Czy rabunek i kradzież to to samo? Sprawdź, jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie mienia?

źródło: Unsplash.com

Wielu z nas wykupuje co roku ubezpieczenie mieszkania lub domu. Często decydujemy się na taki zakres ubezpieczenia, który ochroni nas kompleksowo - czyli zarówno lokal, jak i jego wyposażenie. Jednakże nie musi ono obejmować jedynie tego, co znajduje się wewnątrz domu. Ochronę możemy rozciągać także na rzeczy osobiste, które mamy ze sobą na przykład podczas spaceru. Dlatego też, aby wybrać dobrą polisę, powinniśmy poznać różnicę pomiędzy dwoma pojęciami: rabunkiem i kradzieżą.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Jakie nazwy może mieć przywłaszczenie własności?
 2. Czym jest rabunek?
 3. Jak rozumieć kradzież?
 4. Co obejmuje ubezpieczenie mienia?
 5. O czym pamiętać kupując ubezpieczenie mieszkania?
 6. Jaki dodatkowy zakres ochrony wybrać?

Przywłaszczenie własności może mieć różne nazwy

Analizując różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami, musimy zwrócić uwagę na fakt, że ich definicja w orzecznictwie sądowym może różnić się od definicji poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych. W ich przypadku są one szczegółowo wyjaśnione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto pamiętać, że różni ubezpieczyciele mogą mieć różną interpretację tych samych pojęć. Dlatego, jeśli chcemy zyskać pewność, że nasza polisa będzie chronić nas w szerokim zakresie, dokładne zapoznajmy się ze wszystkimi definicjami.

Umowa ubezpieczenia nieruchomości zacznie nas bowiem obowiązywać zaraz po jej podpisaniu, wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami. Warto więc wiedzieć, na co się decydujemy i jaki jest zakres wybranej przez nas ochrony. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście ubezpieczenia mieszkania od kradzieży, kradzieży z włamaniem i rabunku. Pojęcia te nie są bowiem ze sobą tożsame.

Czym jest rabunek?

Najczęściej pod podjęciem tym kryje się zabór mienia, mający na celu jego przywłaszczenie. Jest też ono odbierane właścicielowi polisy przy użyciu siły. Za sytuację tą uznajemy jednak nie tylko użycie przemocy fizycznej, ale także zastosowanie groźby jej użycia. Jest to także taki zabór rzeczy ubezpieczonego, w którym sprawca zmusił go do oddania jakiegoś przedmiotu, otworzenia chroniących go zabezpieczeń lub przywłaszczył narzędzia do wykonania tej czynności i sam ją przeprowadził.

Pod pojęciem tym kryje się także wprowadzenie nieletniego lub seniora w błąd, w celu wyłudzenia pieniędzy czy cennych przedmiotów. Omawiane pojęcie dotyczy także dobytku, znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia, czyli poza naszym mieszkaniem lub domem. Pamiętajmy, że dotyczy ono każdej sytuacji, w której doszło do bezpośredniego kontaktu osoby poszkodowanej z przestępcą a sytuacji tej towarzyszyła przemoc lub jej groźba.

Jak rozumieć kradzież?

W definicjach towarzystwa ubezpieczeniowego zazwyczaj pojawia się pojęcie kradzieży z włamaniem. Oznacza ona takie zajście, w którym złodziej musi użyć siły, aby dostać się na teren prywatny (na posesję, do mieszkania, do firmy), pozostawiając wyraźne ślady swojego działania. Jeśli natomiast przestępca nie pozostawił za sobą śladków (bo np. wcześniej ukradł klucze do cudzego domu), będziemy mówić o zwykłej kradzieży. Pamiętajmy, że w każdym z tych przypadków dochodzi do przełamania barier zabezpieczających naszą własność. Co ciekawe, w niektórych TU, za przywłaszczenie naszej własności traktowane jest także wcześniejsze ukrycie się sprawcy w okradanym lokalu.

Co obejmuje ubezpieczenie mienia?

Najczęściej wykupujemy standardowe ubezpieczenie mieszkania i domu, które chroni jego mury i elementy stałe. Oczywiście, jeśli chcemy, możemy ubezpieczyć się w dużo szerszym zakresie. Wystarczy wykupić rozszerzoną wersję polisy, która chroni także ruchomości domowe. Jest nim na przykład wyposażenie mieszkania czy domu. Możemy więc sprawić, że polisa obejmie nie tylko stałe elementy, jak kafelki, podłogi, instalacje grzewcze i meble w zabudowie (chroniąc je m.in przed pożarem, uderzeniem pioruna, zalaniem czy inne zdarzenia losowe), ale także te przedmioty, które można swobodnie przenosić (np. biżuterię, sprzęt RTV i AGD, dywany, cenne kolekcje).

Pamiętajmy, że to my wybieramy sytuacje, przed skutkami których chcemy ochronić nasz dobytek. Bardzo często wymaga to jednak wykupienia ochrony przed dodatkowymi ryzykami. Niektóre towarzystwa proponują na przykład wykupienie rozszerzenia ubezpieczenia o rzeczy osobiste. Jeśli więc zabierzemy je ze sobą poza miejsce zamieszkania, na przykład na spacer, chronić je będzie ubezpieczenie na wypadek rabunku. O ile oczywiście je wykupimy. Warto więc posiadać jak najszerszy pakiet ochronny, który zabezpieczy cenne dla nas przedmioty w każdej sytuacji.

O czym pamiętać kupując ubezpieczenie mieszkania

Zakup ubezpieczenia powinien być dobrze przemyślany. Wszak odszkodowanie zostanie nam wypłacone tylko wtedy, gdy nieszczęśliwa sytuacja spełni wymagania zapisane w OWU. Należy więc przeczytać je bardzo dokładnie. A następnie spośród różnych ofert wybrać najlepszą. Bardzo istotna powinna być dla nas także suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, do której ubezpieczyciel pokryje nasze roszczenia. To od niej zależy, jak duża będzie wypłata odszkodowania. Dlatego nie wystarczy jedynie kupić ubezpieczenie, ale też trzeba wybrać je z głową.

Zapoznajmy się także z wyłączeniami odpowiedzialności, zawartymi w umowie. Są to sytuacje, w których nie dostaniemy odszkodowania. Zwróćmy na przykład uwagę:

 • czy ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeśli na miejscu przestępstwa włamywacz nie pozostawi śladów? (może tak się stać, gdy nie dokupimy ochrony przed zwykłą kradzieżą),
 • czy odszkodowanie dostaniemy także wtedy, gdy przywłaszczenia rzeczy dokonał członek naszej rodziny a nie osoba trzecia?
 • jakie warunki musimy spełnić, aby zaistniała sytuacja nie podlegała wyłączeniu spod ochrony (czy np. umowa i OWU nie narzucają konieczności zamontowania alarmu, większej liczby zamków w drzwiach czy rolet),
 • od jakiej kwoty / wartości mienia ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie?
 • ile mamy czasu na poinformowanie TU o zaistniałej sytuacji?

Dopiero dogłębna analiza zapisów, pozwoli nam wybrać najlepszą polisę.

Dodatkowy zakres ochrony

Ubezpieczenie naszego dobytku nie jest jednak jedynym, o które powinniśmy zadbać. Warto także wykupić ubezpieczenie OC, assistance oraz od następstw nieszczęśliwego wypadku (ubezpieczenie NNW). Warto to zrobić, nawet jeśli nasza składka przez to wzrośnie. OC w życiu prywatnym sprawi, że jeśli wyrządzimy komuś szkodę - na przykład zalejemy mieszkanie, to ubezpieczyciel pokryje jej koszty. Pozostałe formy ochrony zapewnią nam natomiast dodatkowe wsparcie, gdy przytrafi nam się nieszczęśliwy wypadek. Wysokość odszkodowania będzie oczywiście zależeć od sumy gwarancyjnej, którą wybraliśmy.

Autor:
Zespół redakcyjny Unilink

Skontaktuj się z nami