczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności zawsze znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Jeśli któreś z wyłączeń nam nie odpowiada - chcemy się ubezpieczyć i na tę ewentualność - możemy zapytać o możliwość rozszerzenia polisy.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie ogrodu?

Podobnie jak w przypadku każdego ubezpieczenia, tak i tutaj ubezpieczyciel stosuje listę wyłączeń odpowiedzialności. TU nie wypłaci nam odszkodowania ani nie zapewni pomocy w sytuacji, w którym dojdzie do mrozowego pęknięcia nieogrzewanych budynków na działce. Jeżeli na terenie ogrodu dojdzie do pożaru z naszej winy (źle wygaszony grill, ognisko, ogień zaprószony papierosem), to także nie możemy liczyć na odszkodowanie.

Pozostałe sytuacje wyłączeń odpowiedzialności dotyczą nienależytego zabezpieczenia budynków oraz elementów ruchomych w ogrodzie, rażącego niedbalstwa, zniszczeń wywołanych nielegalną wycinką drzewa (należy mieć odpowiednia pozwolenie), zniszczeń w pasiekach powyżej określonej liczby uli. Ponadto każdy wypadek, do którego:

 • dojdzie na terenie ogrodu,
 • dojdzie pod wpływem alkoholu czy środków psychotropowych,
 • wpłynie negatywnie na ogród,
 • nie znajduje się w gestii ubezpieczyciela.

Jeśli nie będziemy zgadzać się z decyzją TU, możemy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Musimy jednak mieć do tego solidne argumenty, dlatego podstawą jest znajomość OWU. Ubezpieczenie ogrodu można rozszerzyć o usługi home assistance. Wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się udostępnić nam dane kontaktowe do przedsiębiorstw z branży ogrodnicze, które pomogą w uzupełnieniu zniszczonych okazów roślin.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami