Co to jest ubezpieczenie posagowe?

źródło: Freepik.com

Każdy odpowiedzialny rodzic chce dla swojego dziecka jak najlepiej. Dlatego też często myślimy o tym, jak zapewnić naszym pociechom finansowe bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno chęci ułatwienia im startu w dorosłe życie jak i sytuacji, w której mogłoby nas zabraknąć. Lekiem na nasze troski jest ubezpieczenie posagowe. Co warto o nim wiedzieć?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym dokładnie jest polisa posagowa?
  2. Co daje dziecku polisa posagowa?
  3. Jak działa ubezpieczenie posagowe?
  4. Ile kosztuje polisa posagowa?
  5. Czy warto kupić polisę posagową?

Czym dokładnie jest polisa posagowa?

Ubezpieczenie posagowe to specjalny rodzaj polisy na życie. Jej celem jest zapewnienie naszym dzieciom finansowego wsparcia, poprzez zaoszczędzenie dla nich jakiejś kwoty pieniędzy. Polisę wykupuje rodzic dziecka (jego bliscy lub opiekun prawny), które nie ukończyło jeszcze osiemnastu lat. Polisa zostaje więc kupiona na rzecz dziecka, które staje się współubezpieczonym.

Odkładanie pieniędzy w ramach polisy posagowej ustala się na wybrany okres. Może to być 5 lat, 10 czy 25 – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz naszych potrzeb. Po zakończeniu trwania umowy, uzbierany kapitał zostaje wypłacony dziecku. Może ono wykorzystać go w dowolny sposób: na start w dorosłe życie, studia czy też zakup mieszkania lub samochodu.

Co daje dziecku polisa posagowa?

Ubezpieczenie posagowe ma jedną, bardzo dużą zaletę. Jeśli w okresie obowiązywania umowy, dojdzie do śmierci rodzica opłacającego składkę, obowiązek ten przejmie na siebie ubezpieczyciel. Dzięki temu nasze dziecko będzie w pełni zabezpieczone – jego kapitał na polisie będzie powiększać się przez cały czas.

Jednak to nie koniec zalet, jakie daje dziecku ubezpieczenie posagowe. Jeśli zdecydujemy się na rozszerzony zakres ochrony, nasze dziecko będzie mogło skorzystać także z dodatkowych usług. Może to być na przykład:

  • wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu,
  • renta posagowa,
  • świadczenie pieniężne, gdy dziecko zachoruje,
  • odszkodowanie za pobyt dziecka w szpitalu.

Zakres ochrony w ramach polisy jest więc dość szeroki. Ona sama nie ogranicza się do gromadzenia kapitału na rzecz dziecka, bowiem pod wieloma względami przypomina standardową polisę na życie. Dzięki temu pełni zarówno rolę oszczędnościową, jak i ochronną.

Jak działa ubezpieczenie posagowe?

Mechanizm działania polisy posagowej jest dość prosty. Polega on na okresowym wpłacaniu przez rodzica składki o zadeklarowanej wcześniej wartości. Wpłat możemy dokonywać co miesiąc, co kwartał czy też co pół roku lub raz na rok. Niektóre polisy posagowe pozwalają wpłacać więcej niż zadeklarowaliśmy, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększymy gromadzony kapitał.

Oczywiście wpłacanie tej samej kwoty pieniędzy przez np. 20 lat, mogłoby nie przynieść zamierzonego efektu finansowego. Wszak wartość pieniędzy zmienia się w czasie. I właśnie z tego powodu składka dość często dzielona jest na część inwestycyjną, budującą kapitał. Wpłacane środki są wtedy pomnażane, poprzez inwestowanie np. w różne fundusze.

Pamiętajmy też, że składka podlega indeksacji. Czyli wraz z rosnącą inflacją, będziemy musieli płacić więcej, ze względu na spadającą wartość pieniądza.

Ile kosztuje polisa posagowa?

Wysokość składki uzależniona jest przede wszystkim od wieku dziecka. Im jest ono młodsze, tym mniejsza jest jej wartość. Warto też zwrócić uwagę, że im wcześniej zdecydujemy się na zakup polisy, tym więcej środków uda nam się na niej zgromadzić. Najczęściej minimalna wartość składki wynosi 100 zł miesięcznie. Pomyślmy jednak o tym, aby wpłacać większe kwoty. Dzięki temu pozyskamy więcej oszczędności dla naszego dziecka.

Wysokość składki uzależniona jest także od wieku rodzica, jego stanu zdrowia a także od sytuacji rodzinnej. Ubezpieczyciel szacuje bowiem ryzyko i na jego podstawie ustala wartość składki, którą należy uiścić. Na jej wysokość wpływa także czas trwania ubezpieczenia, wysokość sumy ubezpieczeniowej oraz to, jak często będziemy wpłacać składkę.

Czy warto kupić polisę posagową?

Każda osoba, która chce zabezpieczyć finansowy byt swojego dziecka, powinna pomyśleć o wykupieniu dla niego ubezpieczenia posagowego. Przyda się ono, gdy dziecko zacznie samodzielne życie lub gdy dojdzie do śmierci jego rodzica. Jest to także bardzo dobre zabezpieczenie dla dziecka, w sytuacji w której ulegnie ono wypadkowi i będzie wymagać leczenia szpitalnego.

Pamiętajmy jednak, aby dokonać rozsądnego podziału składki na część ochronną i oszczędnościową (ewentualnie inwestycyjną). Z części ochronnej składki potrącane są bowiem środki na wypadek śmierci rodzica. Tylko umiejętny podział składki (i oczywiście jej odpowiednia wysokość), zapewnią dziecku kompleksową i pełną ochronę. Warto w nią zainwestować.

Autor:
Zespół redakcyjny UNILINK

Skontaktuj się z nami