Odszkodowanie za złamanie nogi - na jakie świadczenia można liczyć?

źródło: Freepik.com

Odszkodowanie za złamanie nogi można uzyskać na kilka sposobów. Po pierwsze można się zgłosić do ZUS z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie. Po drugie można skorzystać z prywatnie bądź grupowo wykupionych ubezpieczeń i ubiegać się o wypłatę świadczeń z takich polis jak: ubezpieczenie na życie z NNW czy ubezpieczenie turystyczne. Kiedy warto starać się o odszkodowanie za złamanie nogi, a kiedy i ZUS, i prywatny ubezpieczyciel odmówią wypłaty świadczenia?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Jak długo trwa leczenie złamanej nogi?
  2. Ile wynosi odszkodowanie z ZUS za złamanie nogi?
  3. Ile wynosi odszkodowanie za złamanie nogi z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub na życie?
  4. Ile wynosi odszkodowanie za złamanie nogi z ubezpieczenia turystycznego?
  5. Ile się czeka na odszkodowanie za złamanie nogi?

Jak długo trwa leczenie złamanej nogi?

Dotkliwy ból, zasinienie i obrzęk, a także brak możliwości poruszania kończyną - te objawy mogą oznaczać, że mamy do czynienia ze złamaną nogą. Takie urazy wiążą się z koniecznością unieruchomienia nogi w gipsie na okres od czterech do ośmiu tygodni. Do tego dochodzi także okres rehabilitacji, czyli czas, w którym za pomocą specjalnych ćwiczeń przywracamy osłabione mięśnie nogi do pełnej sprawności. W związku z tym pełne leczenie złamanej nogi może finalnie trwać kilka-kilkanaście tygodni. W tym czasie posiadamy ograniczoną sprawność.

Jeśli wykonujemy pracę fizyczną, to mamy także ograniczone możliwości wykonywania obowiązków służbowych. Warto ubezpieczyć się na takie sytuacje - jednym ze sposobów na zabezpieczenie finansowe czasowej niezdolności do pracy jest zbudowanie solidnej poduszki finansowej. Drugim - kupno ubezpieczenia z NNW. Warto jednak pamiętać, że osoby ubezpieczone podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym mogą ubiegać się także o jednorazowe odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Odszkodowanie z ZUS za złamanie nogi

Wniosek o odszkodowanie z ZUS może złożyć każda osoba, która:

  • na skutek wypadku przy pracy stała się długotrwale lub stale niezdolna do pracy - a złamanie nogi zalicza się do tej sytuacji,
  • jest objęta ubezpieczeniem wypadkowym.

Osobie ubezpieczonej przysługuje 20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdy stwierdzony 1% uszczerbku na zdrowiu. Obecnie kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy wynoszą 1033 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co ważne, odszkodowanie z ZUS jest świadczeniem jednorazowym.

Odszkodowanie za złamanie nogi z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub na życie

Jeśli posiadamy prywatne ubezpieczenie zdrowotne wraz z NNW lub ubezpieczenie na życie, mamy możliwość uzyskania odszkodowania za złamanie nogi w wysokości proporcjonalnej do stopnia uszczerbku na zdrowiu oraz wykupionej sumy ubezpieczenia. Takie świadczenie może zostać wypłacone jednorazowo lub może być wypłacane co miesiąc przez określony w umowie czas. Wszystko zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia i wybranej polisy.

Aby uzyskać odszkodowanie za złamanie nogi z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, należy:

  • Złożyć wniosek do ubezpieczyciela z dokumentami potwierdzającymi uszczerbek na zdrowiu (dotyczy ubezpieczeń wykupionych osobiście w TU).
  • Zgłosić się z roszczeniem do pracodawcy, który samodzielnie załatwi formalności z ubezpieczycielem (dotyczy grupowych ubezpieczeń zdrowotnych i na życie kupowanych w zakładzie pracy).

Ubieganie się o jednorazowe odszkodowanie za złamanie nogi z ZUS nie przeszkadza w uzyskaniu odszkodowania z prywatnej polisy. Można bez problemu skumulować świadczenia. Jedynym wymogiem do tego jest spełnienie warunków zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia - inaczej ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania. Kiedy zazwyczaj tak się dzieje? Jeśli do złamania nogi dojdzie wtedy, gdy będziemy pod wpływem alkoholu, środków odurzających albo jeśli doznamy szkody podczas wykonywania czynu zabronionego. Do OWU załączana jest zawsze lista wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela - warto się z nią zapoznać.

Odszkodowanie za złamanie nogi z ubezpieczenia turystycznego

W tym przypadku należy wykupić ubezpieczenie turystyczne z NNW. To świadczenie można uzyskać, jeśli do złamania nogi dojdzie podczas wyjazdu turystycznego. Nie można jednak wykonywać aktywności, które znajdują się w wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela. Za taką aktywność może zostać uznana np. jazda na nartach po nieoznakowanych trasach. Ubezpieczenie turystyczne oprócz NNW (gwarantujące odszkodowanie) powinno także zawierać w sobie koszty leczenia, zwłaszcza jeśli wybieramy się na wakacje za granicę.

Aby uzyskać odszkodowanie za złamaną nogę z ubezpieczenia turystycznego, należy przejść podobną procedurą jak w przypadku ubiegania się o świadczenia należne z tytułu posiadania ubezpieczenia na życie. Po zebraniu całej potrzebnej dokumentacji medycznej trzeba skontaktować się z ubezpieczycielem i złożyć wniosek o wypłatę odszkodowania.

Ile się czeka na odszkodowanie za złamanie nogi?

Na wypłatę odszkodowania z ZUS czeka się 30 dni od momentu wydania decyzji. Od chwili złożenia wniosku ZUS ma 14 dni na ustosunkowanie się do naszego żądania. Z kolei czas wypłaty świadczeń z prywatnych ubezpieczeń określają warunki zawarte w umowie ubezpieczeniowej. Zazwyczaj ubezpieczyciela dają sobie 30 dni na wypłatę odszkodowania - od momentu, w którym pozytywnie rozpatrzą wniosek o świadczenie z powodu szkody, jaką jest złamana noga.

Bardzo ważne - podczas składania wniosku należy dołączyć do niego wszelkie niezbędne dokumenty, które będą potwierdzać dane zdarzenie (np. wypis ze szpitala). Można załączyć także rachunki za rehabilitację, jeśli wybrane przez nas ubezpieczenie posiada rozszerzenie na takie koszty leczenia. Oferta ubezpieczeniowa na rynku jest bardzo szeroka, dlatego warto korzystać z każdej okazji do wypłaty świadczenia - w końcu po to właśnie płacimy składki, aby w razie wypadku nie martwić się o finanse.

Autor:
Zespół redakcyjny UNILINK

Skontaktuj się z nami