Wypadek dziecka w szkole. Jak i gdzie ubiegać się o odszkodowanie?

Jak starać się o odszkodowanie z grupowego ubezpieczenia szkolnego, prywatnej polisy NNW i z ZUS? W większości przypadków procedura jest bardzo podobna. Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka może spowodować kumulację odszkodowań, czyli sytuację, w której otrzymamy świadczenie za następstwo wypadku z kilku źródeł. Odszkodowanie dla dziecka za złamaną rękę bądź inny uszczerbek można otrzymać łatwo i sprawnie, należy jednak sprawdzić, czy dany przypadek nie znajduje się na liście wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest ubezpieczenie szkolne?
  2. Jak starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?
  3. Jak uzyskać odszkodowanie z dodatkowego ubezpieczenia NNW?
  4. Kumulacja ubezpieczeń powypadkowych - czym jest?

Czym jest ubezpieczenie szkolne?

To dobrowolna, grupowa polisa, do której może przystąpić każde dziecko uczęszczające do szkoły. Placówki pedagogiczne zawierają umowy z wybranymi przez siebie Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a rodzice mogą, ale nie muszą, skorzystać z proponowanej im oferty. Najczęściej tak właśnie robią, ponieważ chcą mieć pewność, że ich dziecko jest zabezpieczone na tyle, na ile się da. Jednak większość rodziców zapomina o dokładnym przestudiowaniu warunków umowy, a grupowe ubezpieczenie szkolne może mieć mocno ograniczony zakres. Dlatego też nie każdy rodzic się na nie decyduje.

Składkę opłaca się raz na 12 miesięcy bezpośrednio w szkole (w zależności od ustaleń uczeń może przynieść pieniądze do wychowawcy albo rodzice mogą przelać środki na oficjalne konto placówki). Nie jest to wygórowana kwota, zazwyczaj mieści się w kilkudziesięciu złotych. Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? Dzięki niemu dziecko chronione jest finansowo od następstw nieszczęśliwych wypadków opisanych w OWU - nie tylko w szkole! Ubezpieczenie obejmuje także wypadki, do których dochodzi w domu, podczas zabawy na boiskach czy na koloniach. Jeśli uczeń wracając ze szkoły do domu potknie się i złamie sobie rękę, to będzie mu przysługiwało odszkodowanie.

Oczywiście należy pamiętać o liście wyłączeń odpowiedzialności. Do szkody zdrowotnej nie może dojść w wyniku samookaleczenia, próby samobójczej, udział w bójce i wielu innych, takich jak uszczerbek na zdrowiu z powodu choroby przewlekłej.

Jak starać się o odszkodowanie z ubezpieczenia szkolnego?

Każdy wypadek w szkole objęty jest konkretnymi procedurami. Najpierw pomocy dziecku musi udzielić nauczyciel/inny opiekun czy też służby medyczne, jeśli występuje konieczność ich wezwania. Rodzice muszą zostać natychmiast poinformowaniu o wypadku. Zdarzenie musi zostać odnotowane w oficjalnych szkolnych dokumentach, a także opisane w ciągu 21 dni w protokole powypadkowym.

Jak wygląda rola rodzica w tym procesie? Jeśli chcemy uzyskać odszkodowanie, przygotujmy całą niezbędną dokumentację (opis zdarzenia, dokumenty medyczne itp.). Następnie zgłośmy szkodę w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. Można to zrobić osobiście, mailowo, pocztą albo telefonicznie. Najprościej jest wysłać całą dokumentację pocztą lub ją zeskanować. W opisie zdarzenia musimy zawrzeć datę i okoliczności zdarzenia, dane swoje i dziecka, numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda, informacje o kosztach leczenia i następstwach wypadku.

W określonym czasie od momentu zgłoszenia (czas oczekiwania na odpowiedź opisany jest w OWU) otrzymamy od ubezpieczyciela informację o uznaniu danej szkody bądź też jej nieuznaniu. Jeśli szkoda zostanie uznana, to w krótkim czasie TU wyśle na nasze konto odpowiednie odszkodowanie.

Jak uzyskać odszkodowanie z dodatkowego ubezpieczenia NNW?

Każdy rodzic ma prawo wykupić dodatkową, prywatną polisę NNW dla dziecka. W tym przypadku nie jesteśmy ograniczeni do wyboru jednej oferty, podsuwanej przez szkołę. NNW możemy dowolnie rozszerzać i dostosowywać do swoich oczekiwań. Pamiętajmy o odpowiednim wyborze sumy ubezpieczenia oraz jego zakresu.

Stopień uszczerbku na zdrowiu jest ustalany na podstawie tabeli oceny procentowej - każde TU posiada własne tabele. Przykładowo za śmierć ucznia wypłacane jest odszkodowanie w wysokość 100 proc. sumy polisy, a za złamaną rękę to zazwyczaj ok. 2 proc. Wysokość odszkodowania za uraz w szkole i poza nią należy więc obliczać procentowo.

Proces zgłaszania szkody wygląda dokładnie tak samo jak w przypadku grupowego ubezpieczenia szkolnego. Musimy zebrać dokumentację, opisać zdarzenie i wszystko to przedstawić ubezpieczycielowi wraz z roszczeniem wypłaty odszkodowania. Jeśli nie wiemy, od czego zacząć i co dokładnie będzie potrzebne, zadzwońmy do swojego TU i zapytajmy o kolejność działania. O odszkodowanie ubiegamy się po zakończeniu leczenia.

Czym jest kumulacja ubezpieczeń powypadkowych?

Poza prywatną polisą NNW oraz ubezpieczeniem szkolnym możemy starać się o odszkodowanie:

  • bezpośrednio ze szkoły,
  • z ZUS.

Jeśli uważamy, że szkoła w jakikolwiek sposób nie dopełniła swoich obowiązków i to z tego powodu doszło do uszczerbku na zdrowiu dziecka, możemy złożyć pozew cywilny przeciwko organowi prowadzącemu szkołę. Wygrana sprawa automatycznie oznacza wypłatę odszkodowania. Takie sprawy potrafią się jednak ciągnąć bardzo długo. Niemniej warto walczyć, jeśli uważamy, że dziecko mogło łatwo uniknąć bolesnych zdarzeń.

Możemy ubiegać się także o odszkodowanie z ZUS. Dotyczy to każdego rodzaju trwałego uszczerbku na zdrowiu. Tym razem wniosek o przyznanie odszkodowania, protokół powypadkowy, dokumentację oraz odpowiedni do sytuacji druk (OL-9 lub N-9) składamy w punkcie ZUS, który znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Takie odszkodowanie może zostać wypłacone jednorazowe bądź w formie renty.

Posiadanie grupowego ubezpieczenia szkolnego i prywatnej polisy NNW nie spowoduje odrzucenia takiego wniosku. Wręcz przeciwnie, może dojść do tzw. kumulacji odszkodowań. To sytuacja, w której otrzymamy świadczenia z każdego miejsca za to samo zdarzenie i jego skutki.

Autor artykułu:
Jakub Szlendak
Ekspert ds. ubezpieczeń szkolnych Unilink S.A.

Skontaktuj się z nami