Ubezpieczenie studenta po 26 roku życia, czy jest możliwe?

źródło: Freepik.com

Dzieci oraz młodzież objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Przywilej ten obowiązuje do 18 roku życia. Może on jednak zostać wydłużony w przypadku podjęcia studiów i kontynuowania nauki – aż do ukończenia 26 roku życia. Jak jednak wygląda kwestia ubezpieczenia po przekroczeniu tego wieku?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Kogo obejmuje ubezpieczenie zdrowotne?
 2. Jak długo działa ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób uczących się?
 3. Co może zrobić student po 26 roku życia?
 4. Co, gdy student pracuje i jednocześnie studiuje?
 5. Co daje prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
 6. Czy prywatne ubezpieczenie zastępuje państwowe?

Kogo obejmuje ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne gwarantuje dostęp do bezpłatnej opieki medycznej każdej osobie, która odprowadza obowiązkowe składki z tego tytułu. Obowiązek ten obejmuje wszystkich zatrudnionych na etacie oraz te osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą.

Obowiązkowemu ubezpieczeniu podlegają także:

 • emeryci,
 • renciści,
 • bezrobotni zarejestrowani w urzędzie pracy,
 • dzieci i młodzież,
 • studenci.

Ubezpieczonymi są także członkowie rodziny tej osoby, która zgłosiła ich do ubezpieczenia. Zgłoszonym może być więc współmałżonek oraz dzieci. Płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne jest najczęściej pracodawca, szkoła lub urząd pracy. Osoby samozatrudnione natomiast, muszą zgłosić się do ubezpieczenia samodzielnie.

Osoby uczące się, a ubezpieczenie zdrowotne

Uczniowie i studenci objęci są obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Do ubezpieczenia zgłaszają ich rodzice lub opiekunowie prawni. W przypadku uczniów, darmowa opieka medyczna przysługuje im, aż ukończą 18. rok życia. A jeśli planują studiować, ubezpieczenie będzie im przysługiwać aż do 26. roku życia.

Jeśli jednak uczeń lub student zakończą naukę, stracą możliwość korzystania z darmowej opieki medycznej. Stanie się to po upływie 30 dni od zakończenia trwania obowiązku ubezpieczeniowego. Obowiązkiem tym zostaną jednak objęci ponownie, gdy zarejestrują się w Urzędzie Pracy lub podejmą zatrudnienie.

Co może zrobić student po 26 roku życia?

Zdarza się, że okres studiowania przeciąga się i trwa nawet wtedy, gdy student skończy 26. rok życia. Zgodnie z przepisami, traci on wtedy możliwość bycia zgłoszonym do ubezpieczenia przez rodziców. Sytuacja ta jest dość powszechna w przypadku studiów doktoranckich. Co wtedy należy zrobić?

W takiej sytuacji, aby nie stracić dostępu do darmowej opieki medycznej, studenta do ubezpieczenia zgłasza uczelnia. Wymaga to oczywiście złożenia odpowiedniego wniosku do jej władz. Ubezpieczenie trwa wtedy tak długo, jak długo student kontynuuje naukę. Warunkiem zgłoszenia studenta do ubezpieczenia przez uczelnię, jest jednak brak jego prawa do tej czynności z innego tytułu.

Wyjątkiem są tutaj osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nie obowiązuje ich limit wiekowy, co znaczy że rodzice mogą zgłaszać swoje niepełnosprawne dzieci do ubezpieczenia bez względu na ich wiek.

Co w przypadku studenta pracującego i studiującego?

W takiej sytuacji uczelnia nie będzie płatnikiem składek studenta. Student bowiem zgłasza się wtedy do ubezpieczenia samodzielnie (jeśli prowadzi działalność gospodarczą) lub zgłasza go pracodawca. Jeśli student pozostaje zarejestrowany jako bezrobotny, płatnikiem jego składek będzie Urząd Pracy. Ewentualnie ma on możliwość samodzielnego ubezpieczenia się w NFZ i opłacania miesięcznej składki zdrowotnej.

Prywatne ubezpieczenie zdrowotne

Zarówno studenci, jak i osoby które zakończyły edukację, mogą skorzystać z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego. Daje ono dostęp do bardzo szerokiego pakietu usług medycznych, które mogą obejmować:

 • wizyty u lekarza pierwszego kontaktu,
 • wizyty u lekarza specjalisty (bez kolejki, czyli bez wielomiesięcznego czekania),
 • wykonywanie badań obrazowych (RTG, RM, TK, USG),
 • wykonywanie badań laboratoryjnych,
 • zwrot kosztów leczenia czy pokrycie kosztów pobytu w szpitalu,
 • zwrot kosztu zakupu leków, rehabilitacji czy środków ortopedycznych.

Ale to nie wszystko. Bardziej rozbudowane warianty polis dają także dostęp szczepień czy usług stomatologa. Nierzadko też, w ramach polisy, można uzyskać opiekę pielęgniarki, psychologa, wizyty domowe lekarzy a nawet transport leków do domu.

Czy prywatne ubezpieczenie zastępuje państwowe?

Każda osoba w kraju podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że nie da się zrezygnować z opłacania składek zdrowotnych na rzecz prywatnej polisy. Jednakże jest ona doskonałym uzupełnieniem państwowej opieki medycznej. Warto się w nią zaopatrzyć, aby zagwarantować sobie dostęp do dodatkowych usług. Dotyczy to każdego – zarówno studentów, jak i absolwentów, którzy dopiero poszukują pracy.

Autor:
Zespół redakcyjny UNILINK

Skontaktuj się z nami