Zalany samochód - odszkodowanie z autocasco - sprawdź co musisz wiedzieć!

Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Czy ubezpieczenie OC obejmuje odszkodowanie w razie zalania auta?
  2. Czy z Autocasco przysługuje odszkodowanie w wypadku zalania auta?
  3. Jak zachować się w przypadku zalania auta?
  4. Kiedy może wystąpić problem z odszkodowaniem w wyniku zalania auta?
  5. Czy zalane auto nadaje się do dalszego użytkowania?

Zalanie auta, jego zatopienie, to sytuacje dość rzadkie, ale niestety niektórzy z nas mogą się z nimi spotkać. Czy w takim wypadku możemy liczyć na odszkodowanie z OC lub AC? Od jakich żywiołów chroni ubezpieczenie? Jak zachować się, kiedy nasze auto zostanie zalane? Czy zakup auta np. po powodzi to dobry pomysł?

Zmiany klimatu, z którymi mamy do czynienia w ostatnich latach, to także większe ryzyko ekstremalnych zdarzeń pogodowych. Niekoniecznie musi dojść do powodzi, aby auto zostało częściowo lub całkowicie zalane. Miejscowe podtopienia np. garaży podziemnych zdarzają się regularnie, podobnie jak podtopienia po ulewnych deszczach. Do takich zdarzeń doszło w ubiegłych latach np. na warszawskiej Trasie Toruńskiej, w Katowicach czy Gorzowie. Wystarczyło kilkadziesiąt minut ulewnego deszczu, aby słup wody sięgnął blisko 2 metrów.

Takie zdarzenie dla właściciela pojazdu to prawdziwa katastrofa. Auta po zalaniu nie wystarczy wyczyścić i osuszyć, wiele takich pojazdów nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Eksperci podkreślają, że o ile drobne podtopienie nie musi się skończyć dla pojazdu kasacją, o tyle zalanie zupełne najczęściej oznacza, że pojazd nadaje się już tylko do zezłomowania.

Burza, powódź, to najczęściej sytuacje od nas niezależne. Czy jednak możemy liczyć na odpowiedzialność ubezpieczyciela po takim zdarzeniu?

Zalanie auta - czy z OC przysługuje nam odszkodowanie?

Generalnie, jeśli nasz pojazd zostanie zalany, to odszkodowanie z OC nie przysługuje. Wątpliwości w tej kwestii zwykle biorą się z niezrozumienia mechanizmu działania tego ubezpieczenia. Kierowcy pamiętają wyłącznie, że ich samochód jest ubezpieczony, zapominają jednak o tym, w jakim zakresie.

Ubezpieczenie OC chroni nas przed odpowiedzialnością wobec osób trzecich - a więc zadziała, kiedy to my jesteśmy sprawcą szkody.

W niektórych wypadkach możemy dochodzić odszkodowania z cudzego OC - np. wtedy, kiedy auto zostanie zalane na skutek działania osób trzecich, źle wykonanej instalacji itp.

Przykład:

Pan Tomasz parkuje auto w garażu wspólnym. W czasie wykonywania prac ziemnych, koparka uszkodziła rurę z gorącą wodą, na skutek czego doszło do częściowego zalania garażu. Auto pana Tomasza zostało uszkodzone na skutek działania wysokiej temperatury. Pan Tomasz może w tym wypadku dochodzić odszkodowania od wykonawcy robót. Odszkodowanie może jednak otrzymać z polisy OC wykonawcy (jeśli ten ją posiada), a nie własnej.

Zalanie auta - czy z AC przysługuje nam odszkodowanie?

Standardowo przed sytuacjami takimi jak zalanie auta chroni nas ubezpieczenie AC. Polisa autocasco to ubezpieczenie, które zadziała przeważnie właśnie w sytuacji uszkodzenia, zniszczenia pojazdu, wypadku czy kradzieży. Większość polis autocasco chroni właściciela pojazdu od żywiołów: czyli pożaru, gradu, wiatru czy powodzi właśnie.

UWAGA!

Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym, oznacza to, że może ono mieć różny zakres. W przeciwieństwie do OC, które w każdym towarzystwie ma ten sam zakres, AC może być ubezpieczeniem bardzo kompleksowym, ale może mieć również pewne wyłączenia. Przed zawarciem umowy, należy dokładnie przeczytać OWU (ogólne warunki ubezpieczenia). Niektóre wersje AC, np. AC mini, mogą chronić tylko w przypadku kradzieży pojazdu, czy np. właśnie działania żywiołów.

Zgłoszenie zalania samochodu u ubezpieczyciela

Jeśli dojdzie do zalania pojazdu, należy powiadomić o tym ubezpieczyciela. W przypadku polisy AC, ubezpieczyciel określa w OWU termin, w którym takiego zgłoszenia należy dokonać. Standardowo są to 24 godziny – w niektórych umowach znajdziemy również zapis „niezwłocznie”. Ze zgłoszeniem nie należy czekać, ale oczywiście nie musimy tego robić natychmiast.

Pamiętaj!

Nie próbuj samodzielnie uruchamiać zalanego pojazdu, nawet jeśli zalanie jest tylko chwilowe. Takie działanie może być potraktowane jako świadome działanie na szkodę i spowodować problem z wypłatą odszkodowania.

Najczęściej w autach zalanych, zatopionych, orzekana jest szkoda całkowita. Ubezpieczyciel może wydać taką decyzję zwykle wtedy, kiedy naprawa jest niemożliwa lub droższa niż 70 % pojazdu.

Kiedy możemy mieć problem z odszkodowaniem za zalane auto?

Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania, jeśli do zalania dojdzie na skutek naszego niedbalstwa, świadomego działania lub jeśli próbowaliśmy uruchomić silnik, w sytuacji, która zagrażała zassaniu wody.

Problematyczne może być także używanie auta niezgodnie z przeznaczeniem lub niezastosowanie się do ostrzeżeń. Jeśli szkody można było uniknąć i ubezpieczyciel udowodni nam nasze świadome działanie, odszkodowanie może zostać niewypłacone.

Auto po zalaniu - czy nadaje się do dalszej eksploatacji?

Zalane auto, także to, za które zostało wypłacone odszkodowanie, jest własnością właściciela pojazdu. Może on zdecydować o jego sprzedaży, naprawie lub zezłomowaniu. Auta po powodzi i zalaniu trafiają nieraz do sprzedaży i na internetowe serwisy.

Należy tu zachować szczególną ostrożność, nawet jeśli stan auta wydaje się być zadowalający, a cena bardzo korzystna. Problemy z elektroniką, rdzą czy bezpieczeństwem takiego pojazdu, mogą nam skutecznie popsuć radość z pozoru korzystnego zakupu.

Jeśli mamy podejrzenie, że auto było zalane, poprośmy o opinię doświadczonego diagnostę, który sprawdzi pojazd pod tym kątem.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami