Czym jest karencja w ubezpieczeniu na życie?

Karencja ubezpieczenia to okres, w którym polisa nie chroni klienta pomimo tego, że umowa została podpisana, a składka opłacona. Może się to wydawać dziwne, jednak po dłuższym zastanowieniu od razu wiadomo, po co towarzystwom ubezpieczeniowym karencja. Taki okres sprawia, że znacznie spada liczba wyłudzeń odszkodowań od osób, które kupują ubezpieczenie na życie bezpośrednio na ubezpieczenia dziecka czy pobyt w szpitalu. Jakie zdarzenia są objęte okresem karencji?

Z artykułu dowiesz się:

Okres karencji w ubezpieczeniu na życie - co to jest?

Karencja to czas, w którym nie obowiązuje jeszcze ochrona z ubezpieczenia na życie, mimo że umowa została już podpisana. Może trwać miesiąc albo nawet kilka lat. Wszystko zależy od indywidualnych ustaleń towarzystwa ubezpieczeniowego. Karencja jest prawną formą zabezpieczenia ubezpieczyciela, który w ten sposób chroni się przed wyłudzeniami. Łatwo sobie wyobrazić, jak bez okresu karencji da się wykorzystać ubezpieczenie.

Wystarczy dowiedzieć się, że poważnie chorujemy, spodziewamy się dziecka, zaplanować operację… Towarzystwa ubezpieczeniowe dbają więc o to, aby nie kupować polis na życie w momencie, gdy wiemy, że będziemy potrzebować wypłaty świadczenia. Polisa ma stanowić ochronę “na wszelki wypadek”, a nie być produktem, po który sięgamy na sam koniec. Choć brzmi to dosadnie, to TU niejednokrotnie miały okazję odnotować przypadku prób wyłudzenia odszkodowania.

Karencja najczęściej dotyczy takich zdarzeń, jak:

 • urodzenie dziecka,
 • śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • leczenie specjalistyczne, poważne zachorowanie,
 • pobyt w szpitalu, operacja,
 • śmierć dzieci, współmałżonka, innych określonych członków rodziny.

Czasem w przypadku zawieszenia polisy na życie następuje ponowna karencja. Okres braku ochrony obowiązuje zawsze, gdy wskutek niepłacenia składek umowa została wypowiedziana, a następnie podpisana ponownie.

Ile trwa karencja w polisie na życie?

Okres karencji zależy od:

 • Konkretnego zdarzenia.
 • Indywidualnych ustaleń TU.
 • Tego, czy zawieramy nową umowę czy przedłużamy starą.

Jeśli chcemy uniknąć okresu karencji, pamiętajmy o terminowej płatności składek oraz przedłużaniu trwającej już umowy. Zawarcie nowej umowy zawsze będzie się wiązało z karencją. W przypadku przedłużenia możemy otrzymać skrócony okres karencji lub jego całkowity brak.

W większości TU okres karencji na urodzenie dziecka wynosi od 24 do 36 miesięcy. Zdarzenia takiej jak drobne operacje chirurgiczne zamykane są w okresie 1 - 3 miesięcy. Pobyt w szpitalu, poważne zachorowania itp. podlegają często karencji od 2 do 6 miesięcy.

Wyłączenia odpowiedzialności a karencja

Istnieją pewne sytuacje, które potocznie można nazwać karencją stałą, choć nie jest to profesjonalne określenie. Najczęściej mówi się więc o wyłączeniach odpowiedzialności. W przypadkach znajdujących się na liście wyłączeń ubezpieczyciel nigdy nie wypłaci odszkodowania. Co można znaleźć na listach wyłączeń w polisach na życie?

 • Wypadki spowodowane z własnej winy.
 • Wypadki, do których doszło pod wpływem alkoholu albo środków psychotropowych.
 • Samobójstwa (uwaga: niektóre TU dają tę sytuację tylko do okresu karencji).
 • Wypadki, do których doszło, kiedy klient przebywał w kraju, w którym prowadzone są działania wojenne.
 • Wdawanie się w bójki.
 • Uprawianie sportów ekstremalnych.

Ubezpieczenie na życie jest potrzebne i przydaje się w wielu przypadkach, ale warto mieć na uwadze, że TU zawsze zbada każdą sprawę. Jeśli otrzymamy odmowę wypłaty odszkodowania, ale mimo tego jesteśmy pewni, że nie podlegamy pod listę wyłączeń, możemy napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Czy można kupić ubezpieczenie na życie bez karencji?

Tak, ale dotyczy to naprawdę nielicznych przypadków. Większość towarzystw ubezpieczeniowych proponuje klientom polisę bez karencji, ale tylko na wybrane ryzyka (najczęściej najmniej prawdopodobne). Okres karencji praktycznie zawsze pojawia się w polisie na życie; na jego brak możemy liczyć raczej w przypadku ubezpieczenia na mieszkanie albo w innych polisach.

Niektórzy ubezpieczyciele nie obejmują karencją zdarzeń takich jest nieszczęśliwe wypadki i ich następstwa (trwały uszczerbek na zdrowiu, śmierć). Często można się spotkać ze skróconym okresem karencji/jego brakiem w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczeniowej. Ważne! Nie liczmy na to, że przedłużenie umowy automatycznie zwalnia nas z karencji. Za każdym razem jesteśmy zobowiązani do zapoznania się z indywidualnymi warunkami ubezpieczenia.

Gdzie sprawdzić informacje dotyczące karencji ubezpieczenia?

Informacje na temat czasu trwania karencji zawsze znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Ubezpieczyciel dokładnie określa zdarzenia oraz dotyczącą ich karencję w dokumentach, które musi podpisać każdy, kto kupuje polisę na życie.

Podczas rozmowy z agentem możemy też po prostu zapytać, jakimi karencją objęta jest jego oferta. Jednak nigdy nie zwalnia nas to z dokładnego przeczytania umowy, którą podpisujemy.

Autor artykułu:
Marcin Jastrzębski
Dyrektor regionalny Unilink oraz ekspert ds. ubezpieczeń

Skontaktuj się z nami