Ile kosztuje ubezpieczenie dla studenta?

Każdy zasługuje na kompleksowe ubezpieczenie, które zapewni mu komfort codziennego życia. Studenci są dość specyficzną grupą, na którą często składają się osoby jeszcze niepracujące i będące na utrzymaniu rodziców, a jednocześnie prowadzącą bardzo aktywny tryb życia. Każda taka osoba powinna posiadać właściwe ubezpieczenie dla studenta. Ile tylko kosztuje taka ochrona?

Ubezpieczenie dla studenta – dlaczego jest konieczne?

Studenci do 26 roku życia posiadają podstawowe ubezpieczenie zdrowotne, jeśli tylko zostali do niego zgłoszeni przez rodziców. Z kolei studenci powyżej 26 roku życia muszą być do ubezpieczenia zgłoszeni przez uczelnię. Takie ubezpieczenie posiada dość wąski zakres ochrony, nie gwarantuje szybkiej wizyty u lekarza, nie zapewnia też natychmiastowego zorganizowania rehabilitacji.

Ubezpieczenie dla studenta powinno rozszerzać takie możliwości. Studenci to w końcu osoby bardzo aktywne, które narażone są na potencjalne wypadki. Jest to w końcu zarówno intensywny czas na gruncie życia towarzyskiego, związany z udziałem w różnych imprezach, ale też wiążący się z badaniami na terenie kraju, z udziałem w konferencjach naukowych, warsztatach, czy też stażach.

Ile kosztuje ubezpieczenie dla studenta?

Wysokość składki ubezpieczeniowej zależy oczywiście od sumy ubezpieczeniowej oraz od zakresu ochrony. Ubezpieczenia te nie są jednak dużym wydatkiem i mogą wynosić kilka złotych miesięcznie. W skali roku, najtańsze pakiety ubezpieczeniowe można zakupić już nawet za ok. 30 zł, a najdroższe – za ok. 200 zł. Należy podkreślić, że umowy ubezpieczeniowe zawierane są na cały rok.

Aby natomiast lepiej zrozumieć czynniki, jakie decydują o tym, ile kosztuje ubezpieczenie dla studenta, należy zapoznać się ze specyfiką tego typu ochrony oraz z zakresem, w jakim mogą być chronieni studenci.

Ubezpieczenie NNW dla studentów – ważny rodzaj dodatkowej ochrony

W kontekście tak intensywnego życia, polecanym rozwiązaniem jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie studenta NNW będzie zabezpieczało go przed różnego rodzaju urazami ciała, przed poważnym zachorowaniem, czy nawet w razie hospitalizacji.

Co ważne, taki rodzaj ubezpieczenia co do zasady ochrania ubezpieczonego nie tylko w czasach zajęć związanymi ze studiami, ale przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Student zabezpieczony jest więc zarówno podczas wykładów i laboratoriów, ale także w domu, czy nawet podczas uczestnictwa w uroczystościach kulturowych. Ochrona trwa przez 24 godziny na dobę.

Pomoc w razie poważnego uszczerbku na zdrowiu

Ubezpieczenie studenta wspiera go w razie złamania kończyn, zwichnięć, skręceń, poparzenia ciała, wstrząsu mózgu, utraty zębów stałych, jak i w przypadku doznania obrażeń wewnętrznych lub utracie kończyn. W razie takiego urazu student otrzyma odpowiednią kwotę pieniężną, która ułatwi mu powrót do pełnej sprawności lub pomoże mu w przystosowaniu się do rzeczywistości powypadkowej.

Dobre ubezpieczenie zdrowotne dla studenta powinno chronić go od wypadku powstałego w wyniku różnych aktywności. Zdarzenie ubezpieczeniowe co do zasady chroni więc w sytuacji zdarzenia komunikacyjnego, podczas uprawiania sportów (rekreacyjnie i wyczynowo), ale też podczas zwykłych, codziennych czynności, takich jak jazda na rowerze czy spacer.

Pobyt w szpitalu czy poważne zachorowanie

Niekiedy sytuacja zdrowotna studenta będzie wymagała jego pobytu w szpitalu. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu określoną w umowie ubezpieczenia sumę pieniędzy za każdy dzień hospitalizacji. Ubezpieczenie może pokryć też koszty rehabilitacji, odbudowy zębów stałych, czy nawet opłacić zakup sprzętu ortopedycznego.

Niestety może też się zdarzyć, że osobę ubezpieczoną dotknie poważna choroba. Wówczas, jeżeli ochrona przed tą chorobą będzie przewidziana w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu jednorazowe świadczenie pieniężne. Należy dodać, że ochrona ta może przewidywać też zabezpieczenie na wypadek hospitalizacji związanej z zachorowaniem na COVID–19!

Dodatkowy zakres ochrony

W zależności od wariantu i konkretnej oferty, ubezpieczenie może też przewidywać dodatkowy rodzaj ochrony. Bardzo popularne są ubezpieczenia z dodatkową ochroną odpowiedzialności cywilnej, która zabezpieczy studenta chociażby przed nieumyślnym spowodowaniem szkód innej osobie.

Bez wątpienia dobrym rozwiązaniem jest ponadto wybór ubezpieczenia z opcją assistance. Assistance zapewni np. transport medyczny w razie choroby, wsparcie psychologa, czy też domowe wizyty pielęgniarki. Istnieją także oferty, dzięki którym student niezdolny do nauki otrzyma odszkodowanie za każdy dzień takiej niezdolności.

Co jeszcze należy wiedzieć?

Należy jeszcze podkreślić, że z perspektywy ubezpieczyciela nie ma znaczenia, w jakim trybie odbywają się studia. Ubezpieczenie studenta zaocznego będzie wiązało się z taką samą ofertą, jak dla osoby studiującej dziennie – możliwe jest więc łączenie studiów np. z pracą na etacie. Wówczas zakres ochrony co do zasady jest taki sam.

Coraz częściej studenci poszukują również wygodnego sposobu na zawieranie umów ubezpieczenia, bez konieczności odwiedzania placówki agenta. Unilink zapewnia ubezpieczenie NNW przez Internet, dzięki czemu wybór odpowiedniej oferty może nastąpić także przed ekranem komputera.

Jak wypłacane jest odszkodowanie?

Wysokość przysługującego odszkodowania zależy od rodzaju poniesionej przez ubezpieczonego szkody. Wypłaty odszkodowań za pobyt w szpitalu mają wysokość stałą, za każdy dzień pobytu (choć niekoniecznie od pierwszego dnia hospitalizacji). Zapadnięcie na poważną chorobę wiąże się natomiast z jednorazową, określoną w OWU sumą.

Z kolei uszkodzenia ciała obliczane są w stosunku procentowym do sumy ubezpieczeniowej. Każdy rodzaj uszczerbku oznaczony jest w OWU określonym procentem, którego iloczyn z sumą ubezpieczeniową określa kwotę, jaka wypłacana jest osobie ubezpieczonej. Wysokość tejże kwoty zależna jest oczywiście od tego, jak poważne okażą się poniesione obrażenia.

Studiujesz? Ubezpiecz się!

Podstawowe ubezpieczenie (np. ubezpieczenie studenta przez uczelnię czy rodziców) nie zawsze gwarantuje pełne zabezpieczenie, dlatego warto postawić na ubezpieczenie dodatkowe. Co więcej, ubezpieczenia te są niezwykle tanie, bo ich ceny zaczynają się nawet od ok. 30 zł rocznie, a kończą na ok. 200 zł przy bogatszych pakietach. Dzięki Unilink znajdziesz taki pakiet, który na pewno spełni Twoje oczekiwania.

Autor artykułu:
Jakub Szlendak
Ekspert ds. ubezpieczeń szkolnych Unilink S.A.

Skontaktuj się z nami