Ubezpieczenie domu a tereny zalewowe: co warto wiedzieć?

źródło: https://www.freepik.com/

Ostatnia bardzo duża powódź miała miejsce w Polsce przed trzynastoma laty (w 2010 r.). Wiele osób pamięta również o tak zwanej powodzi tysiąclecia z 1997 roku. Jednakże lokalne powodzie i podtopienia zdarzają się praktycznie co roku. Przykładem może być powódź błyskawiczna na Podkarpaciu z czerwca 2020 roku, która uszkodziła około 3000 domów i około 2000 innych budynków. Tragiczne kaprysy przyrody przypominają, że tereny zalewowe w Polsce to stosunkowo duża część naszego kraju. Postanowiliśmy zatem wyjaśnić, jak wygląda kwestia ubezpieczenia domu lub mieszkania zlokalizowanego na jednym z takich terenów. To bardzo ważna sprawa, ponieważ ubezpieczenie domu powinno być najważniejszą polisą dla osób mieszkających w okolicach zagrożonych zalaniem.

Ubezpieczenie domu na terenie zalewowym jest możliwe

Dobrą wiadomością dla osób, których lokum znajduje się na terenie zalewowym będzie fakt, że ubezpieczenie domu lub lokalu jest dla nich dostępne. Warto pamiętać, że mówimy tutaj o nieobowiązkowym ubezpieczeniu domów i lokali. Jeżeli chodzi o budynki wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, to ubezpieczyciel nie może odmówić rolnikowi wykupienia obowiązkowej polisy. W przypadku nieobowiązkowych ubezpieczeń domów i lokali, takiej konieczności oferowania ochrony nie ma, ale mimo tego teren zalewowy nie stanowi przeszkody wykluczającej możliwość wykupienia polisy.

Oczywiście, zakład ubezpieczeń w ramach obowiązkowej lub nieobowiązkowej polisy może zaproponować odpowiednio wyższą składkę za ubezpieczenie domu lub lokalu. Będzie ona odzwierciedlała ryzyko związane z powodzią. Skala takiego ryzyka jest określana między innymi na podstawie danych historycznych o szkodach powodziowych (ogólnodostępnych oraz pochodzących z bazy danych zakładu ubezpieczeniowego). Wzrost rocznej składki nie będzie jednak dotyczył sytuacji, w której ryzyko powodzi zostało wyłączone z zakresu ochrony. Warto pamiętać, że w przypadku nieobowiązkowych ubezpieczeń domów i lokali, firmy ubezpieczeniowe same określają zakres ochrony.

Ubezpieczenie na dom rolnika zawsze chroni przed powodzią

Podobnej swobody dotyczącej zakresu ochrony nie ma ubezpieczyciel oferujący obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego (m.in. ubezpieczenie domu rolnika). Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2003 nr 124 poz. 1152) wskazuje, że obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolnika obejmuje powódź rozumianą jako „szkody powstałe wskutek zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących”. Przymusowe ubezpieczenie budynków rolniczych pomoże również w razie podtopienia, czyli „zalania terenów w wyniku deszczu nawalnego lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i falistych”.

Ubezpieczenie domu: jak sprawdzić czy działa na terenie zalewowym?

Skoro nie każde ubezpieczenie domu zapewnia ochronę przed powodzią, to rodzi się pytanie, jak można ustalić, czy dana polisa jest właściwa. Odpowiedź na nurtujące pytanie znajdziemy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, czyli tak zwanych OWU. Warto mieć świadomość, że ochrona przed skutkami powodzi może być dodatkową opcją wymagającą dopłaty składki. Znaczenie ma również sama definicja powodzi z OWU. Jeden z ubezpieczycieli określa powódź jako zalanie terenów na skutek: podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących, spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych albo podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. Dobry agent ubezpieczeniowy sprawdzi w OWU, czy dana polisa obejmuje odpowiednio zdefiniowane ryzyko powodzi.

Ekspert ubezpieczeniowy wie również jak sprawdzić czy teren jest zalewowy w kontekście ochrony ubezpieczeniowej. W tym przypadku nie trzeba wykonywać żadnych analiz związanych z hydrologią. Wystarczy natomiast obliczyć składkę ubezpieczeniową z uwzględnieniem adresu mieszkania lub domu. Poziom składki wyliczony przy pomocy kalkulatora ubezpieczeniowego odpowie na pytanie, czy dana okolica jest traktowana jako tereny zalewowe. Warto w tym kontekście pamiętać, że dobry agent ubezpieczeniowy ma dostęp do narzędzi pozwalających porównać składkę za ubezpieczenie domu z co najmniej kilku towarzystw.

Porównanie jak największej liczby ofert będzie szczególnie ważne jeśli w danej okolicy zdarzały się powodzie lub lokalne podtopienia. W takim przypadku, może się bowiem okazać, że składki za ubezpieczenie domu w różnych towarzystwach są bardzo zróżnicowane - nawet mimo podobnego zakresu ochrony. Porównanie ofert ubezpieczycieli przez agenta jest dla właściciela domu/lokalu znacznie wygodniejsze niż na przykład samodzielne wyliczanie składki w kalkulatorach online dostępnych na stronach ubezpieczycieli.

Potrzebujesz ubezpieczenia domu albo lokalu (nie tylko znajdującego się na terenie zalewowym)? Zobacz gdzie można kupić taką polisę

Autor: Andrzej Prajsnar
O ubezpieczeniach pisze od 2014 r. Zajmuje się również tematyką nieruchomości i finansów osobistych. Studiował ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Jest autorem artykułów, wypowiedzi i analiz ubezpieczeniowych publikowanych przez liczne media internetowe (np. RP.pl, Bankier.pl, Fakt.pl, Infor.pl, Bank.pl) oraz tradycyjne (m.in. Rzeczpospolita).
Skontaktuj się z nami