Czemu warto zakupić polisę turystyczną planując wyjazd za granicę?

Planujesz wyjazd na wymarzony urlop za granicę do Turcji, Grecji czy Hiszpanii a może aż na Dominikanę? Aby pobyt przebiegał bezstresowo i abyś mógł w pełni korzystać z upragnionego wypoczynku, warto pomyśleć o zakupie polisy turystycznej. Sprawdź, co daje ubezpieczenie turystyczne.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Czy warto wykupić ubezpieczenie turystyczne?
  2. Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje choroby przewlekłe?
  3. Co warto ująć w polisie turystycznej?
  4. Gdzie warto zakupić polisę turystyczną?

Ubezpieczenie turystyczne - czy warto wykupić?

Posiadając odpowiednie ubezpieczenie można złagodzić skutki nieprzewidzianych zdarzeń, które pomimo naszej ostrożności mogą nam się przytrafić.

Dobrze dobrane ubezpieczenie zapewni ochronę w nieprzewidzianych sytuacjach i zagwarantuje pokrycie:

  • kosztów leczenia nagłych zachorowań i nieszczęśliwych wypadków (pobyt i leczenie w szpitalu),
  • kosztów leczenia ambulatoryjnego,
  • kosztów badań ambulatoryjnych (badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza).

Czy ubezpieczenie turystyczne obejmuje choroby przewlekłe?

Jeżeli leczysz się stale lub doraźnie na choroby przewlekłe, warto również pomyśleć o rozszerzeniu ubezpieczenia o tę opcję, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe nie posiada takiego zakresu w swojej standardowej ofercie.

W razie konieczności skorzystania z pomocy medycznej nie musisz martwić się o jej koszty – w przypadku leczenia szpitalnego koszty te są pokrywane przez ubezpieczyciela bezpośrednio na konto placówki medycznej, która udzieliła pomocy w przypadku leczenia ambulatoryjnego. Niektóre towarzystwa zwracają pieniądze za poniesione koszty leczenia ubezpieczonemu na podstawie przedłożonych dokumentów, potwierdzających zdarzenie i odbyte leczenie.

Zakres ubezpieczenia turystycznego - co warto ująć w polisie?

Zakres polisy turystycznej powinien również zawierać ochronę w zakresie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz Odpowiedzialności Cywilnej (OC) w życiu prywatnym – taki zakres zagwarantuje wypłatę odszkodowania nie tylko z tytułu uszczerbku na zdrowiu takich jak zwichnięcia, złamania lub innego urazu ciała, ale również pokrycie kosztów w przypadku przyczynienia się swoim działaniem do powstania szkody na osobie czy też na jej mieniu.

Przy wyborze oferty należy również zwrócić uwagę na dobór odpowiednich sum ubezpieczenia, które uzależnione są od obranych celów podróży – dla kierunków europejskich (np. wyjazd do Grecji czy Hiszpanii) minimalna suma ubezpieczenia może wynosić np. 30 000 euro, natomiast dla wyjazdu do krajów afrykańskich jak Egipt - nawet 60 000 euro.

Dodatkowo warto również zadbać o zapewnienie ochrony w zakresie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia z tytułu zachorowania na COVID-19.

Gdzie warto zakupić polisę turystyczną?

Osoby wyjeżdżające aktualnie za granicę, powinny zaopatrzyć się w polisę turystyczną, która w przypadku pozytywnego wyniku testu na COVID-19 pokryje koszt kwarantanny/izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju. Jeżeli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas taki ubezpieczyciel pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (koszty te są pokrywane w ramach sumy ubezpieczenia kosztów leczenia). Taki zakres ochrony w swojej ofercie mają np. WARTA, GENERALI, ERGO HESTIA, ALLIANZ.

W ubezpieczeniu turystycznym oferowanym przez AXA Assistance (Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce) zachorowanie Ubezpieczonego na COVID-19 lub poddanie go kwarantannie lub izolacji w czasie podróży wchodzi w zakres ubezpieczenia Assistance. Ubezpieczyciel pokrywa wówczas koszty pobytu Ubezpieczonego przez okres niezbędny do organizacji transportu, w związku z przedłużonym pobytem Ubezpieczonego za granicą (jeżeli pierwotnie planowany okres Podróży minął, a Ubezpieczony nie mógł odbyć podróży powrotnej w zaplanowanym terminie i zaplanowanym środkiem transportu). Ponadto towarzystwo pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego do Kraju stałego zamieszkania jeżeli Ubezpieczony nie może wykorzystać pierwotnie zaplanowanego środka transportu. Ubezpieczyciel zwraca również koszty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją lub z przerwaniem Podróży, gdy Ubezpieczony nagle zachoruje na COVID-19 i zgodnie z rokowaniami lekarza nie jest prawdopodobne jego wyzdrowienie do dnia rozpoczęcia Podróży.

Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami