Złamana ręka a odszkodowanie. Jakie świadczenie za złamanie można otrzymać?

Złamanie ręki to nieprzyjemna sytuacja, która zabiera poszkodowanemu sprawność na dobrych kilka tygodni. W większości przypadków można otrzymać za to odszkodowanie. Na świadczenie mogą liczyć osoby, które złamały rękę podczas wykonywania obowiązków służbowych (odszkodowanie z ZUS) oraz osoby, które posiadają prywatne lub grupowe ubezpieczenie na życie z NNW. Ile można otrzymać za złamanie ręki oraz ile się czeka na odszkodowanie za złamanie?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak działa odszkodowanie za złamanie ręki w prywatnej polisie?
  2. Jak działa odszkodowanie za złamanie ręki w ZUS?
  3. Ile się czeka na odszkodowanie za złamanie?
  4. Jakie są wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku złamania ręki?

Odszkodowanie za złamanie ręki z prywatnej polisy

Odszkodowanie za złamanie można najłatwiej otrzymać z prywatnej polisy na życie, która obejmuje takie zdarzenia. Sama podstawa ubezpieczenia na życie w tym przypadku nie wystarczy - potrzebne będzie wykupienie rozszerzenia. Aby otrzymać odszkodowanie za złamanie ręki, należy zgłosić roszczenie ubezpieczeniowe do swojego ubezpieczyciela. Potrzebny będzie dokładny opis zdarzenia oraz potwierdzające je dokumenty.

Po uznaniu roszczenia ubezpieczyciel będzie zobowiązany wypłacić nam odszkodowanie w ustalonym w umowie ubezpieczeniowej terminie. Zazwyczaj jest to 30 dni od momentu zgłoszenia szkody. Jeżeli posiadamy prywatne, ale grupowe ubezpieczenie w zakładzie pracy, należy zgłosić się do pracodawcy, który zajmie się całą procedurą. Naszym zadaniem będzie tylko dostarczenie wymaganych dokumentów do działu HR.

Niezależnie od tego, czy posiadamy indywidualne ubezpieczenie na życie z rozszerzeniem NNW czy będziemy ubiegać się o odszkodowanie z polisy grupowej, zwróćmy uwagę na sumę ubezpieczenia. To na jej podstawie procentowo ustalana jest wysokość odszkodowania. Prywatne polisy gwarantują nie tylko odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, ale mogą też dawać zwrot kosztów rehabilitacji i leczenia. Wszystko zależy od warunków umowy (ogólnych warunków ubezpieczenia).

Odszkodowanie za złamanie ręki z ZUS

Jeśli do złamania ręki dojdzie w wyniku wypadku przy pracy, możemy ubiegać się o odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie ma wtedy charakter jednorazowy. Jego wysokość stanowi konkretny procent. Za każdy stwierdzony 1% uszczerbku na zdrowiu osobie ubezpieczonej przysługuje 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Jak podaje ZUS, w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wynoszą 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Ile się czeka na odszkodowanie za złamanie?

W przypadku prywatnych ubezpieczeń czas wypłaty świadczenia określa towarzystwo ubezpieczeniowe. Standardowo jest to 30 dni, a ubezpieczyciele sprawnie wypłacają pieniądze ubezpieczonym. 30 dni to także czas oczekiwania na świadczenie z ZUS (od momentu wydania decyzji).

Na wydanie decyzji zakład ma 14 dni od momentu uprawomocnienia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub otrzymania orzeczenia komisji lekarskiej oraz wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

Brak odszkodowania za złamanie ręki - wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Istnieją przypadki, w których nie otrzymamy odszkodowania - nawet jeśli zgłosimy roszczenie do ubezpieczyciela, skończy się to odmową wypłaty. Te sytuacje to przypadki zawarte w dokumencie “wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela”. Na tej liście można zazwyczaj znaleźć:

  • Wypadki, do których doszło pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
  • Złamania, które powstały w czasie wykonywania czynu zabronionego (podczas popełniania przestępstwa).
  • Szkody osobowe, do których doszło podczas próby popełnienia samobójstwa.
  • Złamania, do którego doszło, gdy uczestniczyliśmy w strajku.
  • Złamania, które są wynikiem uprawiania sportu podwyższonego ryzyka lub sportu uznawanego za ekstremalny.

Jeśli uprawiamy niebezpieczny sport i chcemy mieć pewność wypłaty odszkodowania w razie wypadku, musimy wykupić odpowiednie rozszerzenie do ubezpieczenia. O takim rozszerzeniu mogą pomyśleć m.in. osoby jeżdżące konno czy uprawiające ekstremalne sporty wodne takie jak windsurfing.

Skontaktuj się z nami