Co obejmuje ubezpieczenie szkolne?

Dzieci w wieku szkolnym szczególnie narażone są na mniejsze urazy, jak i na poważne kontuzje. Jest to okres, w którym ich duża aktywność sprzyja sytuacjom niebezpiecznym, w efekcie których wymagane będzie leczenie, a nawet hospitalizacja. Ubezpieczenie szkolne służy zabezpieczeniu takich okoliczności i zagwarantowaniu środków na podjęcie najskuteczniejszej terapii.

Ubezpieczenie dla dziecka – czym jest?

Ubezpieczenie szkolne to forma ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dedykowane przede wszystkim dzieciom w wieku szkolnym. Należy jednak zaznaczyć, że ubezpieczenie to może obejmować nie tylko dzieci, ale również młodzież i studentów (możliwe jest np. ubezpieczenie osób do 25 roku w PZU). Ubezpieczenie dziecka jest zatem pojęciem szerokim.

Ubezpieczenie to wykupowane jest co do zasady na okres jednego roku za z góry ustaloną, jednorazową opłatę. Ma ono charakter w pełni dobrowolny (szkoła nie ma prawa wymagać od rodzica jego zakupu) i może być zakupione u dowolnego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie NNW dzieci – gdzie i kiedy obowiązuje?

Chociaż przyjęło się, że ubezpieczenie NNW dla dziecka nazywane jest ubezpieczeniem szkolnym, uczeń objęty nim jest nie tylko podczas pobytu w szkole. Ochrona trwa przez cały okres ważności ubezpieczenia (na ogół 12 miesięcy) zarówno w szkole, jak i także po zakończeniu lekcji oraz w dniach wolnych od zajęć.

Ubezpieczenie ucznia – co obejmuje?

Ubezpieczenie szkolne przede wszystkim zabezpiecza przed uszkodzeniami ciała powstałymi w wyniku następstw nieszczęśliwych wypadków. Odszkodowanie zostanie tu wypłacone w przypadku poniesienia przez osobę ubezpieczoną różnego rodzaju obrażeń, takich jak zwichnięcia, złamania, uszkodzenia narządów wewnętrznych, czy nawet w sytuacji utraty zębów stałych.

Ubezpieczenie może też gwarantować odszkodowanie za pobyt w szpitalu oraz z tytułu zachorowania na poważną chorobę, taką jak nowotwór, sepsa, cukrzyca, czy niewydolność nerek. Co istotne, z racji aktualnej sytuacji na świecie, wiele osób szuka takiego produktu, jak ubezpieczenie przed COVID. Ubezpieczenie szkolne może zawierać ochronę również przed tą chorobą (np. AXA Ubezpieczenie szkolne).

Nie tylko odszkodowanie

Ubezpieczenie szkolne może też przewidywać zwrot kosztów poniesionych w związku z leczeniem oraz rehabilitacją dziecka. Co więcej, może ono obejmować dodatkowo zakup protez, sprzętu ortopedycznego, wózków inwalidzkich, gorsetów, czy stabilizatorów. Obecnie pakiety ubezpieczeniowe zapewniają ponadto odbudowę utraty zębów stałych u dzieci.

Należy też zwrócić uwagę, czy dane ubezpieczenie obejmuje ochronę np. przed kleszczami (które za sprawą przenoszenia boreliozy potrafią być bardzo groźne dla zdrowia ludzkiego), czy też przed pogryzieniem przez zwierzęta.

Ubezpieczenie przed śmiercią

NNW szkolne może przewidywać wypłatę świadczenia z tytułu śmierci dziecka następującą z powodu nieszczęśliwego wypadku, udaru mózgu, czy też zawału serca. Wówczas rodzice otrzymają przewidzianą w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia kwotę pieniężną. Taka kwota może być też wypłacona w przypadku śmierci jednego z rodziców osoby ubezpieczonej.

Warto także zwrócić uwagę, by indywidualne ubezpieczenie NNW dla dziecka obejmowało np. ochronę w trakcie wyczynowego uprawiania sportu. Podczas intensywnych treningów oraz zawodów uczeń szczególnie narażony jest na różnego rodzaju urazy, dlatego pakiet ubezpieczeniowy powinien zabezpieczać go przed urazami powstałymi właśnie w takich okolicznościach.

Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym – czy warto je mieć?

Należy mieć świadomość, że decydując się na zakup ubezpieczenia co do zasady myślimy o zabezpieczeniu naszego dziecka przed urazem, niekiedy jednak to ono – nieumyślnie – wyrządzi pewną szkodę i zniszczy np. czyjeś mienie ruchome. Mienie to może być znacznej wartości i pokrycie kosztów jego naprawy może okazać się bardzo wysokie.

Aby zabezpieczyć się przed konsekwencjami takiej ewentualności, warto rozważyć zakup pakietu OC w życiu prywatnym – także wówczas, gdy wiązałoby się to z koniecznością uiszczenia dodatkowej składki. Ubezpieczenie to może pomóc w naprawieniu wyrządzonych szkód, opłacić usługę rzeczoznawcy, a nawet obronę w postępowaniu sądowym.

Ubezpieczenie szkolne z Assistance

Niektóre ubezpieczenia mogą zawierać też pakiet Assistance. Jakie korzyści niesie posiadanie takiego ubezpieczenia? Otóż obejmuje ono co do zasady np. transport medyczny, dostarczenie leków, wizytę domową pielęgniarki, dostawę sprzętu medycznego, ale też pomoc psychologa czy możliwość zorganizowania lekcji w domu ubezpieczonego. Z pewnością jest to opcja warta rozważenia.

W jaki sposób kupić polisę?

Istnieje oczywiście kilka sposobów, dzięki którym można nabyć ubezpieczenie szkolne: online za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej, telefonicznie, czy też poprzez osobisty kontakt z agentem ubezpieczeniowy. Forma jest dowolna i bez względu na wybór sposobu zakupu polisy, jej zakres ochrony co do zasady będzie taki sam.

W jaki sposób wypłacane jest odszkodowanie?

W zależności od rodzaju zdarzenia ubezpieczeniowego, odszkodowanie wypłacane jest w różny sposób i w różnej wysokości. Co do zasady, takie zdarzenia jak zdiagnozowanie poważnej choroby, czy też śmierć dziecka lub rodzica, wiążą się z wypłatą jednorazowej kwoty odszkodowania. W przypadku pobytu w szpitalu, wypłacana będzie pewna suma pieniężna za każdy dzień hospitalizacji.

Natomiast odszkodowanie za uszkodzenie ciała, które nastąpiło w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku, uzależnione jest od rodzaju i zakresu poniesionych obrażeń. Wówczas kwota odszkodowania wyliczana jest procentowo od sumy ubezpieczenia (procent ten wskazywany jest w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia).

Ubezpieczenia szkolne – wybierz pakiet odpowiedni dla siebie

Ubezpieczenie dziecka w szkole i poza nią może wyraźnie pomóc w leczeniu i wesprzeć rodzica w trudnych chwilach. Wybierając ubezpieczenie, warto dopasować je do swoich potrzeb. Należy również dobrać pakiet z odpowiadająca ubezpieczającemu sumą ubezpieczenia (nawet w ramach tego samego ubezpieczyciela), by ewentualne odszkodowanie spełniło jego oczekiwania.

Autor artykułu:
Jakub Szlendak
Ekspert ds. ubezpieczeń szkolnych Unilink S.A.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie
Skontaktuj się z nami