Koronawirus a ubezpieczenie – co należy wiedzieć?

Koronawirus SARS-Cov-2, wywołujący chorobę COVID-19, stał się jednym z najpoważniejszych zagrożeń 2020 roku i w krótkim czasie wpłynął na życie miliardów ludzi. Jest to choroba mogąca przebiegać bardzo gwałtownie, przez co jednym z największych zagrożeń ostatnich miesięcy dla życia ludzkiego jest właśnie koronawirus. Ubezpieczenie zdrowotne może pomóc w szybszym dojściu do zdrowia po przebyciu tej poważnej choroby.

Z tego tekstu dowiesz się:

  1. Czym jest wirus SARS-CoV-2?
  2. Kiedy ubezpieczenie zawiera ochronę w razie zachorowania na COVID-19?
  3. Czy ubezpieczyciel może wyłączać COVID-19 z zakresu poważnych chorób?
  4. Czy ubezpieczenie turystyczne chroni przed skutkami koronawirusa?
  5. Które ubezpieczenia mają w swoim zakresie ochronę w razie koronawirusa?

Czym jest koronawirus SARS-CoV-2?

Koronawirus SARS-Cov-2 został wykryty w grudniu 2019 roku, czyli stosunkowo niedawno. W związku z tym, badacze wciąż rozpoznają zakres działania wirusa i określają charakter zagrożenia, jaki ze sobą niesie. Niemniej na tym etapie badań można już opisać jego wpływ na organizm człowieka i zidentyfikować niesione przez niego zagrożenia.

Wywoływana przez niego choroba COVID-19 zaliczana jest do ostrej choroby zakaźnej układu oddechowego. Faktycznie jednak atakuje i upośledza ona również zmysły węchu i smaku, może prowadzić do uszkodzenia nerek i wątroby, a nawet do niewydolności wielonarządowej. Nic zatem dziwnego, że coraz większym zainteresowaniem cieszy się ubezpieczenie od zachorowania na COVID-19.

Ubezpieczenie od koronawirusa – nie zawsze występuje w zawartych już polisach

Możemy zastanawiać się, czy posiadane przez nas ubezpieczenie na życie (czy inny rodzaj ubezpieczenia) chroni także przed skutkami zachorowania na COVID-19. Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi: obecnie ubezpieczyciele dostosowują swoje oferty właśnie pod kątem COVID-19, ale starsze umowy – zawarte przed nastaniem pandemii – takich regulacji mogą nie mieć.

Koronawirus a wcześniej zawarte ubezpieczenia

Brak ochrony przed COVID-19 wynika po pierwsze z faktu, że jest to choroba zdiagnozowana niedawno. Co za tym idzie, nie będzie ona uwzględniona w katalogu poważnych chorób w ubezpieczeniach od poważnych zachorowań. Ponadto, ubezpieczenia na życie zawierane pod koniec ubiegłego roku (czy z początkiem bieżącego) mogły wyłączać odpowiedzialność ubezpieczyciela powstałą w wyniku pandemii lub epidemii.

Analizując zawartą przez siebie umowę ubezpieczenia należy więc zwrócić uwagę, czy dotyczącej jej Ogólne Warunki Ubezpieczenia przewidują wyłączenie odpowiedzialności przed zdarzeniami powstałymi w wyniku epidemii lub pandemii. Obecnie, ubezpieczyciele coraz częściej dostosowują swoje oferty właśnie z uwzględnieniem aktualnie panującej na świecie sytuacji.

Ubezpieczenie na życie i koronawirus – jaki zakres ochrony?

Należy podkreślić, że polisa na życie nie musi mieć wyszczególnionego zapisu o ochronie przed COVID-19, by faktycznie przewidywać ochronę z tytułu zachorowania. Jeżeli tylko polisa nie wyłącza odpowiedzialności ubezpieczyciela ze względu na pandemię lub epidemię, ubezpieczyciel wypłaci np. odszkodowanie z tytułu śmierci osoby ubezpieczonej spowodowanej przez COVID-19.

Ubezpieczyciel może też wypłacić odszkodowanie za pobyt w szpitalu w związku z zachorowaniem na koronawirusa, jeżeli tylko hospitalizacja nastąpi na warunkach przewidzianych w ubezpieczeniu. Mimo więc tego, że w ogólnych warunkach ubezpieczeń nie znajdziemy bezpośredniego odwołania do ochrony przed COVID-19, tak z ich treści może ta ochrona wynikać.

Koronawirus a ubezpieczenie od poważnego zachorowania

Należy też odpowiedzieć sobie na pytanie, czy z wypłatą odszkodowania będzie wiązał się sam fakt zachorowania na COVID-19? Co do zasady, ubezpieczenie od poważnego zachorowania nie musi przewidywać wypłat z tego tytułu – choć oczywiście nie można wykluczyć, że wybrana polisa ubezpieczeniowa nie będzie obejmowała takiej formy ochrony.

Wynika to z faktu, że każde OWU posiada katalog chorób, na których zapadnięcie uprawnia do uzyskania odszkodowania. Jest to katalog zamknięty, który na ogół nie przewiduje odszkodowania z tytułu zachorowania na COVID-19. Jedynie więc zapadnięcie na chorobę uwzględnioną w niniejszym katalogu będzie wiązało się z uzyskaniem świadczenia.

Koronawirus: ubezpieczenie turystyczne na wypadek zachorowania

Co do zasady, ubezpieczenie turystyczne pokrywa koszty zagranicznego leczenia w przypadku zapadnięcia na COVID-19 – rzecz jasna pod warunkiem, że z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia nie wynika wyłączenie ochrony w przypadku pandemii lub epidemii. Ubezpieczenie obejmuje leczenie w zagranicznych placówkach, pokrywa też koszty transportu chorego do kraju.

Nieco inaczej natomiast przedstawia się perspektywa zwrotu kosztów poniesionych z tytułu pobytu na zagranicznej, profilaktycznej kwarantannie. Wówczas, co do zasady, ubezpieczyciel nie zwraca kosztów związanych z kwarantanną. Należy też zwrócić uwagę, że ubezpieczenie turystyczne nie zawsze będzie wiązało się ze zwrotem kosztów wyjazdu odwołanego z powodu koronawirusa.

Ubezpieczenie przed koronawirusem w innych rodzajach ubezpieczeń

Warto zwrócić uwagę, że ubezpieczenie przed COVID-19 może być przewidziane nie tylko w ubezpieczeniach na życie czy w ubezpieczeniach turystycznych. Różne oferty ubezpieczeniowe bardzo często zawierają dodatkowe pakiety ochronne, takie jak np. OC w życiu prywatnym, czy ubezpieczenie NNW. Podobnie jest w przypadku ochrony przed COVID-19.

Przykładem takiego ubezpieczenia mogą być np. ubezpieczenia szkolne. W wybranych ofertach, dziecko objęte ochroną dostanie np. odszkodowanie, gdy zapadnięcie na COVID-19 będzie wiązało się z koniecznością hospitalizacji. Tego rodzaju zapisy w OWU dość często pojawiają się w ofertach ubezpieczeniowych, dlatego warto zwracać na nie uwagę.

Gdzie zakupić polisę?

Interesująca nas polisa (życie, turystyczna, czy też NNW) może być zakupiona w Multiagencji Unilink. Co więcej, możliwe jest do zakupienia ubezpieczenie na życie online (oraz każdy inny rodzaj ubezpieczenia), bez wychodzenia z domu i bez zbędnych formalności. Bez wątpienia jest to ogromna wygoda i korzyść dla osoby szukającej najlepszego ubezpieczenia.

Dlaczego warto właśnie w Unilink zakupić ubezpieczenia turystyczne, czy też ubezpieczenie na życie? Ranking „Wydarzenia Roku 2019”, przeprowadzony przez Gazetę Ubezpieczeniową, przyznał Unilink tytuł „Multiagencji Roku 2019”, co podkreśla najwyższą jakość oferowanych przez nią usług. Jest to firma fachowa, oferująca kompleksową pomoc przy zakupie odpowiedniego ubezpieczenia.

Ubezpieczenie od koronawirusa – nie lekceważ go!

Bez wątpienia jednym z najpoważniejszych problemów współczesnego świata jest szalejący koronawirus. Ubezpieczenie przewidujące ochronę na wypadek zachorowania na COVID-19 wprawdzie nie uchroni nas przed samym zachorowaniem, może jednak pomóc w powrocie do zdrowia i w trudnej rekonwalescencji.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Zostaw kontakt
Oddzwonimy do Ciebie
Skontaktuj się z nami