Czym jest suma gwarancyjna w OC podróżnym?

Podczas wyjazdu, tak jak w życiu codziennym, jesteśmy narażeni na różnego rodzaju wypadki. Niestety wystarczy chwila nieuwagi i sami możemy spowodować niebezpieczną sytuację: na nartach, na drodze, w górach… Poszkodowani możemy zostać my, ale też i osoby trzecie. Właśnie na takie sytuacje powstało pojęcie sumy gwarancyjnej w OC podróżnym. To kwota, do której finansową odpowiedzialność za wyrządzone przez nas szkody ponosi towarzystwo ubezpieczeniowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC?
 2. Suma gwarancyjna a wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.
 3. Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela a suma gwarancyjna.
 4. OC podróżne a klauzula alkoholowa.
 5. Ja ustalić wysokość sumy gwarancyjnej w OC podróżnym?
 6. Ubezpieczenie OC podróżne z wysoką sumą gwarancyjną - czy warto je kupić?

Co to jest suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC?

Suma gwarancyjna to pojęcie, które nierozerwalnie związane jest z ubezpieczeniami chroniącymi odpowiedzialność cywilną. Oznacza maksymalną kwotę, jaką może wypłacić ubezpieczyciel poszkodowanej przez nas osobie. Suma gwarancyjna w OC podróżnym odnosi się do wypadków, które spowodujemy podczas wyjazdu na wakacje. Chociaż “OC” może się wielu osobom kojarzyć głównie z komunikacją, to pamiętajmy, że na wakacjach może dojść do różnych zdarzeń.

Podczas jazdy na nartach możemy na kogoś wpaść. Nasze dziecko może zniszczyć czyjąś własność w hotelu. Wreszcie możemy przez nieuwagę na kogoś wpaść, a ta osoba upadnie i odniesie szkodę zdrowotną. Lista prawdopodobnych zdarzeń jest długa. Wydłuża się tym bardziej, im mnie uważamy, a jak wiadomo - wyjazd na wakacje to czas “luzu”, mniejszej koncentracji. Dlatego warto kupić OC podróżne z dobrze dobraną sumą gwarancyjną. W ten sposób unikniemy płacenia za szkody materialne i zdrowotne poszkodowanym z własnej kieszeni.

Suma gwarancyjna to nie to samo co suma ubezpieczenia!

Pojęcie sumy gwarancyjnej odnosi się tylko do ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej - m.in. ubezpieczenia turystycznego czy OC komunikacyjnego. Natomiast suma ubezpieczenia odnosi się do każdego rodzaju polisy. Określa maksymalną wysokość świadczenia, na jakie może liczyć osoba ubezpieczona w konkretnych przypadkach: śmierci (w polisie na życie), zniszczeniu mieszkania, kradzieży ubezpieczonych dzieł sztuki itp.

To, co łączy sumę gwarancyjną i sumę ubezpieczenia, to maksymalna odpowiedzialność finansowa towarzystwa ubezpieczeniowego. Nie można jednak stosować tych mylić.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela a suma gwarancyjna

W pewnych sytuacjach ubezpieczyciel nie weźmie odpowiedzialności finansowej za skutki naszych działań. Dotyczy to wszystkich wypadków, do których:

 • dojdzie pod wpływem alkoholu,
 • środków psychotropowych,
 • które będą następstwem złamania prawa,
 • które będą celowym działaniem na czyjąś szkodę,
 • które będą wynikiem rażącego niedbalstwa (potocznie nazywanego bezmyślnością).

Wykupienie OC podróżnego jest ważne, ale nigdy nie zwalnia nas z myślenia o bezpieczeństwie swoim i innych. Dlatego TU zawsze bada każdą zgłoszoną szkodę pod kątem zgodności sytuacji z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

OC podróżne a klauzula alkoholowa

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe, odpowiadając na potrzeby klientów, włączyły do swojej oferty klauzulę alkoholową. To sytuacje, w których klient może być pod wpływem alkoholu, a i tak otrzyma stosowne odszkodowanie za szkodę materialną lub zdrowotną. Z klauzulą alkoholową najczęściej możemy spotkać się w ubezpieczeniu narciarskim.

Ważne! Klauzula alkoholowa nigdy nie obowiązuje w przypadku OC podróżnego. Żadna szkoda wyrządzona innej osobie pod wpływem alkoholu nie kwalifikuje się do wypłaty pieniędzy z sumy gwarancyjnej.

Jak ustalić wysokość sumy gwarancyjnej w OC podróżnym?

Wysokość sumy gwarancyjne w OC podróżnym może wynosić do 20 000 zł do 1 000 000 zł. To klient na podstawie oferty ubezpieczenia decyduje, jak wysoką sumę ubezpieczenia wykupi. Decyzję powinniśmy podjąć na podstawie kierunku i celu wyjazdu.

Jeśli wyjeżdżamy do rozwiniętych regionów świata, to suma gwarancyjna powinna wynosić minimum 100 000 zł. Podobnie w przypadku OC podróżnego na narty oraz na inne wycieczki związane z aktywną formą wypoczynku. Im więcej niebezpiecznych sytuacji możemy stworzyć swoimi działaniami, tym większą sumę gwarancyjną wybierzmy.

Czy warto kupić OC podróżne z wysoką sumą gwarancyjną?

Wysoka suma gwarancyjna przyda się nam, jeśli:

 • wyjeżdżamy do krajów z wysokimi kosztami leczenia (Kanada, USA itp.),
 • będziemy uprawiać sporty ekstremalne,
 • będziemy się uczyć jeździć na nartach, jeździć konno lub uprawiać inny sport, w którym nie czujemy się pewni,
 • wyjeżdżamy całą rodziną - statystycznie zwiększamy szansę na wyrządzenie komuś nieumyślnej szkody, zwłaszcza dotyczy to małych dzieci.

W pozostałych przypadkach wystarczy nam średnia wysokość sumy gwarancyjnej (ok. 50 000 zł). W Polsce, gdzie opieka medyczna dla osób ubezpieczonych w NFZ jest darmowa, możemy pomyśleć o mniejszej sumie. Oprócz potencjalnych ryzyk trzeba mieć na uwadze także… własną kieszeń. Nie ma sensu przepłacać za OC podróżne, jeśli możemy mieć dopasowaną ofertę w niższej cenie.

Na koszt ubezpieczenia OC podróżnego wpływa przede wszystkim wysokość sumy gwarancyjnej oraz zakres polisy. Nie musimy jednak martwić się, że zapłacimy za ubezpieczenie za dużo. Górną granicę sumy określamy sami podczas wyboru oferty. Warto dobrze przemyśleć, dokąd się wybieramy i w jakich aktywnościach będziemy brać udział, a następnie omówić z ubezpieczycielem jego propozycje. OC podróżne można wykupić zarówno na podróże w Polsce i za granicą.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami