Wypowiedzenie OC w PZU

Najważniejszym rzeczą przy ubezpieczeniu OC jest jego ciągłość. Należy więc pilnować, aby była ona zachowana. W przeciwnym wypadku, posiadacz samochodu narażony jest na wysokie kary. Związane jest to z tym, że ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym.

Umowa OC w PZU zawierana jest zazwyczaj na okres dwunastu miesięcy. Można ją wcześniej wypowiedzieć tylko w przypadku sprzedaży lub zezłomowania pojazdu i jego wyrejestrowania.

Umowa OC zostaje automatycznie przedłużona na kolejny rok, jeśli wcześniej nie zostanie wypowiedziana przez właściciela pojazdu mechanicznego. Aby wypowiedzieć umowę OC w PZU, należy złożyć odpowiednie pismo. Trzeba to zrobić nie później niż jeden dzień przed upływem obowiązującej polisy. W przypadku wysyłania wypowiedzenia umowy pocztą, pod uwagę brana jest data stempla pocztowego. Aby pismo było ważne, należy pamiętać, że musi zawierać własnoręczny podpis właściciela polisy, jego dane osobowe wraz z adresem zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu i numer wypowiadanej umowy. Wypowiedzenie umowy może również odbyć się drogą mailową.

Dokumenty do pobrania:
Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych >>
Umowa kupna-sprzedaży auta >>