Czy emeryt powinien wykupić ubezpieczenie na życie?

Oferta ubezpieczeń na życie kierowana jest w głównej mierze do ludzi młodych, którzy prowadzą aktywne życie zawodowe. Nie oznacza to jednak, że seniorzy są z tego rynku wykluczeni. Coraz więcej towarzystw ubezpieczeniowych oferuje bowiem polisy na życie tylko dla emerytów. Czy warto mieć jedną z nich?

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest ubezpieczenie na życie dla emeryta

Polisa na życie ma za zadanie zapewnić finansowy byt rodzinie ubezpieczonego na wypadek jego śmierci. Pod tym względem ubezpieczenia dla emerytów różnią się jednak od tych, które oferowane są młodszym grupom wiekowym. Skupiają się bowiem na osobie ubezpieczonej, gwarantując jej ochronę i wsparcie w kryzysowych sytuacjach a w mniejszym stopniu na jej rodzinie.

Ubezpieczenia te cechuje również niższa suma ubezpieczenia oraz podwyższona wartość składki ubezpieczeniowej. Różnica ta wynika nie tylko z wieku ubezpieczanych osób, ale także z faktu, że osoby starsze częściej zapadają na cięższe choroby czy też ulegają wypadkom wymagającym dłuższej hospitalizacji.

Jednakże ubezpieczenie emeryta nie zabezpiecza tylko i wyłącznie jego samego, ale także jego małżonka czy dzieci (czyli uposażonych). W przeciwieństwie jednak do polis dla młodszych osób, kwota ubezpieczenia jest tu dużo niższa. Uposażeni nie mogą przez to liczyć na wysokie wsparcie finansowe a jedynie na takie, które pozwoli im uporządkować sprawy po zmarłej osobie. Nie jest to jednak regułą.

Na jaką ochronę może liczyć emeryt?

Potrzeby emeryta są zdecydowanie inne od potrzeb osób młodych. Towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą więc naprzeciw oczekiwaniom seniorów, dopasowując ofertę do ich oczekiwań. Aby je spełnić, emeryci mogą poszerzyć polisę o różne zakresy wsparcia. Będą to na przykład:

  • pomoc medyczna i opieka lekarska,
  • dowóz leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
  • opieka pielęgniarki w domu.

Emeryt może też liczyć na wypłatę świadczenia, jeśli dojdzie do nieszczęśliwego wypadku. Mowa tutaj o finansowej rekompensacie za:

  • pobyt w szpitalu,
  • zapadnięcie na ciężką chorobę,
  • uszczerbek na zdrowiu spowodowany złamaniem.

Oczywiście poszczególne towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoje własne rozszerzenia do polisy podstawowej. Oznacza to, że prawie każdy emeryt znajdzie ofertę dopasowaną do jego potrzeb. Warto przyjrzeć im się bliżej, jeśli chcemy zabezpieczyć się na jesień życia.

Pieniądze na leczenie i opiekę

Osłabiona kondycja i refleks są niestety w starszym wieku normą. Sprzyja to oczywiście różnego rodzaju wypadkom, nierzadko zmuszając emeryta do pokrycia części kosztów leczenia. Pod tym względem ubezpieczenie na życie będzie bardzo przydatne, bowiem stanie się źródłem dodatkowych środków, które emeryt będzie mógł przeznaczyć na leczenie i leki.

Ma to także inny plus. Mianowicie, emeryt który uległ wypadkowi lub zachorował, może skorzystać z pomocy pielęgniarki, dzięki czemu jego rodzina będzie odciążona od tych najbardziej wymagających obowiązków. Tego rodzaju sytuacja ma jeszcze jedną wartość dodaną – emeryt ma poczucie pewnej samodzielności i nie czuje się „skazany” na pomoc członków rodziny, co czasem mogłoby być krępujące.

Wykupienie polisy zależy oczywiście od sytuacji finansowej emeryta. Jeśli jednak posiada on odpowiednie środki, warto aby skorzystał z ubezpieczenia. Istotne jest tutaj, że senior nie musi wypełniać ankiety medycznej oraz że samodzielnie decyduje o zakresie ubezpieczenia. Dla tych osób, które chcą czuć się bezpiecznie i móc liczyć na pomoc lekarską, polisa jest warta kupienia.

Pieniądze dla rodziny

Im starsi jesteśmy, tym częściej myślimy o tym, że kiedyś nas zabraknie. Z tego powodu wielu z nas chciałoby przekazać coś swoim bliskim lub chociaż nie obciążać ich kosztami pochówku czy też innymi finansowymi zobowiązaniami. Kolejny raz ubezpieczenie na życie przychodzi tutaj z pomocą, nawet jeśli emeryt ubezpieczył się na niezbyt wysoką sumę.

Po śmierci właściciela polisy, ubezpieczyciel wypłaci uposażonym stosowne świadczenie, które w zupełności powinno pokryć koszty pochówku zmarłej osoby (które jak wiemy są coraz droższe), stypy oraz innych spraw formalnych. Warto więc skorzystać z takiego ubezpieczenia, jeśli tylko nie chcemy zostawiać po sobie finansowych zobowiązań i obciążać nimi bliskich.

Niektórzy emeryci chcą jednak nieco bardziej zainwestować w rodzinę i zabezpieczyć jej finansowy byt. Mogą wtedy skorzystać ze specjalnego rodzaju ubezpieczenia, jakim jest polisa posagowa. Dość często produkt ten wykupują rodzice, aby zapewnić swoim dzieciom lepszy start w życie. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby zrobili to także dziadkowie wobec wnuków. Stają się oni wtedy fundatorami, którzy zbierają pieniądze dla najmłodszych członków swojej rodziny.

Zdobycie polisy nie jest trudne i daje ciekawe możliwości

Wiele starszych osób wspomina na co dzień o pomocy, jaka by im się przydała ze względu na swój wiek i stan zdrowia. Wymieniają wtedy dokładnie te potrzeby, jakie może zagwarantować im ubezpieczenie na życie. Niestety wielu emerytów nie wie, że takie produkty istnieją lub uważają je za niedostępne ze względu na swoje lata – wszak wielu polis nie można kupić w starszym wieku, bo są przeznaczone dla młodszych osób.

Nie każdy emeryt wie jednak, że rynek ubezpieczeń oferuje polisy bezterminowe, czyli takie które można kupić niemalże w każdym wieku a które dodatkowo można rozszerzyć na swojego małżonka. Co więcej - istnieją polisy w których miesięczne składki opłaca się tylko do pewnego wieku. Po jego przekroczeniu emeryt jest z nich zwolniony a polisa nadal pełni swoją ochronną rolę.

Ciekawe oferty towarzystwa ubezpieczeniowe mają też dla tych emerytów, którzy nadal pracują. Specjalnie dla nich istnieje możliwość inwestowania środków, które są zgromadzone na polisie. Dzięki temu osoby te jednocześnie oszczędzają, jak i gromadzą środki z kapitału inwestycyjnego. Oznacza to, że mają tym samym dodatkowe źródło dochodu.

Czy warto kupić ubezpieczenie?

Na to pytanie nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi. Każdy emeryt powinien przede wszystkim ocenić swoje możliwości finansowe, bowiem miesięczna składka może wpłynąć na domowy budżet. Jeśli jednak kwestie finansowe nie stanowią tutaj największego problemu, zdecydowanie się na ubezpieczenie na życie może przynieść wiele korzyści.

Chodzi tutaj oczywiście o wsparcie i pomoc, ale także o poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Wielu z nas czuje się spokojniej, wiedząc że nie musi obciążać innych swoimi zmartwieniami i problemami. Niektórzy też lubią mieć świadomość, że zostawiają coś po sobie. W każdej z tych sytuacji, jeśli tylko posiadanie polisy zapewni nam choć trochę komfortu psychicznego, powinniśmy się na nią skusić.

Pamiętajmy jednak, że poszukiwania ubezpieczenia na życie nie powinny zawężać się tylko do jednego towarzystwa ubezpieczeniowego, ale co najmniej kilku. Dzięki temu będziemy mieć rozeznanie w wielu ofertach i w tym, co proponują różni ubezpieczyciele. Pozwoli nam to kupić taki produkt, który spełni nasze oczekiwania i będzie warty wydanych pieniędzy.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami