Bon turystyczny w 2022 - jak i do kiedy go wykorzystać?

źródło: Freepik.com

Lockdown wprowadzony dwa lata temu, będący wynikiem pandemii koronawirusa (wywołującego chorobę covid-19), dotkliwie dotknął branżę turystyczną. Pozbawił bowiem dochodów hotelarzy i organizatorów atrakcji turystycznych. Aby zrekompensować ten niekorzystny okres, państwo postanowiło zachęcić polskie rodziny do spędzenia urlopu na terenie kraju, oferując im bon turystyczny. Można nim płacić za usługi turystyczne od 1 sierpnia 2020 r. W jaki jednak sposób i do kiedy można go wykorzystać w 2022 roku?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Komu i do kiedy przysługuje bon turystyczny 2022?
 2. Gdzie wykorzystać polski bon turystyczny?
 3. Jak aktywować bon turystyczny w 2022?
 4. Ile razy można płacić za pomocą bonu?

Komu i do kiedy przysługuje bon turystyczny 2022?

Bon turystyczny jest dokumentem elektronicznym. Nie da się ani kupić, ani sprzedać, jest bowiem przeznaczony jedynie dla osób upoważnionych do korzystania ze świadczenia. Nie można go także wymienić na gotówkę. Bon turystyczny przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia. Obejmuje on także niemowlęta, czyli dzieci, które urodziły się do końca poprzedniego, 2021 roku. Jego wartość to 500 zł przyznawane na każde dziecko oraz 1000 zł na dziecko z niepełnosprawnością.

Bon turystyczny można wykorzystać do 30 września 2022 r. Pierwotnie miał być to koniec marca 2022 r, jednak ważność bonu została wydłużona o pół roku. Oznacza to, że w wakacje 2022, nadal będzie można dokonywać płatności bonem za usługi rozrywkowo-wypoczynkowe dla dziecka.

Bon turystyczny przysługuje osobom, które:

 • mają prawo do pobierania świadczenia 500 plus,
 • mają prawo do dodatku wychowawczego na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej (socjalizacyjnej, interwencyjnej, rodzinnej, specjalistyczno-terapeutycznej, opiekuńczo-terapeutycznej czy w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym).

Bon otrzyma więc każdy rodzic, prawomocny opiekun dziecka czy dyrektor placówki sprawującej pieczę nad dziećmi. Przyznawany jest bez względu na wysokość dochodów rodziny. W przypadku naprzemiennej opieki nad dzieckiem (po rozwodzie małżonków) każdemu z nich przysługuje po 250 zł na dziecko.

Gdzie wykorzystać polski bon turystyczny?

Dodatkowe świadczenie w formie bonu, pozwala płacić za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego. Warunkiem jest jednak, aby ich działalność gospodarcza była zarejestrowana na terytorium Polski. Pamiętajmy też, że płatności za pomocą bonu są możliwe tylko w naszym kraju. A co nim opłacimy?

 • noclegi w hotelu (krajowe),
 • wyżywienie połączone z noclegiem w hotelu,
 • korzystanie z mieszkań, pokoi, domów, miejsc noclegowych czy pól namiotowych, agroturystyki,
 • korzystanie z parków rozrywki (jeśli obiekt ten należy do grupy wspomnianych przedsiębiorców turystycznych),
 • imprezy turystyczne w Polsce (zimowiska, kolonie, obozy),
 • przewodnika,
 • spływy kajakowe, rejsy statkiem, wycieczki.

Nie zapomnijmy również, że za pomocą bonu dokonuje się płatności za usługi jedynie w tych firmach turystycznych, które zarejestrowały się w państwowym programie Polski Bon Turystyczny. Przed wyjazdem na urlop sprawdźmy więc aktualną listę podmiotów, które do niego przystąpiły.

Jak aktywować bon turystyczny w 2022?

 1. Aby aktywować bon turystyczny niezbędny jest dostęp do Internetu oraz profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Najprościej jest go założyć korzystając Profilu Zaufanego. Można także wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny czy konto w banku, który posiada wspólną usługę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Po zalogowaniu się do profilu, powinniśmy zajrzeć w zakładkę "Ogólny" i wybrać "Polski Bon Turystyczny" a następnie "Mój bon". Pojawią się wtedy wszystkie informacje na jego temat: 16-cyforwy, niepowtarzalny numer, saldo, osoba uprawniony do skorzystania ze świadczenia i ilość dzieci, które obejmuje.
 3. Kolejnym krokiem jest aktywacja bonu, poprzez kliknięcie opcji "Aktywuj bon". Na tym etapie konieczne jest podanie adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego. Osoba uprawniona otrzyma wtedy kod obsługi płatności. To właśnie on pozwoli wykorzystać bon turystyczny np. do zapłaty za pobyt w hotelu.
 4. A jak dokonać płatności bonem? Otóż należy przekazać obsługującej nas osobie wspomniany kod, informując ją wcześniej, że zamierzamy skorzystać z takiego rodzaju uregulowania należności. Gdy obsługująca nas osoba wprowadzi go do systemu, sms-em na numer telefonu podanego na stronie PUE ZUS, przyjdzie do nas jednorazowy kod autoryzacyjny. Aby transakcja została zatwierdzona, musimy podać go obsłudze. Wtedy też transakcja zostanie wykonana i opłacona.

Pamiętajmy, że te osoby, które chcą skorzystać z dodatkowego świadczenia, czyli kolejnego 500 zł na dziecko niepełnosprawne, muszą zarejestrować się PUE ZUS i złożyć odpowiednie oświadczenie.

Ile razy można płacić za pomocą bonu?

Bonem można płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania środków na koncie. Zużyta kwota zostanie odliczona od wartości bonu za każdym razem, gdy z niego skorzystamy. Jeśli wydamy więcej, niż wynosi jego wartość, brakującą kwotę musimy dopłacić w dowolny sposób. Pamiętajmy, że bon realizowany jest na potrzeby dzieci a nie osób dorosłych. Nie skorzystamy więc z niego, jeśli na urlop wybierzemy się bez pociech.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami