Zgłaszanie szkody w Allianz (oraz w byłym Aviva)

Posiadanie polisy OC to nie wszystko. W razie zdarzenia drogowego warto wiedzieć, jak najszybciej i gdzie należy zgłosić szkodę. Posiadając OC w Allianz możemy to zrobić na 4 różne sposoby:

  • telefonicznie – szkody należy zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, pod numerem telefonu 224 224 224;
  • e-mailem – zgłaszając szkodę drogą mailową, należy wysłać uzupełniony druk zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów za pośrednictwem formularza;
  • pocztą tradycyjną – komplet dokumentów należy wysłać na adres TUiR Allianz Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa. Dla byłych klientów Aviva pocztę należy kierować na adres ul. Inflancka 4B Warszawa (00-189).
  • online – szkodę można zgłosić także przez Internet, korzystając z formularza na stronie Allianz.

Warto pamiętać, że zgłaszając szkodę telefonicznie lub online, możemy liczyć na szybsze rozpoczęcie procesu likwidacji szkody.

W przypadku niegroźnej kolizji drogowej, kierowcy mogą sporządzić wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym z wykorzystaniem specjalnego formularza, który powinno się wydrukować w kilku egzemplarzach i wozić ze sobą w aucie.

Należy jednak pamiętać, że wspólne oświadczenie nie stanowi dowodu przyznania się do winy, w tym celu powinno się sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji. Do pobrania oba wzory druków poniżej.

Dokumenty do pobrania:
Wzór oświadczenia sprawcy kolizji drogowej >>
Formularz wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym >>