Obowiązek odśnieżania chodnika dla właściciela nieruchomości w zimie

źródło: Freepik.com

Zbliżająca się zima to czas, w którym powraca temat odśnieżania chodników. Na nowo rozpoczyna się dyskusja, kto jest odpowiedzialny za wykonanie tej czynności i czy zawsze leży ona po stronie właściciela nieruchomości. Sprawdźmy więc dokładnie, kto i kiedy odpowiada za odśnieżanie chodnika i co grozi za zaniedbanie tej czynności.

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Na kim ciąży obowiązek odśnieżania chodnika?
  2. Jak uprzątnąć śnieg?
  3. Jakie są konsekwencje nieodśnieżonego chodnika?
  4. Czy można uchronić się przed finansowymi konsekwencjami?
  5. Kiedy nie musimy odśnieżać chodnika?
  6. Co zrobić, gdy nie możemy odśnieżyć chodnika?

Na kim ciąży obowiązek odśnieżania chodnika?

Odśnieżanie chodników jest uregulowane przepisami prawa a dokładnie ustawą o Utrzymaniu porządku w gminach. Za wykonanie tej czynności odpowiada zarządca budynku lub właściciel nieruchomości (np. prywatnej posesji). Przepisy prawa nakładają w tym zakresie konieczność uprzątania chodnika na odcinku, na którym przylega on bezpośrednio do domu właściciela nieruchomości.

Oznacza to, że jeśli przed naszym domem znajduje się chodnik, to w zimie mamy obowiązek zadbania o jego stań, czyli jego regularnego odśnieżania. Niestety zaniedbanie tej czynności może mieć dla nas nieprzyjemne konsekwencje finansowe i prawne. A to czyni tą odpowiedzialność jedną z najbardziej nielubianych.

Jak uprzątnąć śnieg?

Sprzątając chodnik należy usuwać z niego śnieg, błoto oraz oblodzenia i ewentualnie posypywać go piaskiem i solą. Działania te mają na celu sprawić, aby chodnik był bezpieczny dla pieszych. Śnieg można więc zgarnąć do krawędzi chodnika, ale nie wolno zrzucać go na jezdnię. Nie jest też dopuszczalne uprzątanie chodnika w taki sposób, aby utrudniał poruszanie się pieszym.

Konsekwencje nieodśnieżonego chodnika

Jeśli pozostawimy nasz chodnik nieodśnieżony, możemy spodziewać się kary w wysokości 1500 zł lub nagany, co jest zapisane w Kodeksie wykroczeń. Finansowe konsekwencje mogą być więc bardzo dotkliwe na naszej kieszeni, dlatego nie warto zaniedbywać ciążącego na nas obowiązku. Co gorsza, kara za nieodśnieżony chodnik może mieć dużo gorsze skutki.

Jeśli bowiem ktoś poślizgnie się i złamie rękę czy nogę, może oczekiwać od nas odszkodowania za powstały uszczerbek na zdrowiu (co potwierdzi dokumentacja medyczna ze szpitala). Osoba ta może zgłosić się także do sądu i żądać od nas pokrycia kosztów leczenia, leków i rehabilitacji a nawet wypłacania renty, jeśli uszczerbek na zdrowiu będzie bardzo poważny.

Czy można uchronić się przed finansowymi konsekwencjami?

Każdy właściciel posesji, nawet mimo dużych chęci, może nie być w stanie pilnować porządku na chodniku przez całą dobę. Zdarza się także, że możemy gdzieś wyjechać lub nie odśnieżymy chodnika zaraz, gdy skończy sypać śnieg. Nikt z nas nie stoi przecież na jego straży przez cały czas. Niestety przechodnie mogą zrobić sobie krzywdę na chodniku, zanim zdążymy go odśnieżyć.

Na taką ewentualność dobrze jest wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej czyli OC w życiu prywatnym. Chroni ono w dużo większym zakresie niż tylko wtedy, kiedy ktoś dozna urazu na naszym chodniku. Dzięki niemu jesteśmy chronieni kompleksowo w każdej sytuacji, w której z naszej winy (lub z winy naszych dzieci) komuś stanie się krzywda (osobowa lub materialna). Dzięki OC to ubezpieczyciel pokryje roszczenia poszkodowanego a nie my.

Kiedy nie musimy odśnieżać chodnika?

Przepisy prawa dopuszczają kilka sytuacji, w których jesteśmy zwolnieni z konieczności odśnieżania chodnika.

  • Gdy nasza posesja nie przylega bezpośrednio do chodnika, ale oddziela ją pas zieleni. W takiej sytuacji „osobą” odpowiedzialną za dbanie o porządek na chodniku jest gmina.
  • Jeśli na chodniku, który przylega do naszej posesji, istnieje możliwość parkowania samochodów za opłatą, kolejny raz nie musimy odśnieżać chodnika. Obowiązek ten będzie bowiem ciążyć na zarządcy drogi. Dotyczy to sytuacji, w której opłaty są pobierane za dopuszczenie parkowania w miejscu przeznaczonym na ruch pieszych.
  • Nie musimy też usuwać śniegu z przystanków komunikacji publicznej czy wydzielonych torowisk. W tej sytuacji zadbać o to muszą podmioty, użytkujące teren do komunikacji publicznej.

Co zrobić, gdy nie możemy odśnieżyć chodnika?

Zdarza się, że nie jesteśmy w stanie regularnie odśnieżać chodnika, na przykład ze względu na nasz wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność. Niestety nie zwalnia nas to z odpowiedzialności za wykonywanie tej czynności, nawet jeśli jest ona bardzo uciążliwa lub niemożliwa do zrealizowania. Jednak i w takiej sytuacji jest kilka opcji, które możemy wykorzystać.

Przede wszystkim możemy pomyśleć o zleceniu tej czynności za opłatą firmie lub osobie, która wykona pracę za nas. Jeśli jednak finansowy aspekt jest dla nas zbyt duży, możemy też pomyśleć o sprzedaży nieruchomości lub zrzeczeniu się prawa jej własności, co jest jednak dość dużym krokiem. Ewentualnie, za zryczałtowaną opłatą, możemy zlecić odśnieżanie gminie.

Pamiętajmy, że podobne obowiązki mamy także w przypadku usuwania sopli i śniegu z dachu. Jeśli znajduje się pod nimi ciąg pieszych, kolejny raz musimy zadbać o ich bezpieczeństwo.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami