Ubezpieczenie rolne w 2021 - co warto wiedzieć o ubezpieczeniach rolniczych?

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapewnia rolnikom maksymalne sumy gwarantowane w obowiązkowym ubezpieczeniu upraw i zwierząt gospodarskich. Dodatkowo państwo wspiera rolników, umożliwiając im wzięcie dopłat do składek za ubezpieczenie upraw w określonych prawnie sytuacjach. Od czego musi się ubezpieczyć rolnik i jak prezentują się stawki dopłat i sum gwarancyjnych w 2021 roku?

Spis treści:

 1. Od czego ubezpiecza ubezpieczenie rolne?
 2. Ile wynoszą maksymalne sumy gwarantowane dla ubezpieczenia upraw?
 3. Ile wynoszą dopłaty do ubezpieczeń rolników w 2021?
 4. Ile wynosi ubezpieczenie zdrowotne rolnika w 2021?

Obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze - od czego trzeba się ubezpieczyć?

Rolnicy zobowiązani są do wykupienia: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia upraw, ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz OC pojazdów mechanicznych takich jak m.in. ciągnik, jeśli są ich właścicielami (pojazd nie musi być nawet używany, ale musi posiadać ważną polisę).

Do tego dochodzi także zwykłe ubezpieczenie zdrowotne i emerytalne. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnicy mogą liczyć na nieco oddechu finansowego, który gwarantują dopłaty od państwa. Nie mniej ważne jest oficjalne określenie sum gwarantowanych, czyli maksymalnych sum, jakie można uzyskać za określone szkody.

Maksymalne sumy gwarantowane w ubezpieczeniach upraw w 2021

Ubezpieczenie upraw jest obowiązkowe i opatrzone pewnymi warunkami. Jednym z nich jest maksymalna suma ubezpieczenia. Według rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2021 roku maksymalne sumy gwarantowane dla upraw wynoszą:

 • Dla zbóż: 15 377 zł na 1 ha upraw
 • Dla kukurydzy: 8 137 zł
 • Dla rzepaku i rzepiku: 10 200 zł
 • Dla chmielu: 54 682 zł
 • Dla tytoniu: 33 058 zł
 • Dla warzyw gruntowych: 210 159 zł
 • Dla krzewów i drzew owocowych: 107 200 zł
 • Dla truskawek: 42 245 zł
 • Dla ziemniaków: 43 500 zł
 • Dla buraków cukrowych: 10 098 zł
 • Dla roślin strączkowych: 12 639 zł

Każdy rolnik musi ubezpieczyć przynajmniej 50 proc. powierzchni upraw. To warunek uzyskania dopłaty od państwa (z systemu wsparcia bezpośredniego) do składki ubezpieczeniowej (w polisie dotyczącej właśnie upraw).

Z kolei sumy gwarantowane dla zwierząt (1 sztuki) zostały określone następująco:

 • Dla bydła: 8 932 zł
 • Dla koni: 11 160 zł
 • Dla owiec: 705 zł
 • Dla kóz: 700 zł
 • Dla świń: 1 791 zł
 • Dla kur, perlic, przepiórek: 53 zł
 • Dla kaczek: 65 zł
 • Dla gęsi: 250 zł
 • Dla indyków: 145 zł
 • Dla strusi: 1 045 zł

Zanim te sumy zostały ostatecznie ustalone, projekt rozporządzenia standardowo trafił do konsultacji społecznych. Dzięki temu możliwe było wypracowanie sum, które gwarantują rolnikom dobre zabezpieczenie w razie zniszczeń upraw i innych szkód związanych ze zwierzętami gospodarczymi.

Wysokość dopłat w ubezpieczeniach dla rolników w 2021

W 2021 roku rolnicy standardowo mogą liczyć na dopłaty od państwa do ubezpieczeń upraw rolnych. Wysokość dopłat nie zmieniła się w stosunku do 2020 roku i nadal wynosi 65 proc. składki do 1 ha uprawy oraz 65 proc. do każdej sztuki posiadanych zwierząt gospodarskich. Warunkiem jest zawarcie przez rolnika umowy ubezpieczeniowej z pakietem kilku rodzajów ryzyka oraz określenie przez TU stawki taryfowej nieprzekraczającej 9 proc. sumy ubezpieczenia.

Uprawy oraz zwierzęta można ubezpieczyć od szkód spowodowanych m.in. przez huragan, lawinę, suszę, powódź, grad czy obsunięcie się ziemi. Konieczne jest zabezpieczenie upraw przed minimum jednym z tych zdarzeń. Reszta z nich to dobrowolne rozszerzenie ubezpieczenia.

Dopłaty rządowe mają zachęcać rolników do kupowania ubezpieczeń upraw z rozszerzonym zakresem oraz ułatwiać im zarządzanie finansami - w końcu rolnicy muszą wykupić aż kilka obowiązkowych polis, co znacząco wpływa na budżet gospodarstwa (samo OC ciągnika to koszt ok. 300 zł). Nie każde ubezpieczenie jest dofinansowywane. Przykładowo, obowiązkowe ubezpieczenie OC wspomnianego ciągnika rolniczego właściciel pojazdu musi pokryć z własnej kieszeni.

Ubezpieczenie zdrowotne rolników - ile wynoszą składki w 2021?

Ubezpieczenie zdrowotne to jeden z najniższych kosztów ponoszonych przez rolników. Obecnie wysokość składek miesięcznych dla rolników wynosi 42 zł. W tej cenie zawarta jest polisa chorobowa, wypadkowa oraz ubezpieczenie macierzyńskie. Rolnik może ubezpieczyć się także w ograniczonym zakresie, a wtedy składka będzie kosztowała tylko 14 zł. Zmniejsza się jednak drastycznie zakres ochrony. Aby płacić mniejszą składkę, konieczne jest wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku.

Miesięczna składka dla rolników za ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynosi z kolei 97 zł, czyli 10 proc. obowiązującej emerytury podstawowej.

Cena ubezpieczenia obowiązuje w I kwartale 2021 roku. Nowa wysokość składek została ogłoszona pod koniec 2020 roku w drodze uchwały Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami