Czy można wykupić OC na 3 miesiące?

źródło: Freepik.com

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, obliguje właścicieli pojazdów mechanicznych do wykupienia ubezpieczenia OC. Większość umów zawierana jest na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Niektórzy jednak mogą kupić krótkoterminową polisę OC o ważności 30 dni lub 3 miesięcy. Kto może sobie na to pozwolić?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Czym jest ubezpieczenie krótkoterminowe?
 2. Kiedy możemy wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC na 30 dni?
 3. Kiedy możemy wykupić OC na 3 miesiące?
 4. Jakie można wymienić pojazdy wolnobieżne?
 5. Czy właściciel pojazdu osobowego może kupić krótkoterminową polisę OC?
 6. Na co zwrócić uwagę przy OC krótkoterminowym?

Czym jest ubezpieczenie krótkoterminowe?

OC krótkoterminowe oznacza zawarcie umowy ubezpieczeniowej o czasie obowiązywania krótszym niż rok. Oczywiście to nie kierowcy decydują o okresie zawieranej umowy OC, ale przepisy wspomnianej ustawy. Zgodnie z nią ubezpieczenie samochodu, w uzasadnionych przypadkach, może trwać 30 dni lub 3 miesiące. Warto wiedzieć, że krótszy okres trwania ubezpieczenia OC pojazdu, przekłada się na niższą do opłacenia składkę.

Kiedy możemy wykupić krótkoterminowe ubezpieczenie OC na 30 dni?

Ubezpieczenie auta na czas nie krótszy niż 30 dni kierowane jest do osób, które:

 • prowadzą działalność związaną z kupnem i sprzedażą pojazdów (np. właściciele komisów samochodowych),
 • są właścicielami aut zarejestrowanych za granicą, które zostały kupione w Unii Europejskiej i są przeznaczone do rejestracji w Polsce, można ubezpieczyć krótkoterminowo nie później niż 30 dni od daty zakupu,
 • są właścicielami pojazdów zarejestrowanych czasowo (np. muszą dotrzeć pojazdem na przegląd techniczny),
 • są posiadaczami pojazdów historycznych,
 • posiadają pojazdy do jazd testowych, które nie były wcześniej rejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Te właśnie osoby mogą skorzystać z krótkoterminowego ubezpieczenia OC. Na okres 30 dni możemy też nabyć ubezpieczenie graniczne, które wystawia towarzystwo ubezpieczeniowe państwa, do którego wjeżdżamy samochodem zarejestrowanym poza krajami UE oraz poza Szwajcarią, Norwegią, Islandią, Andorą i Serbią.

Nie zapomnijmy też, że 30 dni to minimalny okres, na który musimy wykupić OC krótkoterminowe (wskazuje na to wspomniana ustawa). Oznacza to, że wymienieni wyżej właściciele pojazdów, mogą również nabyć ubezpieczenie OC na 3 miesiące. Pamiętajmy też, że ubezpieczenia OC na 30 dni lub 3 miesiące nie odnawiają się automatycznie. Wygasają więc po upływie terminu ich ważności. Dlatego, jeśli chcemy ponownie skorzystać z OC krótkoterminowego, musimy zapłacić składkę na ubezpieczenie raz jeszcze.

Kiedy możemy wykupić OC na 3 miesiące?

Zakup ubezpieczenia na co najmniej 3 miesiące obejmuje właścicieli pojazdów wolnobieżnych. Są to pojazdy, które ze względu na swoją konstrukcję nie mogą rozwinąć prędkości większej niż 25 km/h (z pojazdów wolnobieżnych są wyłączone ciągniki rolnicze). Zgodnie z ustawą, właściciele takich pojazdów, muszą obowiązkowo zawrzeć umowę OC na nie mniej niż 3 miesiące. Niestety nie mogą wykupić OC na 30 dni. Także i ten rodzaj polisy nie odnawia się automatycznie, jak ma to miejsce w przypadku pojazdów objętych ubezpieczeniem rocznym.

Przykłady pojazdów wolnobieżnych

Nie każdy jest świadomy konieczności wykupienia polisy krótkoterminowej, ważnej przez 3 miesiące. Warto więc wiedzieć, że do pojazdów wolnobieżnych zaliczamy maszyny budowlane (koparki, walce, ładowarki), maszyny leśne (rębaki, karczowniki) oraz maszyny rolnicze (kombajny, zgrabiarki, prasy). Czasowa rejestracja, na okres krótszy niż 12 miesięcy, odbywa się w tym przypadku w oparciu o przepisy Prawa o Ruchu Drogowym. Oczywiście jeśli posiadany przez rolnika pojazd wykorzystywany jest przez cały rok, musi on sięgnąć po roczne ubezpieczenie OC a nie po krótkoterminowe.

Co ważne - do pojazdów wolnobieżnych, wykorzystywanych w rolnictwie, nie zaliczają się ciągniki rolnicze. W ich przypadku umowa ubezpieczenia OC zawierana jest na 12 miesięcy. W przypadku kombajnów natomiast, sprawa jest mniej oczywista. Otóż, jeśli nie poruszają się one po drogach publicznych a jedynie po polu, ich właściciel nie ma obowiązku kupowania ubezpieczenia OC.

Czy właściciel pojazdu osobowego może kupić krótkoterminową polisę OC?

Niestety nie. Posiadacze samochodów osobowych, którymi jeżdżą na co dzień, nie mogą kupić ubezpieczenia OC na 30 dni czy na 3 miesiące. Wyjątkiem są Ci kierowcy, którzy poruszają się po drogach pojazdami historycznymi. Chodzi tu o pojazdy unikatowe, mające znaczenie dla historii motoryzacji. Tylko w ich przypadku możliwe jest wykupienie krótkoterminowego OC.

"Zwykłemu" właścicielowi samochodu przysługuje jedynie standardowe OC na 12 miesięcy, które zgodnie z przepisami prawa jest obowiązkowe. Za brak ważnego ubezpieczenia OC musimy oczywiście spodziewać się kary finansowej ze strony UFG. Pamiętajmy, że nie możemy też przerwać ciągłości OC. Dlatego, gdy minie 12 miesięcy od dnia zakupu polisy OC, mamy ustawowy obowiązek kupić OC na rok następny.

Na co zwrócić uwagę przy OC krótkoterminowym?

Zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej regulowany jest wspomnianą już ustawą. Dotyczy to zarówno ubezpieczenia OC krótkoterminowego, jak i polisy OC na cały rok. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby TU oferowało dodatkowe, nieregulowane ustawą rozszerzenia, aby zwiększyć atrakcyjność swojej oferty. W takiej sytuacji, przy wyborze ubezpieczenia OC dla aut czy pojazdów wolnobieżnych, powinniśmy sugerować się wysokością składki oraz ewentualnymi rozszerzeniami dołączonymi do zakresu ochrony.

Zazwyczaj składka na ubezpieczenie krótkoterminowe jest wyliczana indywidualnie dla każdego kierowcy. Zdarza się jednak, że ubezpieczyciele posiadają stały cennik - inny dla aut osobowych a innych dla aut dostawczych.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami