Pogryzienie przez psa a odszkodowanie. Kiedy ugryzienie przez psa kwalifikuje do wypłaty odszkodowania?

źródło: Freepik.com

Ugryzienie przez psa to bardzo trudna sytuacja dla obu stron - zarówno dla poszkodowanego, jak i dla właściciela zwierzęcia. Niezależnie od tego, czy pies był agresywny, czy też został sprowokowany, osoba poszkodowana może próbować ubiegać się o odszkodowanie. Jak zatem wygląda procedura przy pogryzieniu przez psa? Gdzie można ubiegać się o odszkodowanie i co powinien zrobić właściciel, gdy jego pies kogoś zaatakuje?

Z tego artykułu dowiesz się:

  1. Co zrobić po ugryzieniu psa?
  2. Jaka jest procedura w przypadku pogryzienia przez psa?
  3. Kiedy można otrzymać odszkodowanie za pogryzienie psa?
  4. Jak zabezpieczyć się na wypadek pogryzienia przez psa?

Co zrobić po ugryzieniu przez psa?

Jako właściciel psa masz obowiązek udzielić pomocy osobie poszkodowanej. Najpierw uspokój zwierzę i upewnij się, że nie zaatakuje ponownie. Możesz nałożyć mu kaganiec (jeśli go posiadasz). Następnie porozmawiaj z poszkodowanym. Jeśli możesz, udziel pierwszej pomocy, a potem zaproponuj pomoc w transporcie do najbliższej przychodni lub pogotowie.

Nawet w przypadku lekkiego pogryzienia przez psa nalegaj na konsultację lekarską. To twoje zabezpieczenie na wypadek różnego rodzaju powikłań - nie masz pewności, jak rozległe są obrażenia. Przy poważnym wypadku wezwij pogotowie. Jeżeli poszkodowany będzie nalegał na wezwanie policji, zgódź się na to, a następnie w obecności funkcjonariuszy spokojnie opisz sytuację. Pamiętaj o profesjonalnym zachowaniu (choć w stresującej sytuacji jest to niełatwe).

Z kolei jako osoba poszkodowana koniecznie upewnij się, czy pies był szczepiony przeciwko wściekliźnie. Jeśli nie - koniecznie zgłoś się do lekarza. Nawet lekkie ugryzienie warto zbadać. Na początku pamiętaj o przemyciu rany i jej odpowiednim zabezpieczeniu. Może się zdarzyć, że miejsce ugryzienia będzie puchnąć. Może to świadczyć o reakcji alergicznej - zakażenie po ugryzieniu nie rozwija się w ciągu kilku minut.

Pogryzienie przez psa - procedura

Konsekwencje dla właściciela psa mogą być różne. Może on zapłacić grzywnę za wykroczenie z art. 77 kodeksu wykroczeń (niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia). Może także ponieść odpowiedzialność karną z oskarżenia prywatnego w sytuacji, jeśli poszkodowany doznał lekkiego uszkodzenia ciała, którego skutki trwają do 7 dni.

Wszystko zależy od kwalifikacji zdarzenia. W przypadku sytuacji, która miała charakter nieumyślny (pies zaatakował nagle, nieprowokowany), wejście na drogę sądową zależy od poszkodowanego. Na niekorzyść właściciela psa działają: brak udzielenia pierwszej pomocy, próba ucieczki, stwarzanie problemów podczas interwencji policji.

Osoba pogryziona może wystąpić o dwa rodzaje roszczeń. Jedno to zadośćuczynienie, druga to odszkodowanie. Zadośćuczynienie dotyczy szkód niematerialnych, ma wynagrodzić przykre odczucia związane z wydarzeniem. Ma za zadanie pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, zniszczonego ubrania itp. Wypłaca się je poszkodowanemu po tym, jak sąd orzeknie o winie właściciela psa.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie za pogryzienie przez psa?

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa można otrzymać:

  • w ramach obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy),
  • w ramach prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego,
  • od właściciela psa (poszkodowany może żądać albo odszkodowania, albo zadośćuczynienia).

Zazwyczaj zadośćuczynienia lub odszkodowania wymaga się bezpośrednio od właściciela zwierzęcia lub osoby, która opiekowała się psem w trakcie zdarzenia. Osoby posiadające dedykowane ubezpieczenie mogą zgłosić się do swojego ubezpieczyciela, aby pomógł on w pokryciu kosztów - oczywiście wtedy, gdy ich umowa ubezpieczeniowa obejmuje takie przypadki. Z kolei osoby poszkodowane i objęte prywatną polisą zdrowotną mogą skorzystać z prywatnego leczenia oraz ubiegać się o odszkodowanie. Podobnie jak w powyższym przypadku, wszystko zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia.

Jak zabezpieczyć się na wypadek pogryzienia przez psa? Porady dla właścicieli

Podstawą jest regularne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie i innym chorobom zakaźnym. Nie tylko zwiększa to bezpieczeństwo zwierzaka, ale i właściciela. W sytuacji pogryzienia przez psa osoba poszkodowana powinna być spokojniejsza, jeśli od razu dowie się, że zwierzę było szczepione. Wiadomo jednak, że taka sytuacja to zawsze spore emocje.

Każdy właściciel powinien zadbać o ubezpieczenie psa, które obejmuje skutki pogryzienia (nie tylko ubezpieczenie zdrowotne czworonoga). Może to być także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC w życiu prywatnym) czy nawet ubezpieczenie mieszkania, które zawiera w sobie skutki szkód spowodowanych przez psa.

Należy pamiętać, że nawet najłagodniejszy pies może zaatakować w stresującej sytuacji. Osoba poszkodowana zawsze może ubiegać się o odszkodowanie. Owszem, w trakcie sprawy sądowej może się okazać, że zaistniałe okoliczności nie kwalifikują jej do wypłaty odszkodowania (jeśli np. sama sprowokowała psa). Jednak każdy spór sądowy może się skończyć różnie i to wtedy, gdy sprawy wydają się podobne. Dlatego warto się zabezpieczyć na takie przypadki, aby nie płacić poszkodowanemu z własnej kieszeni.

Autor:
Zespół Redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami