Ubezpieczenie dla rolników

Każdy właściciel gospodarstwa rolnego wie, jak niewiele wystarczy, aby efekty ciężkiej i kilkumiesięcznej pracy zostały w jednej chwili zniszczone przez niesprzyjające warunki pogodowe. Natura jest nieprzewidywalna i nie da się jej ujarzmić. Dlatego też, aby chronić swój nierzadko bardzo kosztowny sprzęt oraz cenne uprawy, warto zabezpieczyć się za pomocą odpowiedniego ubezpieczenia. Dowiedz się, na jaką ochronę ze strony ubezpieczycieli możesz liczyć jako rolnik.

Ubezpieczenie obowiązkowe OC rolników i budynków rolnych

Ubezpieczenie dla rolników chroni przed działalnością nieprzewidzianych czynników, które w bardzo dużym stopniu mogą nadszarpnąć budżet Twojego gospodarstwa. Pamiętaj jednak, że jako rolnika obowiązuje Cię posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników oraz budynków rolnych. Druga polisa dotyczy objęcia ochroną zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa, a więc np. stodoły, obory, magazynu, ale również domu czy garażu. (przeniosłam zapis po informacji dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników).

OC rolnika gwarantuje z kolei wypłatę odszkodowania w momencie, gdy Ty, członek rodziny lub pracownik Twojego gospodarstwa wyrządzi szkodę osobie trzeciej podczas pracy, np. innemu rolnikowi.

Druga polisa dotyczy objęcia ochroną zabudowań wchodzących w skład gospodarstwa, a więc np. stodoły, obory, magazynu, ale również domu czy garażu.

Ubezpieczenie dla rolników – o czym warto pamiętać?

Posiadanie ubezpieczenia dla rolników to wsparcie finansowe dla Ciebie jak i Twojej rodziny oraz gospodarstwa w wielu trudnych losowych sytuacjach. Oprócz obowiązkowej polisy OC rolników czy też budynków rolnych, warto zadbać o ubezpieczenie swojego mienia wykorzystywanego do wykonywanych prac np. w polu ruchomego (np. sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych), dodatkowe ubezpieczenia budynku mieszkalnego w zakresie ryzyk nieobjętych ubezpieczeniem obowiązkowym, elementów stałych w budynku mieszkalnym, sprzęt gospodarstwa domowego czy nawet słomy i siana, które składowane są przed budynkami oraz upraw rolnych.

Zakres ubezpieczenia dla rolników jest z góry określany przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe, stąd poszczególne oferty mogą się różnić. Możesz liczyć na odszkodowanie, jeśli Twój dobytek zostanie zniszczony lub utracony w wyniku następujących czynników:

  • ognia;
  • powodzi lub podtopienia;
  • uderzenia pioruna;
  • huraganu;
  • deszczu nawalnego;
  • opadów gradu lub śniegu.

Praca rolnika wiąże się dużymi wyzwaniami i często ryzykiem, dlatego warto zadbać także o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i zabezpieczyć się przed ich trudnymi konsekwencjami.

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie

Zobacz także: