Ubezpieczenie budowy - co obejmuje ubezpieczenie domu w budowie?

Nie każdy dom w budowie musi być ubezpieczony, ale każdy powinien. To ogromna inwestycja, która może zostać zatrzymana przez zdarzenia losowe takie jak pożar czy powódź. Jeśli inwestor nie posiada dodatkowych środków na ratowanie sytuacji, to pomóc może tylko odszkodowanie z ubezpieczenia budowy. Sprawdzamy, co obejmuje ubezpieczenie domu w trakcie budowy oraz kiedy jest obowiązkowe.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co obejmuje ubezpieczenie budowy?
 2. Ile kosztuje ubezpieczenie dla domu w budowie?
 3. Czy ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe?
 4. Kto wydaje i jak uzyskać pozwolenie na budowę domu?
 5. Jak uzyskać odszkodowanie z ubezpieczenia domu w budowie?

Ubezpieczenie budowy - co obejmuje?

Ubezpieczenie budowy domu to polisa z uproszczoną konstrukcją. Obejmuje mury oraz elementy stałe. Zapewnia ochronę w przypadku zdarzeń losowych takich jak:

 • powódź i zalanie,
 • pożar,
 • huragan
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • zapadanie się ziemi,
 • inne.

Ubezpieczenie budowy domu w podstawowym zakresie nie obejmuje mienia ruchomego oraz sytuacji związanych z lokatorami. Dom w surowym stanie zamkniętym można już ubezpieczyć od większej ilości zdarzeń - m.in. od kradzieży z włamaniem. Wtedy znajdujące się w środku materiały budowlane także są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Ważne! Ubezpieczenia domu w budowie nie można mylić z ubezpieczeniem budowalnym - obie polisy posiadają inny zakres oraz warunki działania.

Ubezpieczenie budowy domu - cena

Koszt ubezpieczenia domu w budowie zależy od sumy ubezpieczenia, zakresu polisy, a także lokalizacji inwestycji oraz konstrukcji budynku. Za budowę podwyższonego ryzyka uznaje się budowę domów drewnianych (są wykonane z materiału łatwopalnego). Dlatego składka za ubezpieczenie budowy może wynieść zarówno 350 zł, jak i 650 zł rocznie. Im większe ryzyko podejmuje ubezpieczyciel, tym drożej zapłacimy.

Składkę za ubezpieczenie domu w budowie można opłacić jednorazowo. Można także opłacać składkę co miesiąc w równych ratach. Wszystko zależy od indywidualnej oferty ubezpieczyciela oraz postanowień w umowie przyjętych przez klienta.

Czy ubezpieczenie domu w budowie jest obowiązkowe?

To zależy od sytuacji. Jeśli budowa domu finansowana jest z kredytu, bank będzie wymagać wykupienia ubezpieczenia domu w budowie. W pozostałych przypadkach jest to ono dobrowolne. Nie warto jednak na tym oszczędzać. Składki nie są wysokie, a zniszczenia powstałe wskutek pożaru czy zalania mogą skutecznie wstrzymać budowę na kilka miesięcy.

Większość inwestorów nie zakłada także dodatkowego budżetu na wypadek zniszczeń. Dlatego warto potraktować ubezpieczenie jako budżet na niespodziewane sytuacje i nie martwić się dużymi kosztami w najgorszej sytuacji.

Pozwolenie na budowę 2021 - kto je wydaje i jak je uzyskać?

Aby w ogóle móc rozpocząć budowę, należy skorzystać z jednej z dwóch opcji: zgłoszenia budowy albo uzyskania pozwolenia na budowę. Większość inwestorów wybiera uzyskanie pozwolenia na budowę, które jest ważne do trzech lat od momentu uprawomocnienia się decyzji.

Takie pozwolenie można uzyskać po złożeniu odpowiednich dokumentów we właściwym dla lokalizacji budowy starostwie powiatowym. Urząd ma miesiąc na wydanie decyzji, chociaż w nietypowych przypadkach czas oczekiwania może wydłużyć się do dwóch miesięcy. Uzyskanie pozwolenia na budowę wiąże się z opłatą skarbową (dotyczy domów jednorodzinnych). Jej koszt to 1 zł za 1 m2, maksymalnie 539 zł.

Odszkodowanie z ubezpieczenia domu w budowie - jak je uzyskać?

Jeśli podczas budowy doszło do szkody, należy ją jak najlepiej udokumentować, a następnie zgłosić się do ubezpieczyciela. Nigdy nie należy naprawiać szkody na własną rękę (przed kontaktem z firmą ubezpieczeniową). Towarzystwo ubezpieczeniowe może bowiem zastosować procedurę, w której na miejsce zostanie wysłany rzeczoznawca w celu oceny rozmiary i wartości szkód. Dlatego po powstaniu szkody należy zrobić zdjęcia, które dokładnie dokumentują stan budynku, a następnie złożyć je razem z wnioskiem o odszkodowanie.

Taki wniosek można napisać samodzielnie albo pobrać go ze strony towarzystwa ubezpieczeniowego (jeśli dane TU udostępnia takie formularze). Większość ubezpieczycieli pozwala na opisanie szkody mailowo, aby usprawnić proces ubiegania się o odszkodowanie. Po nawiązaniu kontaktu z ubezpieczycielem wystarczy poczekać na decyzję. To, ile TU ma czasu na ustosunkowanie się do wniosku, zawsze określone jest w umowie.

Zanim jednak napiszemy wniosek, pamiętajmy o wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. To sytuacje, w których mimo zniszczeń nie mamy prawa ubiegać się o odszkodowanie. Większość towarzystw ubezpieczeniowych nie wypłaci nam odszkodowania, jeśli:

 • dom w trakcie budowy zostanie uszkodzony celowo,
 • dom będzie posiadał wady konstrukcyjne, które wpłyną na powstanie szkody,
 • zostanie uszkodzony przez pojazdy mechaniczne, związane z inwestycją,
 • zostanie uszkodzony w wyniku: przemarzania wód gruntowych, przemarzania ścian oraz innych stałych elementów budynku,
 • dom będzie w trakcie rozbudowy bądź przebudowy, ale właściciel nie zadba o posiadanie wymaganych pozwoleń od nadzoru budowlanego.

Ubezpieczenie domu w budowie kupuje się najczęściej na 12 miesięcy. W związku z tym polisę zazwyczaj trzeba przedłużyć - budowa domu trwa ok. dwóch-trzech lat. Jednak jeśli budowa zostanie ukończona jeszcze w trakcie trwania polisy, można zmienić w umowie przedmiot ubezpieczenia na dom mieszkalny (co będzie się wiązać z wyższą składką). Można także zapytać TU o zwrot niewykorzystanej składki, jednak warto sprawdzić, czy zmiana oferty na nowe rozszerzenie nie będzie bardziej korzystna.

Skontaktuj się z nami