Regres ubezpieczeniowy - czym jest i jak wygląda postępowanie regresowe?

źródło: Freepik.com

W pewnych przypadkach posiadanie ubezpieczenia OC nie chroni sprawcy szkody przed obciążeniem kosztami, które z niej wynikają. W przypadku wypłaty odszkodowania kierowca musi je zwrócić ubezpieczycielowi. Wtedy mówi się o regresie ubezpieczeniowym, czyli wystosowaniu żądania do sprawcy wypadku lub kolizji o zwrot kosztów poniesionych przez TU podczas likwidacji szkody. Kiedy roszczenie regresowe ubezpieczyciela ma zastosowanie?

Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Co to jest regres ubezpieczeniowy?
  2. Kiedy można się liczyć z roszczeniem regresowym ubezpieczyciela?
  3. Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?
  4. Czy regres ubezpieczeniowy ma wpływ na zniżki ubezpieczenia OC?

Co to jest regres ubezpieczeniowy?

Regres ubezpieczeniowy to sytuacji, w której ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu w wypadku samochodowym odszkodowanie, a potem zwróci się do sprawcy o zwrot pieniędzy. To oznacza, że nawet posiadanie ważnej polisy OC w pewnych sytuacjach nie ochroni kierowców od odpowiedzialności finansowej za zdarzenia drogowe. Sytuacje te dokładnie określa Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Zwrotu odszkodowania z OC może żądać zarówno towarzystwo ubezpieczeniowe, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zwrotu można żądać od dwóch osób: sprawcy zdarzenia oraz osoby ubezpieczonej. W przypadku gdy jedna z nich zapłaci karę, druga nie musi już tego robić.

Kiedy można się liczyć z roszczeniem regresowym ubezpieczyciela?

Kiedy można spodziewać się roszczenia regresowego od ubezpieczyciela?

  • Gdy spowodujemy wypadek pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
  • Gdy uciekniemy z miejsca wypadku.
  • Jeśli spowodujemy szkodę, kierując skradzionym pojazdem.
  • Jeśli wyrządzimy szkodę podczas kierowania samochodem bez uprawnień (z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjętą bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa).

Regres ubezpieczeniowy stosowany tylko wtedy, gdy osobie kierującej pojazdem można przypisać winę w stopniu rażącym i nie ulegającym wątpliwości.

Jak uniknąć regresu ubezpieczeniowego?

Przede wszystkim należy pamiętać o bezpiecznej i rozsądnej jeździe. Jednak im częściej jeździmy, tym więcej sytuacji drogowych nas spotyka - jeśli dojdzie do kolizji lub wypadku z naszej winy, przede wszystkim nie powinniśmy uciekać z miejsca zdarzenia. Naszym obowiązkiem jest udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym oraz zabezpieczenia miejsca wypadku (jeśli nie zagraża to naszemu bezpieczeństwu). Najgorsze, co można zrobić, to odjechać bez udzielenia pomocy - wtedy mogą nas czekać bardzo poważne oskarżenia, a nie tylko regres ubezpieczeniowy.

Aby uniknąć regresu ubezpieczeniowego, nigdy nie prowadź po alkoholu. Niezależnie od tego, czy dane zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie czy przestępstwo, ubezpieczyciel i tak będzie mógł zastosować procedurę regresową. Osoby, które nie posiadają prawa jazdy, a mino tego wsiądą za kółko i spowodują szkodę, muszą się liczyć z regresem ubezpieczenia. To samo dotyczy prowadzenia skradzionego pojazdu.

Regres ubezpieczeniowy a zniżki na ubezpieczenie OC

Konsekwencją postępowania regresowego jest nie tylko konieczność oddania środków towarzystwu ubezpieczeniowym czy też UFG. To także utrata zniżek na ubezpieczenie OC samochodu, które przyznawane są za bezszkodową jazdę. Co prawda można wnioskować o odzyskanie zniżek po całkowitej spłacie roszczenia regresowego, jednak w praktyce ubezpieczyciele mają solidny powód, aby tych zniżek nie przywracać.

A co się stanie, jeśli nie zapłacimy za roszczenie regresowe? Część kierowców liczy na przedawnienie. Regres typowy (regresy dzielą się na typowe i nietypowe), czyli roszczenie zakładu ubezpieczeń w stosunku do osoby odpowiedzialnej za szkodę przedawnia się po 3 latach (art. 118 Kodeksu cywilnego). Regres nietypowy dotyczy nie tylko ubezpieczenia OC, ale także ubezpieczenia rolnika. Oceny w tej sytuacji są różne i zależą od tego, czy roszczenie wynika z umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj jednak okres przedawnienia także wynosi 3 lata.

Przedawnienia roszczenia regresowego w przypadku odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wymaga upłynięcia okresu minimum 3 lat. Roszczenia przedawniają się w terminie wskazanym w Kodeksie cywilnym. Nie warto jednak czekać na przedawnienie, ponieważ wtedy narażamy się na wszelkie konsekwencje związane z posiadaniem zadłużenia.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami