Autocaso

Ubezpieczenie AC, w przeciwieństwie do OC, nie jest obowiązkowe. Taka polisa pozwala na uzyskanie odszkodowania w przypadku, kiedy pojazd zostanie uszkodzony z naszej winy. Dotyczy to zarówno wypadków na drodze, jak i czynników, na które właściciel samochodu nie ma wpływu, czyli: kradzież, działanie sił natury, wandalizm oraz ogólnie działanie osób trzecich. Ponieważ autocasco nie jest ubezpieczeniem regulowanym przez ustawę, każdy ubezpieczyciel może określać własne warunki tej polisy, toteż szczegółowy zakres usługi może być zmienny.