Ruchomości domowe - czy warto je ubezpieczyć?

Ubezpieczenie mieszkania od zdarzeń losowych gwarantuje spokój ducha w wielu sytuacjach. Oferta polisy mieszkaniowej może dotyczyć tylko elementów stałych. Może również obejmować mienie ruchome. Oczywiście ma to wpływ na zwiększenie składki za ubezpieczenie nieruchomości. Jednak dzięki temu mamy pewność, że meble, sprzęt AGD czy przedmioty osobistego użytku są zabezpieczone. W pewnym zakresie, ponieważ TU - jak zawsze - podają listy wyłączeń odpowiedzialności. Czy wobec tego warto ubezpieczać ruchomości domowe?

Z artykułu dowiesz się:

 1. Co zalicza się do mienia ruchomego w polisie mieszkaniowej?
 2. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?
 3. Na jaką sumę ubezpieczyć ruchomości domowe?

Co zalicza się do mienia ruchomego w polisie mieszkaniowej?

Ubezpieczenie mieszkania to jedna z pierwszych rzeczy, jaką robimy przy zakupie nowego lokum. Ubezpieczyć możemy albo tylko elementy stałe, takie jak drzwi, okna i podłogi, albo elementy stałe wraz z mieniem ruchomym. Tą nazwą określamy wszystkie elementy, które nie są zamontowane na stałe w domu. Ważnym czynnikiem określającym mienie ruchome jest też to, że do nich przeniesienia nie mogą być wymagane narzędzia. Co dokładnie może wliczać się do ruchomości domowych?:

 • meble (ale nie te zamontowane na stałe lub wmontowane w zabudowę stała),
 • sprzęt AGD (jednak ten też nie może być zamontowany w stałej zabudowie),
 • sprzęt elektroniczny,
 • inne urządzenia domowe,
 • przedmioty użytku osobistego,
 • zapasy gospodarstwa domowego,
 • biżuteria i zegraki (do określonej wartości),
 • wózki i sprzęty dziecięce,
 • narzędzia i gospodarstwa domowego,
 • inny sprzęt, np. specjalistyczne wózki rehabilitacyjne (konieczne jest sprawdzenie, czy nie znajdują się w wyłączeniach odpowiedzialności albo czy trzeba je dopisać do listy rzeczy ubezpieczonych).

Za mienie ruchome są uznawane także dokumenty, konkretna suma pieniędzy (zadeklarowana wcześniej w OWU), a także zwierzęta. Dlatego część polisy mieszkaniowej można potraktować jako ubezpieczenie zwierzęcia. Jednak jeśli chcemy mieć pełny zakres ochrony zwierzaka, musimy wykupić osobne ubezpieczenie psa.

Ubezpieczenie mieszkania i znajdujących się w nim elementów ruchomych gwarantuje odszkodowanie w sytuacji:

 • włamania i/lub kradzieży z włamaniem,
 • pożaru,
 • powodzi,
 • zalania,
 • eksplozji.

Jeśli chcemy chronić mienie ruchome przed skutkami działań naszego pupila (zazwyczaj jest to pies), to musimy wykupić odpowiednie rozszerzenie polisy. Inaczej TU nie uzna danej sytuacji za wchodzącą w zakres jego odpowiedzialności.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w polisie mieszkaniowej

Lista tego, co jest uznawane za ruchomość domową, zawsze będzie się różniła w zależności od tego, w jakim Towarzystwie Ubezpieczeniowym chcemy kupić polisę. Dlatego przed wyborem oferty ważne jest przestudiowanie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że naprawdę jesteśmy ubezpieczeni, a nie co miesiąc bądź co rok tylko bez sensu płacimy składkę.

W OWU znajdziemy tzw. listę wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli spis sytuacji, w których nie możemy liczyć na odszkodowanie. W kwestii ruchomości domowych polisa mieszkaniowa nie obejmuje: danych w formie cyfrowej, programów komputerowych, trofeów myśliwskich, rękopisów, dzieł sztuki, rękopisów, biżuterii o konkretnej wartości, broni palnej czy pewnych gatunków zwierząt.

Odszkodowania nie uzyskamy też w sytuacji rażącego niedbalstwa. Przykładowo, jeśli dojdzie do pożaru i nasze mieszkanie wraz z mieniem ruchomym spłonie, a TU dowiedzie, że zapomnieliśmy wyłączyć żelazko - wtedy nie uzyskamy żadnych środków. Albo jeśli zostaniemy okradzeni, a klucz do mieszkania znajdował się pod wycieraczką, to ubezpieczyciel uzna, że nie odpowiada za ubezpieczenie skradzionych przedmiotów.

Na jaką sumę warto ubezpieczyć ruchomości domowe?

Najlepiej na taką, która będzie odpowiadała jego prawdziwej wartości. Nie ma sensu zawyżać wartości posiadanych przedmiotów, ponieważ w razie wypadku TU i tak wypłaci tylko równowartość zniszczonych/skradzionych rzeczy. Przed każdą wypłatą odszkodowania takie elementy są weryfikowane. Tymczasem my narazimy się tylko na płacenie niepotrzebnie wysokiej składki za polisę mieszkaniową. Dojdzie po prostu do nadubezpieczenia mieszkania.

Warto też uważać na niedoubezpieczenie. Jeśli w ramach płacenia niższej składki zaniżymy wartość znajdujących się w mieszkaniu przedmiotów, to ubezpieczyciel wypłaci nam zbyt niską rekompensatę po szkodzie. Będzie się przy tym sugerował nie realną wartością rzeczy, a wartością deklarowaną oraz sumą, na jaką je zabezpieczyliśmy.

Jak wprowadzenie ubezpieczenia ruchomości domowych wpływa na składkę

Koszt ubezpieczenia mieszkania zwiększa się, jeśli ubezpieczamy elementy stałe i mienie ruchome. Polisa obejmująca tylko mury i podłogi kosztuje średnio 150 - 200 zł (zależnie od oferty). Jej koszt zwiększa się o ok. 50 zł, jeśli dodajemy do niej mienie ruchome. Składkę można opłacić raz na rok lub podzielić ją na mniejsze opłaty - zazwyczaj wpływa to na zwiększenie kosztu ubezpieczenia.

Czy w perspektywie wyższych cen warto ubezpieczać mienie ruchome? Tak, pod warunkiem, że dokładnie przeczytamy OWU i znajdziemy taką ofertę, która rzeczywiście będzie nas chronić. Pamiętajmy też o odpowiednim oszacowaniu wartości posiadanego mienia. Polisa mieszkaniowa, obejmująca ruchomości domowe, jest w stanie uchronić nas od martwienia się o finanse w najgorszych przypadkach. A taki komfort warto sobie zapewnić.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami