Co zrobić w razie zgubienia dowodu rejestracyjnego?

źródło: Freepik.com

Chociaż dowód rejestracyjny nie jest już wymagany do kontroli drogowej, jego zniknięcie jest sprawą niefortunną. Co zrobić w razie zgubienia dowodu rejestracyjnego? W takiej sytuacji trzeba zgłosić się po wtórnik. Niestety, wyrobienie nowego dokumentu generuje pewne koszty. Co trzeba wiedzieć, o całej procedurze?

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Gdzie zgłosić zgubienie dowodu rejestracyjnego?
 2. Jak wygląda wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego?
 3. Jakie dokumenty potrzebne są po zgubieniu dowodu rejestracyjnego?
 4. Jakie koszty związane są ze zgubieniem dowodu rejestracyjnego?
 5. Czemu wtórnik dowodu rejestracyjnego warto wyrobić jak najszybciej?

Gdzie zgłosić zgubienie dowodu rejestracyjnego?

Zgubienie dowodu rejestracyjnego zgłasza się w wydziale komunikacji właściwym dla swojego miejsca zamieszkania (i niekoniecznie zameldowania). W tym celu należy udać się do najbliższego urzędu miasta lub starostwa powiatowego. Co istotne, nie musi być to urząd, w którym dokument został wyrobiony. Warto mieć ze sobą komplet dokumentów potrzebnych do wydania wtórnika dowodu, a także wydrukowany i wypisany wniosek. Znacząco przyspieszy to całą procedurę.

Otwartą kwestią pozostaje zgłoszenie zaginięcia dowodu rejestracyjnego na policję. Jako że od kilku lat kierowcy nie muszą wozić go ze sobą na co dzień, zgubienie dokumentu nie następuje tak często poza domem. Zdroworozsądkowa zasada mówi więc, że na komisariat powinno się iść tylko w sytuacji, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo wpadnięcia dowodu w niepowołane ręce, na przykład w wyniku kradzieży.

Jak wygląda wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego?

Po zgłoszeniu zgubienia dowodu rejestracyjnego należy wyrobić nowy dowód, w żargonie urzędniczym nazywany wtórnikiem. To prosta procedura, której zakończenia należy spodziewać się najpóźniej w ciągu 30 dni od złożenia odpowiedniego wniosku. Jak wygląda cały proces?

Aby otrzymać wtórnik dowodu rejestracyjnego po zgubieniu oryginału, należy:

 • Wypełnić w domu wniosek pobrany ze strony internetowej urzędu.
 • Złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w wydziale komunikacji.
 • Zwrócić się o wystawienie czasowego pozwolenia na użytkowanie pojazdu bez dowodu rejestracyjnego.
 • Poczekać na nowy dowód rejestracyjny do 30 dni.
 • Odebrać wtórnik, przedstawiając ważną polisę OC oraz kartę pojazdu.

Jakie dokumenty potrzebne są po zgubieniu dowodu rejestracyjnego?

Na liście dokumentów, które złożyć należy wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, znajdują się:

 • Oświadczenie o utracie dowodu rejestracyjnego.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli pojazd ma współwłaścicieli).
 • Zaświadczenie o ważnym badaniu technicznym lub wyciąg z rejestru badań technicznych.
 • Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, gdy właścicielem jest osoba fizyczna (do wglądu).
 • Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, gdy właścicielem jest osoba prawna (do wglądu).
 • Potwierdzenie dokonania odpowiednich opłat urzędowych.

Dodatkowo do odbioru potrzebna będzie karta pojazdu oraz polisa OC. Brak ubezpieczenia nie powinien wpłynąć wprawdzie na pozytywne rozpatrzenie sprawy, jednak informacja o jego braku natychmiast zostanie przesłana do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jakie koszty związane są ze zgubieniem dowodu rejestracyjnego?

Wraz z wnioskiem o wydanie wtórnika należy złożyć w urzędzie potwierdzenie uiszczenia opłat administracyjnych przez internet lub w kasie urzędu. Koszty, na jakie musi przygotować się kierowca po zgubieniu dowodu rejestracyjnego, związane są z wyrobieniem nowego dokumentu i wystawieniem tymczasowego. W grę wchodzi również opłacenie pełnomocnictwa w przypadku współwłasności pojazdu.

Opłaty za nowy dowód rejestracyjny są następujące:

 • 54,50 zł — wydanie dowodu rejestracyjnego.
 • 19 zł — pozwolenie czasowe.
 • 17 zł — ewentualne pełnomocnictwo.

Czemu wtórnik dowodu rejestracyjnego warto wyrobić jak najszybciej?

Od października 2018 roku nie ma potrzeby wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego na wypadek kontroli, a od grudnia 2020 roku potwierdzania ważności badania technicznego pieczątką w dokumencie. Mimo to zgubienie dokumentu może przysporzyć kierowcy kłopotów. Pierwszym z nich będzie brak możliwości wykonania przeglądu technicznego, jeśli samochód nie ma jednocześnie karty pojazdu. W stacji kontroli pojazdów trzeba przedstawić jeden z tych dokumentów.

Kolejną sytuacją, w której brak dowodu rejestracyjnego sprawi niemały kłopot, jest konieczność nagłej sprzedaży auta lub dokonania zastawu rejestrowego na pojeździe. Ze względu na spore kolejki w wydziałach komunikacji zwrócenie się do urzędu na ostatnią chwilę może uniemożliwić skuteczne dokonanie transakcji. Tak samo będzie zresztą przy konieczności wyjazdu za granicę, gdzie dowód rejestracyjny jest już wymagany przy kontrolach drogowych. Jego brak może przekreślić cały wyjazd!

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami