Czym jest ubezpieczenie pomostowe kredytu?

źródło: Freepik.com

Ubezpieczenie pomostowe jest bezpośrednio związane z kredytem hipotecznym czyli tym, którym finansujemy zakup domu lub mieszkania. Stanowi ono dodatkowy koszt kredytu, co niestety może być odczuwalne w domowym budżecie. Sprawdźmy więc, czym ono jest i dlaczego jest wymagane przez bank?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co to jest ubezpieczenie pomostowe kredytu?
  2. Z jakiego powodu musimy wykupić ubezpieczenie pomostowe?
  3. Jak opłacać ubezpieczenie pomostowe?
  4. Jak opłacać składkę?
  5. Ile realnie może kosztować ubezpieczenie pomostowe?
  6. Jak wybrać dobrze ubezpieczenie pomostowe?

Co to jest ubezpieczenie pomostowe kredytu?

Większość z nas nie wiem czym jest ubezpieczenie pomostowe, bowiem nie spotyka się z tą definicją na co dzień. Najczęściej pierwszy kontakt z tego rodzaju ubezpieczeniem mamy dopiero podczas zaciągana kredytu hipotecznego. Okazuje się wtedy, że ubezpieczenie pomostowe jest jego nieodłącznym i koniecznym elementem, na który musimy się zgodzić.

Niestety ten rodzaj ubezpieczenia nie daje kredytobiorcy żadnej ochrony, a on sam nawet nie jest stroną umowy. Ubezpieczenie pomostowe jest bowiem zabezpieczeniem dla banku, który udziela kredytu hipotecznego swojemu klientowi. Oznacza to, że kredytobiorca opłaca składkę ubezpieczeniową na rzecz banku, który tym samym zostaje objęty ochroną firmy ubezpieczeniowej.

Z jakiego powodu musimy wykupić ubezpieczenie pomostowe?

Konieczność wykupienia ubezpieczenia pomostowego wynika bezpośrednio z charakteru kredytu hipotecznego. Gwarancję zwrotu pożyczonych przez bank pieniędzy stanowi w nim hipoteka, czyli zabezpieczenie wierzytelności na nieruchomości. Oznacza ona, że jeśli przestaniemy spłacać kredyt, bank przejmie naszą nieruchomość.

Jednakże okres wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych nie następuje z dnia na dzień, ale trwa kilka tygodni a nawet miesięcy (co zależy oczywiście od obłożenia sądu sprawami). I to właśnie ten okres objęty jest ubezpieczeniem pomostowym. Zanim bowiem dojdzie do ustanowienia hipoteki, bank nie jest podmiotem, który może dysponować nieruchomością, na którą udzielił kredytu.

Ubezpieczenie pomostowe chroni więc kredytodawcę, który do czasu wpisu hipoteki nie może przejąć nieruchomości, jeśli kredytobiorca przestanie spłacać zaciągnięte zobowiązanie. O ile ubezpieczenie ochroni interes banku, o tyle kredytobiorca zostanie w takiej sytuacji obarczony odpowiedzialnością i ubezpieczyciel poprosi go o zwrot środków, które musiał wypłacić bankowi.

Jak opłacać ubezpieczenie pomostowe?

Przede wszystkim ubezpieczenie pomostowe musimy opłacać jedynie do czasu ustanowienia hipoteki na naszej nieruchomości. Im dłużej to trwa, tym większe będą koszty naszego kredytu. Nie jesteśmy jednak w stanie przyspieszyć tego procesu, bowiem zależy on od wspomnianego obłożenia pracą sędziów, od miasta i od sprawności działania sądu, zajmującego się naszą sprawą. Oczywiście samo wydanie decyzji przez sąd nie jest jednoznaczne z zakończeniem opłacania składki na ubezpieczenie pomostowe. Stanie się to dopiero kilka tygodni później, po uprawomocnieniu się wyroku sądu.

Jak opłacać składkę?

Sposób opłacania ubezpieczenia pomostowego zależy od rodzaju umowy, jaką zawrzemy z bankiem. Może być to jednorazowa wpłata na początku okresu kredytowania albo płatność regulowana co miesiąc, na przykład w postaci podwyższonej marży kredytu hipotecznego. Każdorazowo oznacza to wzrost rat kredytu, niekiedy nawet o 1% czy 2%. Stawki te zostaną oczywiście obniżone, gdy dojdzie do wspomnianego już uprawomocnienia się wyroku sądu, w sprawie wpisania hipoteki do księgi wieczystej.

Ile realnie może kosztować ubezpieczenie pomostowe?

Aby obliczyć, ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe, musimy wziąć pod uwagę kwotę kredytu hipotecznego, czas jaki mamy na jego spłatę, oprocentowanie kredytu oraz wysokość rat. Jeśli ubezpieczenie będziemy opłacać w marży, do raty kredytu należy dodać jaki jest jej procent. Jednym słowem po zsumowaniu wyliczonej przez bank raty kredytu i wysokości marży, uzyskamy koszt kredytu, jaki będziemy opłacać co miesiąc (do czasu uzyskania wpisu do hipoteki).

Zazwyczaj koszt ubezpieczenia pomostowego wynosi około 2000 zł przy średniej wartości kredytu 250 000zł. Oczywiście im wyższy kredyt zaciągamy, tym większą kwotę ubezpieczenia będziemy musieli zapłacić.

Jak wybrać dobrze?

Decydując się na kredyt hipoteczny, większość z nas odkłada pieniądze przede wszystkim na wkład własny (dzięki któremu uzyskanie kredytu w ogóle będzie możliwe). Warto jednak patrzeć na kredyt całościowo, czyli brać też pod uwagę koszty dodatkowe, jak choćby wspomniane ubezpieczenie pomostowe.

Zwróćmy też uwagę, że niektóre banki będą oferować niską składkę ubezpieczeniową, ale i niekorzystne warunki umowy kredytowej. Inne natomiast podnoszą znacząco marżę do czasu uzyskania wpisu hipoteki, a po niej oferują bardziej preferencyjne warunki kredytowania. Miejmy jednak na uwadze, że ubezpieczenie pomostowe jest dodatkowym kosztem, z którym musimy liczyć się przy zaciąganiu każdego kredytu hipotecznego.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami