Wypowiedzenie AC - jak wygląda rezygnacja z ubezpieczenia autocasco?

Wypowiedzenie AC jest możliwe, ale tylko w ciągu 30 dni (dla osób fizycznych) od momentu podpisania umowy. Po tym czasie ubezpieczyciele nie przewidują możliwości rezygnacji z ubezpieczenia. Oczywiście umowa AC może wygasnąć przed terminem - m.in. wtedy, gdy wyczerpie się suma ubezpieczenia albo gdy dojdzie do sprzedaży samochodu. W jakich sytuacjach wypowiedzenie AC jest realne oraz jak zrezygnować z autocasco?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Kiedy wypowiedzenie umowy AC jest możliwe?
  2. Kiedy rezygnacja z ubezpieczenia AC nie jest konieczna?
  3. Jak wypowiedzieć AC?
  4. Jak ubiegać się o zwrot składki AC?

Kiedy wypowiedzenie umowy AC jest możliwe?

Autocasco to bardzo przydatne ubezpieczenie - gwarantuje zwrot kosztów naprawy w wypadku, gdy my sami jesteśmy sprawcą powstałej szkody oraz wtedy, gdy sprawca jest nieznany. W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC nie jest obowiązkową polisą, ale kierowcy w Polsce coraz częściej się na nie decydują - i to mimo tego, że OC wraz z AC oznacza znacznie wyższą składkę. Jednak podobnie jak w przypadku OC, z autocasco (przed terminem wygaśnięcia umowy) można zrezygnować tylko w określonych przypadkach.

Z AC można zrezygnować, jeśli od momentu podpisania umowy nie minęło więcej niż 30 dni oraz jeśli umowa została zawarta na dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku przedsiębiorców termin możliwej rezygnacji mija po 7 dniach. Samodzielna rezygnacja z AC w trakcie obowiązywania umowy odbywa się na podstawie art. 812 ust. 4 kodeksu cywilnego. Niestety, zazwyczaj po upływie wymaganych 30 dni samodzielna rezygnacja nie jest możliwa. Wtedy towarzystwo ubezpieczeniowe posiada prawo do wymagania od klienta zapłaty składki za okres faktycznej ochrony.

Kiedy rezygnacja z ubezpieczenia AC nie jest konieczna?

W sytuacjach, w których autocasco samo wygasa, czyli gdy:

Rezygnacja z ubezpieczenia AC nie jest także konieczna, jeśli:

  • Składka za ubezpieczenie nie została opłacona w terminie, a wezwania do zapłaty zostały zignorowane – Towarzystwo Ubezpieczeniowe może wtedy samo rozwiązać polisę.
  • Pojazd został wyrejestrowany .
  • Nastąpiła zmiana właściciela pojazdu.
  • TU ogłosiło upadłość.

Jeśli umowa AC wygasa przed terminem, do którego miała obowiązywać, klientowi przysługuje zwrot środków za niewykorzystaną ochronę.

Jak wypowiedzieć AC?

Procedura zależy od wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Część ubezpieczycieli posiada specjalne formularze rezygnacji z ubezpieczenia. W niektórych przypadkach można posiłkować się wzorami na wypowiedzenie umowy AC, które są ogólnodostępne w sieci. Ważne, aby taki wzór zawiera w sobie miejsce na wszystkie niezbędne dane (na temat samochodu, kierowcy oraz zawartej umowy).

Aby zrezygnować z ubezpieczenia AC, upewnij się, że posiadasz w ogóle taką możliwość. Jeśli tak - zgłoś się do swojego ubezpieczyciela i zapytaj, czy wymaga pisemnej deklaracji. Zazwyczaj tak właśnie jest. Nie ma obowiązku podawania powodu rezygnacji z ubezpieczenia, jeśli zdążysz złożyć wniosek w terminie 30 dni od podpisania umowy ubezpieczeniowej.

Jak ubiegać się o zwrot składki AC?

Jeśli umowa wygaśnie samoczynnie albo gdy sprzedasz auto w trakcie trwania umowy, to masz prawo do ubiegania się o zwrot części składki za niewykorzystany okres ochrony. Aby odzyskać środki, należy skontaktować się z ubezpieczycielem i dowiedzieć się, jaki wniosek trzeba złożyć w tej sytuacji.

W przypadku zbycia pojazdu oprócz wniosku potrzebna będzie kopia umowy kupna sprzedaży samochodu. Jeżeli ubezpieczyciel rozpatrzy wniosek pozytywnie, to część składki zostanie zwrócona na twoje konto w określonym przez TU terminie.

Skontaktuj się z nami