Kolizja z rowerzystą - co grozi za potrącenie rowerzysty?

źródło: Unsplash.com

Mandat, zatrzymanie prawa jazdy, a nawet pozbawienie wolności - konsekwencje potrącenia rowerzysty mogą być naprawdę różne i dotkliwe. Wszystko zależy od tego, jak policja zakwalifikuje dane zdarzenie. Jeśli rowerzysta odniesie szkody materialne, to prawdopodobnie będziemy mieć do czynienia ze zwykłą kolizją (wykroczeniem) - czyli otrzymamy mandat i stracimy zniżki OC. W przypadku szkód osobowych (uszczerbku na zdrowiu rowerzysty) zdarzenie może być zakwalifikowane jako przestępstwo. Co w takiej sytuacji?

Z tego tytułu dowiesz się:

  1. Co grozi za potrącenie rowerzysty?
  2. Co robić w razie kolizji z rowerzystą?
  3. Jak wygląda odszkodowanie dla rowerzysty po wypadku?

Co grozi za potrącenie rowerzysty?

Wszystko zależy od kwalifikacji zdarzenia oraz ustalenia, kto jest jego sprawcą. Kolizje z rowerzystami zawsze budzą emocje, ponieważ często ustalenie sprawcy wcale nie jest oczywiste (chociaż coraz więcej osób jeździ z kamerkami, co ułatwia orzeczenie). Rowerzyści skarżą się na nieuwagę kierowców, a kierowcy zarzucają rowerzystom wiele nieodpowiedzialnych zachowań na drodze. Dlatego zazwyczaj na miejsce zdarzenia wzywana jest policja, która ustala dokładny przebieg wypadków.

W przypadku kolizji (kolizja to sytuacja, której skutkiem są tylko szkody materialne) policja najpierw ustali, kto jest jej sprawcą. Jeśli kierowca, to roszczenia rowerzysty zostaną pokryte z ubezpieczenia OC. Z kolei jeśli winnym jest rowerzysta, to opcje są dwie: może on zapłacić za szkody z własnej kieszeni albo skorzystać z wypłaty z OC w życiu prywatnym (jeśli je posiada). W każdej sytuacji konieczne jest spisanie danych uczestników zdarzenia, aby strona poszkodowana mogła się ubiegać o odszkodowanie. Sprawca zdarzenia otrzymuje też mandat.

Wystarczy jednak, że rowerzysta odniesie szkodę osobową, a wtedy dla kierowcy zaczyna się prawdziwy stres (niezależnie od tego, kto jest sprawcą - takie sprawy potrafią ciągnąć się w sądach latami). Gdy obrażenia rowerzysty zostaną zakwalifikowane „naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni”, kierowca odpowie za wykroczenie. Jeśli rozstrój zdrowia potrwa dłużej niż 7 dni, to kierowca odpowie już za przestępstwo (z art. 177 § 1). Tu konsekwencje będą zależeć od stopnia uszczerbku na zdrowiu - przykładowo za spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu rowerzysty, kierowcy grozi kara pozbawienia wolności do trzech lat. Za ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć rowerzysty można otrzymać karę pozbawienia wolności do 8 lat. Kierowca może też otrzymać czasowy bądź stały zakaz prowadzenia pojazdów.

Co robić w razie kolizji z rowerzystą?

Przede wszystkim należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia i udzielić pomocy rowerzyście (jeśli jej potrzebuje). Nie wolno oddalić się z miejsca bez sprawdzenia, czy rowerzysta nie odniósł żadnych obrażeń. Jeżeli doszło do szkód osobowych, trzeba wezwać pogotowie oraz policję. W tym przypadku nie ma mowy o “dogadaniu się” bez udziału policji - sprawa jest zbyt poważna. Czasami może się wydawać, że rowerzysta jest tylko lekko poobijany, ale jeśli kilka dni później wyjdą na jaw poważniejsze obrażenia, to będzie to podstawa do wszczęcia postępowania wobec kierowcy.

Jeśli dojdzie tylko do szkód materialnych, to można albo wezwać policję, albo spisać oświadczenie (gdy obie strony są w stanie zgodnie stwierdzić, kto jest sprawcą kolizji). Oświadczenie posłuży kierowcy jako dowód dla ubezpieczyciela, który wypłaci odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Jednak gdy sprawcą będzie rowerzysta, to należy liczyć na jego uczciwość (zapłatę za szkodę z własnej kieszeni) albo na odszkodowanie wypłacane z OC rowerzysty w życiu prywatnym (ale mało rowerzystów posiada taką polisę, bo nie jest obowiązkowa).

Odszkodowanie dla rowerzysty po wypadku

Odszkodowanie wypłacane jest przez ubezpieczyciela. Jedynym obowiązkiem kierowcy jest zgłoszenie kolizji do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym posiada on wykupione OC. Podstawą do uznania zdarzenia będzie oświadczenie stron bądź policyjny raport. Trzeba się liczyć z tym, że konsekwencją potrącenia rowerzysty będzie też utrata zniżek OC.

Oczywiście jeśli rowerzysta zadbał o wykupienie OC w życiu prywatnym, to kierowca również może się ubiegać o odszkodowanie. Wtedy to rowerzysta musi zgłosić się do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego i przekazać agentowi wszelkie niezbędne informacje i dokumenty. W konsekwencji kierowca otrzyma środki na usunięcie powstałej szkody od ubezpieczyciela rowerzysty.

Skontaktuj się z nami