Ubezpieczenie mieszkania a jego sprzedaż: co z polisą po sprzedaży nieruchomości?

Co się dzieje z ważną polisą mieszkaniową po sprzedaży mieszkania? W zależności od decyzji ubezpieczyciela i ubezpieczonego starą polisę można przepisać na nowego właściciela. Jeśli jednak towarzystwo ubezpieczeniowe nie wyrazi na to zgody, to wystarczy zakończyć umowę przed czasem. Można się wtedy ubiegać o zwrot niewykorzystanej składki. Sprzedaż mieszkania i ważne ubezpieczenie nie są tak skomplikowaną sprawą, jakby się mogło wydawać.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co się dzieje z polisą mieszkaniową po sprzedaży nieruchomości?
  2. Czy polisa mieszkaniowa może zostać przepisana na nowego właściciela?
  3. Czy jest możliwy zwrot za niewykorzystaną składkę za ubezpieczenie mieszkania?
  4. Na co zwrócić uwagę przy wykupowaniu ubezpieczenia mieszkania?

Sprzedaż mieszkania a ubezpieczenie - co się dzieje z polisą mieszkaniową?

Ubezpieczenie mieszkania nie jest obowiązkowe, ale warto je posiadać - przynajmniej w podstawowym zakresie. Dzięki temu mamy możliwość uzyskania odszkodowania za skutki pożaru, zalania oraz innych zdarzeń losowych. To, ile otrzymamy, zależy od zakresu i sumy ubezpieczenia oraz wykupionych rozszerzeń (zawsze warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie mienia ruchomego, a nie tylko elementów stałych). Jednak dla wielu osób zastanawiająca jest sytuacja sprzedaży mieszkania oraz posiadania ważnej ubezpieczenia. Co się dzieje z polisą mieszkaniową w takim przypadku?

Opcje są dwie. Po pierwsze można porozumieć się z ubezpieczycielem i przepisać starą polisę na nowego właściciela. Taka możliwość jest dostępna od 12 sierpnia 2007 roku, a podstawą prawną do tego jest Art. 823. § 1. Według jego zapisu: “W razie zbycia przedmiotu ubezpieczenia prawa z umowy ubezpieczenia mogą być przeniesione na nabywcę przedmiotu ubezpieczenia. Przeniesienie tych praw wymaga zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej”. Jak wynika z tego zapisu, przeniesienie ubezpieczenia jest dobrą wolą towarzystwa ubezpieczeniowego - ubezpieczyciel wcale nie musi na to wyrazić zgody.

W takiej sytuacji pozostaje druga opcja, czyli wypowiedzenie umowy ubezpieczeniowej przed czasem. Nie ma sensu opłacać składki za nieruchomość, która nie jest już naszą własnością. Problematyczne może być odzyskanie zwrotu składki, jednak nie jest to niemożliwe. Po prostu będzie wymagało od nas dopełnienia pewnych formalności. Pieniądze powinny zostać przelane na konto właściciela starego mieszkania w ciągu 30 dni. Wyjątkiem są sytuacje, w których zapisy w umowie wskazują inny okres.

Czy polisa mieszkaniowa może zostać przepisana na nowego właściciela?

Tak, jak najbardziej. Niestety nie zawsze ubezpieczyciel chce wydać na to zgodę, a wtedy nie ma innej opcji, jak zakończyć umowę. Dlatego jeśli myślimy o sprzedaży mieszkania w niedalekiej przyszłości, to już na etapie ubezpieczania nieruchomości można zapytać ubezpieczyciela o to, czy dopuszcza możliwość przeniesienia ubezpieczenia.

Taka informacja powinna się także znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Z tym dokumentem zawsze należy się szczegółowo zapoznać! Zawiera w sobie także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli sytuacji, w których ubezpieczyciel nie zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania.

Zwrot za niewykorzystaną składkę za ubezpieczenie mieszkania

Aby otrzymać zwrot, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go o sprzedaży mieszkania. Część towarzystw ubezpieczeniowych będzie wymagało wypełnienia specjalnego formularza, a część poprosi o przesłanie wniosku w formie maila wraz z dokumentem potwierdzającym sprzedaż.

Procedura jest bardzo podobna, wystarczy tylko zapytać, w jakiej formie TU potrzebuje wniosku o zwrot niewykorzystanej składki. Ubezpieczony powinien otrzymać zwrot środków w ciągu 30 dni od zaakceptowania wniosku. Składka może być pomniejszona o koszty związane z całą operacją - ubezpieczyciel ma obowiązek nas poinformować, czy pobiera opłatę za wcześniejsze zakończenie umowy.

A ile można odzyskać niewykorzystanej składki za polisę mieszkaniową? To zależy od okresu ochrony. Im dłużej do końca jej trwania, tym więcej odzyskamy. Na pewno jednak nie będzie to cała kwota. Zostanie ona wypłacona za każdy dzień niewykorzystanej polisy.

Ubezpieczenie mieszkania - na co zwrócić uwagę?

Polisa mieszkaniowa chroni nas w wielu sytuacjach i nie warto z niej rezygnować, bo to tylko pozorna oszczędność. Składki nie są wysokie, a odszkodowanie potrafi pokryć koszty, na które zazwyczaj nie jesteśmy gotowi. Mało kto posiada fundusz na naprawę skutków pożaru czy zalania. Oczywiście z polisy mieszkaniowej będziemy zadowoleni tylko wtedy, gdy dobierzemy ją do swoich potrzeb.

Dlatego podczas wyboru oferty należy zwrócić uwagę na sumę i zakres ubezpieczenia, a także to, jakie rozszerzenia są do niej dostępne. Dla niektórych będzie ważne połączenie polisy mieszkaniowej z OC w życiu prywatnym, dla innych OC najemcy. Nie należy szukać jakiejkolwiek oferty (“byle była najtańsza”), ponieważ jest to tylko pozorna ochrona i płacenie składek bez sensu. Jeśli już inwestujemy w ochronę mieszkania, to róbmy to z głową!

Skontaktuj się z nami