Umowa najmu garażu lub miejsca postojowego: co powinna zawierać?

źródło: Unsplash.com

Każda osoba, która chce wynająć garaż lub miejsce postojowe, powinna zawrzeć stosowną umowę w formie pisemnej. Jest to zabezpieczenie dla każdej ze stron, normujące warunki najmu. Co jednak w takiej umowie powinno się znaleźć?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czym jest umowa najmu?
  2. Co powinna zawierać umowa najmu?
  3. Co daje ubezpieczenie garażu?

Czym jest umowa najmu?

Wynajem garażu lub miejsca postojowego regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wynajem oznacza przekazanie rzeczy w użytkowanie innej osobie za opłatą. Umowę taką należy sporządzić na piśmie, w którym podane zostaną wszystkie szczegóły związane z wynajmem. Poprawnie spisana umowa przyda się, gdy dojdzie do nieporozumień pomiędzy właścicielem a wynajmującym.

Ponieważ nie ma jednego wzoru umowy, to sposób jej zapisu zależy od właściciela garażu lub miejsca postojowego. Są jednak elementy, które w umowie powinny znaleźć się obowiązkowo.

Co powinna zawierać umowa najmu?

Strony umowy

W umowie należy dokładnie podać kim są jej strony wraz z danymi, pozwalającymi na ich identyfikację. Należy więc podać kto jest właścicielem garażu lub miejsca postojowego a kim osoba, która będzie je wynajmować. W umowie muszą znaleźć się imiona i nazwiska tych osób, numery PESEL, adresy zamieszkania i telefon kontaktowy.

W przypadku wynajmu dla przedsiębiorcy, dodatkowo należy podać NIP i REGON. Do umowy można też dołączyć akt notarialny, potwierdzający akt własności garażu lub miejsca postojowego. Ewentualnie – oświadczenie właściciela, potwierdzające, że jest ich właścicielem.

Przedmiot umowy

Umowa powinna dokładnie opisywać przedmiot wynajmu. Jeśli chcemy uniknąć w przyszłości kwestii spornych, to podajmy w umowie jak najwięcej szczegółów. Musimy więc opisać lokalizację garażu, materiał z którego został zbudowany i jego powierzchnię. Należy sprecyzować czy miejsce to znajduje się przed blokiem czy pod ziemią. Podajmy też numer garażu lub miejsca postojowego. Warto też uregulować kwestię dostępu do elektryczności (lub innych mediów) oraz to, czy najmujący może z nich korzystać. Pamiętajmy również, że ubezpieczenie garażu najczęściej występuje jako rozszerzenie do ubezpieczenia domu lub mieszkania.

Koszty

Kluczowym punktem umowy jest wskazanie wysokości opłat za wynajem oraz termin, do którego wszystkie należności muszą być regulowane. Można wskazać także formę zapłaty (przelew, gotówka). W umowie podajmy koniecznie dane do wykonania przelewu. A jeśli pieniądze będziemy otrzymywać w formie gotówki – dołączmy formularz pokwitowania odbioru pieniędzy. W umowie podajmy także, w jaki sposób będą rozliczane media, z których korzysta najmujący.

Kaucja

To od właściciela garażu lub miejsca postojowego zależy, czy zażyczy sobie od wynajmującego pobrać kaucję. Służy ona do zabezpieczenia kosztów ewentualnych zniszczeń lub zalegania z opłatami. Kaucja podlega oczywiście zwrotowi. Można ją jednak pomniejszyć o powstałe z winy wynajmującego zaległości lub zniszczenia. Należy to zapisać w umowie.

Czas trwania umowy i okres wypowiedzenia

W umowie najmu musimy podać, jak długo będzie ona obowiązywać. Sprecyzujmy, czy jest ona zawarta na czas określony czy nieokreślony. Wpiszmy w niej koniecznie datę zakończenia jej obowiązywania. W umowie podajmy także datę, od której najemca ma prawo korzystać z garażu lub miejsca parkingowego.

Zapisy umowy powinny również zawierać informację dotyczącą okresu wypowiedzenia. Jeśli w umowie zabraknie zapisów na ten temat, okres wypowiedzenia będzie liczony zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zaznaczmy też w umowie, że jeśli najemca będzie naruszać warunki wynajmu, umowę możemy rozwiązać natychmiast, bez okresu wypowiedzenia.

Zakres odpowiedzialności stron umowy

W tym punkcie umowy możemy zawrzeć do kogo należy obowiązek dbania o wynajmowaną rzecz. Zaznaczmy więc, kto ma odśnieżać miejsce postojowe lub chodnik przed garażem. Umowa może też regulować kto jest odpowiedzialny za dobre naprawy i na czyj koszt będą kupowane potrzebne do tego narzędzia i materiały. W tym punkcie powinniśmy także poruszyć kwestię ubezpieczenia, zwłaszcza garażu.

Co daje ubezpieczenie?

Jako właściciele garażu możemy ubezpieczyć się od jego zniszczenia na skutek pożaru, zalania, upadku pojazdu powietrznego czy innych, podanych w ogólnych warunkach umowy. Sam najemca natomiast, może ubezpieczyć się od ewentualnych zniszczeń, które powstaną z jego winy. W ten sposób zabezpieczy się on finansowo, a dodatkowo właściciel garażu, nie będzie musiał kłócić się z najmującym o należne pieniądze.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami