Ubezpieczenie a praca za granicą - jaka polisa na wyjazd za granicę do pracy?

Wyjazd za granicę do pracy wiąże się z dodatkowym ryzykiem zdrowotnym. Dlatego niezależnie od tego, czy wyjeżdżasz w delegację, pracować na stałe w zagranicznym oddziale czy też do pracy sezonowej, koniecznie pomyśl o ubezpieczeniu zdrowotnym do pracy za granicą. To polisa, która gwarantuje ci ochronę w kraju, w którym będziesz pracować. Jej zakres zależy od wybranej oferty, jednak zawsze należy wybierać go zgodnie z charakterem wykonywanej pracy.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Gdzie należy płacić składki za ubezpieczenie wyjeżdżają do pracy za granicę?
 2. Co obejmuje prywatne ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy?
 3. Jaka jest cena ubezpieczenia zdrowotnego do pracy za granicą?

Wyjazd za granicę do pracy - gdzie należy płacić składki za ubezpieczenie?

Praca za granicą wiąże się z ustaleniem, w jakim kraju musisz płacić podstawową składkę zdrowotną. Polacy pracujący w kraju obowiązkowe składki odprowadzają do ZUS lub KRUS (dotyczy rolników) - czy to samodzielnie (przedsiębiorcy), czy to za pomocą zakładu pracy. Polacy pracujący we więcej niż jednym państwie są zobowiązani do potwierdzenia w ZUS-ie lub KRUS-ie, w którym kraju są ubezpieczeni (otrzymują wtedy oficjalną, pisemną decyzję).

Osoby, które zaczynają pracę w innym kraju Unii Europejskiej albo zakładają w nim działalność będą automatycznie podlegać pod przepisy ubezpieczeniowe obowiązujące w danym państwie. Muszą zatem zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia we właściwym dla miejsca pracy miejscu. Jednak poza obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym warto także wykupić prywatną polisę do pracy za granicą. W końcu praca w innym kraju wiąże się z szeregiem zagrożeń, których skutki mogą być naprawdę poważne. Środki z odszkodowania z prywatnego ubezpieczenia mogą się zatem okazać nieocenione.

Prywatne ubezpieczenie na wyjazd za granicę do pracy - co obejmuje?

Wszystko zależy od wybranej oferty ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie do pracy za granicą powinno pokrywać koszty leczenia oraz gwarantować odszkodowanie za nieszczęśliwy wypadek (czyli zawierać NNW). Musi być także dopasowane do charakteru danej pracy. Inne zagrożenia dotyczą pracowników fizycznych, a inne pracowników umysłowych. Podczas rozmowy z ubezpieczycielem warto dokładnie opisać charakter wykonywanej pracy, aby ten mógł dobrać najlepszą dla nas ofertę.

Pełny pakiet ubezpieczenia do pracy za granicą zawiera:

 • koszty leczenia,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • OC w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • transport medyczny do kraju,
 • uwzględnia także choroby przewlekłe.

Do pracy za granicą nie wystarczy ochrona gwarantowana przez Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. EKUZ pokrywa tylko część kosztów leczenia w danym kraju - a ściślej mówiąc pokrywa je w takim zakresie, w jakim są one bezpłatne dla obywateli danego kraju. Za resztę usług medycznych trzeba zapłacić z własnej kieszeni. Dodatkowo EKUZ nie obejmuje transportu medycznego do kraju ani nie gwarantuje odszkodowania za wypadki, do których doszło za granicą.

Ubezpieczenie zdrowotne do pracy za granicą - cena

Koszt ubezpieczenia do pracy za granicą zależy od jego zakresu, sumy oraz czasu trwania. Polisę na wyjazd do pracy można nabyć na dowolny okres - im jest on krótszy, tym tańsze ubezpieczenie. Standardowo koszt ubezpieczenia zdrowotnego za granicę to kilkadziesiąt złotych na miesiąc. Wszystko zależy jednak od wybranej oferty. Na zwiększenie kosztów mają wpływ:

 • bardzo szeroki zakres ubezpieczenia,
 • niebezpieczny/ryzykowny charakter wykonywanej za granicą pracy,
 • wysokie koszty leczenia obowiązujące w danym kraju,
 • wszelkie rozszerzenia, m.in. rozszerzenie polisy o choroby przewlekłe.

Pracownicy sezonowi zazwyczaj muszą wykupić ubezpieczenie do pracy za granicą we własnym zakresie. W nieco lepszej sytuacji są pracownicy wysyłani w delegacje (niezależnie od czasu ich trwania) - wtedy pracodawcy często sami pokrywają koszty dodatkowego ubezpieczenia pracownika. Dlatego zanim wyjedziesz za granicę koniecznie sprawdź, czy twój pracodawca gwarantuje możliwość przystąpienia do prywatnego ubezpieczenia bądź poszukaj takiej polisy we własnym zakresie.

Skontaktuj się z nami