Telemedycyna - jak działa wizyta lekarska przez telefon?

źródło: Freepik.com

Telemedycyna w Polsce szybko się rozwija - szczególnie od momentu wybuchu pandemii koronawirusa, kiedy to przejście na e-wizyty lekarskie w wielu przypadkach stało się wymagalne. Oczywiście nie w każdym przypadku lekarz pomoże pacjentowi podczas rozmowy przez telefon. Jednak w wielu przypadkach taka wizyta będzie wystarczająca, tym bardziej, że rozwiązania telemedycyny to nie tylko wywiad lekarski na odległość.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest telemedycyna?
 2. Jak przygotować się do rozmowy z lekarzem przez telefon?
 3. Jakie są wady i zalety e-wizyt lekarskich?

Telemedycyna - co to jest?

Telemedycyna to świadczenia medyczne, które są wykonywane za pomocą systemów teleinformatycznych. To wszystkie działania personelu medycznego, wykonywane na odległość, nastawione na ocenę i poprawę stanu zdrowia pacjenta. Usługi telemedyczne mogą być realizowane w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego bądź w ramach innych dostępnych aktualnie programów medycznych. Przykładowo po wybuchu pandemii telemedycyna stała się wręcz obowiązkowa dla wszystkich ubezpieczonych, których stan nie wymagał hospitalizacji oraz innej, osobistej interwencji.

Do telemedycyny zalicza się:

 • E-wizyty lekarskie (rozmowa z lekarzem przez telefon, rozmowa na czacie, wideo rozmowy, konsultacja e-mailem, wystawienie e-recepty).
 • Telemonitoring - zdalne monitorowanie parametrów zdrowotnych.
 • Telerehabilitacja - zdalny nadzór rehabilitanta.
 • Teleopieka - zdalna opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi lub w podeszłym wieku.
 • Telediagnostyka.
 • Teleaudiologia – pooperacyjna opieka nad pacjentami ze wszczepionymi implantami słuchowymi.
 • Telemedycyna w ratownictwie medycznym - polega na przesyłaniu danych z karetki pogotowia do ośrodków szpitalnych.

Najpopularniejszą formą telemedycyny są telekonsultacje. Taka wizyta u lekarza, tak jak standardowe spotkanie w gabinecie, wymaga odpowiedniego przygotowania.

Jak przygotować się do rozmowy z lekarzem przez telefon?

Telekonsultacja może odbywać się w formie wideokonferencji, rozmowy na czacie albo jako rozmowa telefoniczna. Aby taka wizyta przebiegła sprawnie, należy sprawdzić jakość swojego łącza i zadbać o to, aby nic nie zakłócało przebiegu konsultacji. Ponadto trzeba przygotować listę rzeczy, o których planujemy rozmawiać z lekarzem. Można wypisać sobie niepokojące objawy i dolegliwości bądź nazwy leków, na które potrzebujemy e-recepty. Ważna będzie także dokumentacja medyczna z poprzedniej wizyty lub związana z naszymi dolegliwościami.

Podczas telekonsultacji lekarz przeprowadza wywiad z pacjentem - tak samo jak podczas normalnej wizyty w gabinecie. Bardzo istotne jest udzielanie lekarzowi dokładnych i zgodnych z prawdą informacji! Tylko wtedy specjalista będzie mógł postawić poprawną diagnozę i podjąć decyzje dotyczące leczenia. Każda telekonsultacja może być nieco inna w przebiegu, ponieważ zależy to od konkretnej choroby. Jeśli kontaktujemy się z lekarzem, ponieważ mamy infekcję, należy przed wizytą zmierzyć temperaturę ciała oraz przygotować listę objawów.

Telemedycyna - wady i zalety e-wizyt lekarskich

Telemedycyna to rozwiązania, które niosą mnóstwo korzyści. Dzięki jej stałemu rozwojowi pacjenci mogą szybciej i sprawniej uzyskać niezbędną pomoc bez wychodzenia z domu. To nie wszystko - do zalet telemedycyny można zaliczyć też:

 • łatwiejszy dostęp do specjalistycznej opieki medycznej dla mieszkańców małych miast i wsi - czyli ograniczenie kosztów związanych z dojazdami do lekarzy oraz innych trudności logistycznych,
 • brak konieczności oczekiwania w kolejkach przed gabinetami lekarskimi - co zdarza się także w przypadku wizyt prywatnych, umówionych na konkretną godzinę,
 • mniejsze ryzyko zachorowania na choroby zakaźne - w przychodni mamy kontakt z innymi chorymi, co zwiększa ryzyko zachorowania, a ograniczanie takiego ryzyka jest szczególnie istotne a czasie pandemii koronawirusa,
 • mniejsze koszty leczenia,
 • możliwość regularnego monitorowania postępów leczenia,
 • szybka interwencja - szczególnie ważna m.in. w przypadku pacjentów kardiologicznych, którzy mają wszczepione urządzenia monitorujące,
 • możliwość leczenia na skalę masową.

Natomiast za wady telemedycyny można uznać:

 • trudności związane z niektórymi zastosowaniami - jeśli np. rehabilitant prowadzi rehabilitację na odległość, a pacjent źle wykonuje ćwiczenia, to znika możliwość wykonania manualnej korekty,
 • brak możliwości zrealizowania pełnego badania - są badania, które wymagają osobistej wizyty pacjenta w gabinecie - np. pobranie materiału do cytologii.

Część pacjentów ma negatywne opinie na temat telemedycyny. Często są to pacjenci ze starszego pokolenia, którzy uznają e-wizyty lekarskie za nowinkę technologiczną, a zatem podchodzą do nich z nieufnością. Ponadto zwiększa się ryzyko błędnej diagnozy. Pacjenci zapominają lub też specjalnie potrafią nie powiedzieć o pewnych faktach, które mają wpływ na dobór właściwego leczenia, a lekarz ma ograniczoną możliwość zweryfikowania otrzymanych informacji. Wizyta “twarzą w twarz” zwiększa możliwość dostrzeżenia objawów, o których pacjent sam nie wspomina. Mimo wszystko telemedycyna ciągle się rozwija i staje się coraz bardziej skuteczniejsza. Warto z niej korzystać w sytuacjach, w których będzie wystarczająca.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami