Ubezpieczenie GAP - czym jest i jak działa?

źródło: Unsplash.com

Wiele osób kupuje samochód dzięki kredytowi lub w ramach umowy leasingu. Ta druga forma finansowania jest bowiem dostępna także dla klientów indywidualnych. Niestety, jeśli kupione przez nas auto zostanie zniszczone lub zostanie dokonana jego kradzież, nadal będziemy musieli spłacać raty zaciągniętych zobowiązań. Aby mieć na to pieniądze, warto wcześniej wykupić ubezpieczenie GAP.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Co to jest ubezpieczenie GAP?
 2. Co oznacza leasing i kredyt?
 3. Co łączy GAP z OC i AC?
 4. Jak wygląda uzyskanie odszkodowania z GAP?
 5. Które pojazdy obejmuje GAP?
 6. Jakie są rodzaje ubezpieczenia GAP?
 7. Kiedy wystąpią wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?

Co to jest ubezpieczenie GAP?

Skrót ten pochodzi od Guaranteed Asset Protection i oznacza ubezpieczenie od straty finansowej, wynikającej z utraty wartości samochodu. Mowa tu oczywiście o stracie wynikającej z sytuacji, w której auto zostanie skradzione lub gdy ubezpieczyciel orzeknie o wystąpieniu szkody całkowitej. Ubezpieczenie GAP chroni więc nabywcę pojazdu przed skutkami zniszczeń auta, którego naprawa kosztowałaby więcej niż 70% jego wartości rynkowej. Nie zapomnijmy, że ubezpieczenie kierowane jest do osób, które nabywają auto w ramach leasingu lub kredytu. Ubezpieczenie GAP zawiera się też na kilka lat.

Co oznacza leasing i kredyt?

Kupując auto na kredyt, nabieramy do niego pełnych praw tuż po podpisaniu umowy i odbiorze pojazdu. Oznacza to, że od tej pory musimy spłacać raty zaciągniętego zobowiązania oraz ponosić koszty utrzymania samochodu. Jeśli zostanie on zniszczony lub skradziony, niestety dalej musimy spłacać dług. Nasz wierzyciel nie wnika bowiem, co się stało z autem.

W przypadku leasingu natomiast, właścicielem pojazdu staniemy się dopiero po zakończeniu okresu leasingowego. I o ile wpłacimy wartość końcową użytkowanego pojazdu. Do tego czasu, jeśli auto zostanie zniszczone lub jest stracimy bezpowrotnie, nadal musimy spłacać nasze zobowiązanie. Utrata pojazdu nie zwalnia nas bowiem z konieczności regularnego spłacania naszych zadłużeń.

Jednak sytuacja, w której się wtedy znajdziemy, nie będzie zbyt ciekawa. Z jednej strony opłacamy przecież pojazd, którego nie mamy a z drugiej - nie mamy środków na kupno nowego. Co wtedy?

Co łączy GAP z OC i AC?

Jeśli kupujemy samochód (na kredyt czy w leasingu), to oprócz obowiązkowej polisy OC, musimy zakupić także ubezpieczenie AC. W tej polisie suma ubezpieczenia jest równa wartości pojazdu. Chroni nas ona przed finansowymi skutkami tych zdarzeń, które doprowadzą do uszkodzenia, zniszczenia lub utraty naszego samochodu. Obejmuje też jego wyposażenie. Oznacza to, że gdy naszemu autu "coś się przytrafi", możemy liczyć na wypłatę odszkodowania z AC. Dlatego warto je mieć. Jest jednak jedno ALE.

Otóż samochód z salonu dość szybko traci na wartości. Dodatkowo dochodzi do utraty jego wartości w czasie. Jeśli na przykład do kradzieży pojazdu lub jego uszkodzenia, dojdzie po 3-4 latach od dnia zakupu, towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaci tylko tyle pieniędzy, ile wynosi jego aktualna cena rynkowa. Wypłacona kwota będzie więc niższa niż ta, za którą został kupiony samochód. Oznacza to, że nie wystarczy na pokrycie kredytu, zaciągniętego na zakup auta.

Odszkodowanie z GAP

I właśnie w tym momencie z pomocą przychodzi ubezpieczenie GAP. Zostanie z niego pokryta wspomniana różnica pomiędzy wartością zakupu auta a jego obecną wartością na rynku. Dzięki polisie będziemy mogli spłacić kredyt w kwocie, na którą został zaciągnięty. Każdy kredytobiorca lub leasingobiorca otrzyma więc odszkodowanie zarówno z AC, jak i z GAP. A co ważniejsze – w przypadku pełnej szkody nie ma znaczenia czy jesteśmy sprawcami czy poszkodowanymi. Dzięki ubezpieczeniu pozyskamy pieniądze, które możemy przeznaczyć na spłatę finansowego zobowiązania lub zakup nowego pojazdu. Dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia GAP przy zakupie auta w ramach kredytu lub leasingu.

Które pojazdy obejmuje GAP?

Po ubezpieczenie przed stratą finansową najczęściej sięgają te osoby, które kupują nowe samochody. Jednak skorzystać z niego mogą także nabywcy pojazdów używanych. Ogólnie mogą to być zarówno samochody osobowe, jak i zabytkowe, uprzywilejowane, specjalne, motocykle i quady. W zakresie ubezpieczenia mieszczą się także pojazdy ciężarowe i rolnicze (najczęściej brane w leasing).

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Ubezpieczenie GAP dzieli się na cztery różne rodzaje. Jakie są więc rodzaje GAP?

 • GAP fakturowy - dzięki temu rodzajowi ubezpieczenia, ubezpieczyciel pokrywa różnicę między odszkodowaniem wypłaconym z AC (według rynkowej wartości auta na dzień powstania szkody) a jego wartością, znajdującą się na fakturze. Gap fakturowy gwarantuje pełen zwrot kosztów zakupionego samochodu. Dlatego też jest najdroższą wersją ubezpieczenia.
 • GAP Indeksowy – polega na wypłacie 20-30% wartości rynkowej pojazdu w dniu, w którym miało miejsce zdarzenie. To dość często wybierana opcja. Różne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują tu różne warunki.
 • GAP finansowy – pokrywa różnicę między wartością odszkodowania, wypłaconą z AC a kwotą kredytu, którą zaciągnęliśmy na zakup samochodu - a która pozostała nam do spłaty na dzień zdarzenia.
 • GAP casco - pokrywa różnicę między wypłatą z OC/AC (dotyczy to szkód całkowitych, powiększonych o wartość wraku) a sumą ubezpieczenia AC, jaka była ważna w dniu zawierania umowy.

Wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela

Oczywiście ubezpieczyciel nie zawsze wypłaci nam odszkodowanie. Przykładowo polisa GAP nie zadziała, gdy zniszczenie samochodu będzie efektem naszych celowych działań lub gdy wyniknie z rażącego niedbalstwa. Świadczenia nie dostaniemy także wtedy, gdy byliśmy pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających. Albo gdy pojazd użytkowała osoba nieposiadająca uprawnień.

Przed podpisaniem umowy zapoznajmy się więc dokładnie z OWU, aby poznać wszystkie wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. To w tym dokumencie są zawarte wszystkie warunki ubezpieczenia. Sprawdźmy także, czy TU nie narzuca ograniczeń co do samochodu, który chcemy ubezpieczyć. Niekiedy jego wiek nie może przekraczać trzech czy pięciu lat lub auto nie może być droższe niż podana w OWU kwota. Jeśli jednak spełniamy wszelkie wymagania, co do ubezpieczenia GAP, to naprawdę warto je kupić.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami