Wypowiedzenie OC w Allianz

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej jest ubezpieczeniem obowiązkowym. Bardzo ważna jest także jego ciągłość. Umowa OC w Allianz zawierana jest na 12 miesięcy i jest automatycznie przedłużana, o ile nie zostanie wcześniej wypowiedziana. Jednak ubezpieczenie OC można wypowiedzieć nie tylko na koniec okresu ubezpieczenia. Może się zdarzyć, że kupimy auto, które będzie miało aktualną polisę, której nie chcemy lub sprzedamy pojazd i z tego powodu będziemy chcieli z naszej polisy zrezygnować. Umowę na ubezpieczenie komunikacyjne możemy rozwiązać także wtedy, gdy pojazd zostanie wyrejestrowany lub zdemontowany.

Wypowiedzenie OC w Allianz jest niezwykle proste i nie trwa długo. Można to zrobić online, korzystając z formularzy wypowiedzeń, które są dostępne na stronie internetowej Allianz.

Jeżeli chcemy zrezygnować z polisy na koniec okresu trwania umowy, pamiętajmy, aby zrobić to odpowiednio wcześniej. Niewypowiedziana umowa OC zostaje automatycznie przedłużona na kolejnych 12 miesięcy i może się zdarzyć, że będziemy musieli płacić składkę na OC dwa razy.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie polisy OC z końcem okresu ubezpieczenia >>
Wniosek o rozwiązanie automatycznie wznowionej na kolejny rok polisy OC >>
Wypowiedzenie polisy OC w trakcie jej trwania przez nabywcę pojazdu >>
Oświadczenie o sprzedaży pojazdu dla polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>