Czy ubezpieczenie quada jest obowiązkowe? Czy potrzebne jest obowiązkowe ubezpieczenie OC dla quada?

źródło: Freepik.com

Quady to pojazdy, które swoją popularność zaczęły zyskiwać kilka lat temu. O takim czterokołowcu marzyło wiele dzieci i dorosłych. Sporo osób dalej rozważa ich zakup, bowiem jazda quadem jest ciekawą rozrywką, dostarczająca wyjątkowych wrażeń. Kierowcy powinni jednak pamiętać o tym, że jest to pojazd, który należy zarejestrować i objąć obowiązkowe ubezpieczenie OC. Dlatego zanim zdecydujemy się na zakup quada, warto wiedzieć na jego temat nieco więcej.

Quad - co to za pojazd?

Quad to silnikowy pojazd mechaniczny przypominający motocykl, ale zaopatrzony w 4 koła. Jego poprawna nazwa to ATV (All-Terrain Vehicle), czyli pojazd przeznaczony do poruszania się w każdym terenie, zwany czasem wszędołazem. Skrót "quad" pochodzi z kolei od słowa "quadruple", czyli poczwórny. Pojazdem tym bez większego problemu pokonamy błotniste, nierówne i grząskie tereny. Czterokołowce dzielą z się z kolei na typowo terenowe, sportowe, jak i do jazdy rekreacyjnej. Różni je np. pojemność i moc silnika oraz waga. To właśnie ten ostatni parametr decyduje o rodzaju uprawnień, jakie musi posiadać kierowca, by móc je prowadzić.

Jakie uprawnienia są potrzebne do prowadzenia quada?

Wraz ze wzrostem sprzedaży quadów zaczęła niestety rosnąć liczba skarg na ich użytkowników. Zwiększyła się także liczba wypadków, zwłaszcza wśród kierujących nimi dzieci, które otrzymały quada w prezencie na komunię (i traktowały go jako większy rower). Nierzadko w takich sytuacjach niszczone było cudze mienie lub nawet zdrowie. Było to w czasach, kiedy pojazdy te nie były ujęte w przepisach prawa o ruchu drogowym, czyli aż do 19 stycznia 2013 roku. Wtedy to weszły w życie zmiany, które narzuciły na kierowców i właścicieli quadów pewne obowiązki, jak choćby konieczność posiadania odpowiednich uprawnień do ich prowadzenia. Co mówi na ten temat Prawo o Ruchu Drogowym? Otóż, w zależności od parametrów technicznych pojazdu, ustawa wskazuje, jakie uprawnienia należy posiadać prowadząc:

pojazd czterokołowy (nie będący samochodem osobowym, ciężarowym i motocyklem) o masie własnej do 550 kg w przypadku przewozu ładunków i 400 kg w przypadku przewozu osób,

czterokołowce lekkie - których masa nie przekracza 350 kg, a konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h.


W pierwszym przypadku do prowadzenia czterokołowca wymagane są uprawnienia w postaci prawa jazdy kategorii B1 lub B (uprawnienia kategorii B1 może nabyć osoba, która skończyła 16 lat; kategorii B - 18 lat). W drugim - należy posiadać prawo jazdy kategorii AM lub innej, wyższej. Aby kierować czterokołowcem lekkim trzeba mieć skończone 14 lat i posiadać wspomniane uprawnienia.

Czy trzeba zarejestrować quad?

Tak. Musimy dokonać jego rejestracji w Wydziale Komunikacji. Wygląda ona podobnie jak w przypadku samochodu osobowego. Czeka nas więc nieco formalności. Jakich? Przede wszystkim musimy złożyć wniosek o zarejestrowanie quada i przedstawić dowód własności pojazdu. Jeśli nabyliśmy go od innych osób, potrzebny będzie także dowód rejestracyjny. Innymi potrzebnymi dokumentami będą: nasz dowód osobisty, potwierdzenie wykonania urzędowych opłat oraz homologacja. Pamiętajmy, że nie wolno jeździć quadem bez homologacji - ani po drogach, ani po żadnym innym terenie. Jeśli jednak nasz wszędołaz jej nie posiada, musimy uzyskać tzw. dopuszczenie jednostkowe (procedura ta trwa dość długo, jest skomplikowana i przedłuża proces rejestracji pojazdu). W urzędzie otrzymamy oczywiście tablice rejestracyjne, które musimy zamocować na quadzie w widocznym miejscu.

Ubezpieczenie quada – czy jest wymagane posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe, a jego zakup wygląda podobnie, jak zakup standardowego ubezpieczenia dla pojazdu mechanicznego. Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla quada musimy wykupić w sytuacji, w której jest on zakwalifikowany jako pojazd samochodowy inny, lub ciągnik rolniczy. W pierwszym i drugim przypadku polisę musimy nabyć najpóźniej w dniu rejestracji quada.

Cena za wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia OC quada, zależy od wieku kierowcy, jego doświadczenia, stanu cywilnego (choć nie jest to regułą), miejsca zamieszkania i parametrów technicznych pojazdu. Brana jest także pod uwagę bezszkodowa jazda w historii ubezpieczeniowej oraz (od tego roku) liczba punktów karnych i mandatów. Zazwyczaj składka na ubezpieczenie wynosi kilkaset złotych.

Pamiętajmy, że zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC regulują przepisy prawa, przez co dla każdego pojazdu jest on taki sam. Jednak każda firma ubezpieczeniowa może wyliczyć nam inną wysokość składki ubezpieczeniowej. Różnica wysokości składki za obowiązkowe ubezpieczenie OC wynika[UBB5] oczywiście z wspomnianych powyżej kryteriów, na podstawie których każde towarzystwo kalkuluje poziom ryzyka. Nie każde jednak TU nadaje każdemu z czynników taką samą wagę. Stąd różnice w cenie. Pamiętajmy, że kara za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC dla omawianego pojazdu to 1/3 minimalnego wynagrodzenia. Stawkę tą zapłacimy jeśli po 14 dniach o terminu płatności polisy, nadal jej nie uregulujemy.

Czy warto kupić ubezpieczenie AC dla quada?

Zakup ubezpieczenia[UBB8] dla quada powinien, dla naszego komfortu, obejmować w ramach formy Pakietowej obowiązkowe ubezpieczenie OC i AC pojazdu. Samo. Obowiązkowe ubezpieczenie OC może bowiem nie być wystarczającą ochroną. Autocasco nie jest co prawda obowiązkowe, ale pokrywa koszty tych szkód, które zostaną wyrządzone naszemu pojazdowi lub gdy dojdzie do jego zniszczenia przez siły zewnętrzne lub inne osoby. Polisa ta zadziała także w przypadku kradzieży wszędołaza. Musimy jednak mieć na uwadze, że nie każdy ubezpieczyciel ma w swojej ofercie ubezpieczenie AC quadów.


Dodatkowo, powinniśmy też wykupić ubezpieczenie NNW czyli to, które ochroni nas przed finansowymi skutkami następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki tej polisie dostaniemy odszkodowanie za powstały uszczerbek na zdrowiu. Wszak podczas jazdy quadem mogą przytrafić nam się przeróżne wypadki, które doprowadzą np. do złamania ręki czy urazów głowy.


Z założenia przecież pojazdami tymi nie poruszamy się po równych, ale po "dzikich" drogach. Nie trudno w takiej sytuacji o wywrócenie się quada czy wypadnięcie z niego kierowcy. Pamiętajmy, że quad nie ma kabiny, przez co dodatkowo narażeni jesteśmy na obrażenia ciała (powodowane na przykład kamieniami wylatującymi spod kół innych quadów). Dzięki temu ubezpieczeniu będziemy czuć się znacznie bezpieczniej. Warto je zakupić, zwłaszcza że składka nie jest wysoka. Oczywiście zanim wybierzemy polisę to sprawdźmy, czy jej zakres, oferowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, spełnia nasze oczekiwania.

Skontaktuj się z nami